-- MERKELIG REGNSKAP: Henrik Foss, leder i fagutvalget for sosiologi, bekrefter at studentforeningen gir bartenderne lønna rett i hånda. -- Vi har ikke fått beskjed om å regnskapsføre dette, og jeg syns det er merkelig at vi som studentforening skal stå som ansvarlig arbeidsgiver, sier han. Her sammen med kollega Hedvig Bergem.

– Urimelig

– Lønner bartenderne svart

Studentkjellerne ved UiO beskyldes for å bruke semesteravgiften til å lønne bartendere svart. Bartenderlønningene presser leieprisene i været, noe mindre studentforeninger får svi for.

Publisert Sist oppdatert

Studentkjellerne

  • Fakultetsforeningene SVFF, Filologisk Forening, Realistforeningen og Kjellerutvalget leier lokaler til sine studentpuber av UiO. Foreningene leier videre ut pubene til mindre studentforeninger.
  • På SV koster det 4500 kroner å leie studentkjelleren. Nesten halvparten, 2000 kroner, går til to bartendere, som må være utleid av fakultetets festforening, SVFF. Resten går til DJ, vasking og slitasjekostnader.
  • SVFF krever at 30 av deres egne medlemmer skal slippe gratis inn på arrangementer andre foreninger holder. I tillegg skal de få kjøpe drikke til internpris.

Nå slår Velferdstinget (VT) alarm. I et brev til fakultetene og Teknisk avdeling skriver VT at mindre studentforeninger i dag må betale skyhøye honorarer til fakultetskjellerne for å låne deres bartendere. Honorarene betales kontant i hånda ved arrangementsstart, og føres verken i regnskapet til fakultetsforeningen eller studentforeningene. Tjener man over 2000 kroner i året fra samme arbeidsgiver, er man pliktet til å betale skatt.

– Vi kan vanskelig se for oss at det dette kan betegnes som noe annet enn svart arbeid. Det kan vi ikke akseptere, skriver leder for Velferdstinget, Øyvind Gjengaar, i brevet.

– Lovstridig

I tillegg til at Gjengaar tviler på om praksisen er lovlig, reagerer han på at lønningene til bartenderne fører til at flere av de små foreningene ikke har råd til å arrangere fester på studentkjellerne, selv med støtte fra semesteravgiften via Kulturstyret.

– Det er ikke ønskelig at fakultetsforeningene på denne måten utnytter sin leieavtale på fakultetskjellerne til å presse småforeningene for penger. I dag er det så dyrt at det er umulig for flere av foreningene å benytte kjellerne, sier Gjengaar, som sammen med SiO studentliv nå undersøker om fakultetsforeningenes praksis er i strid med loven.

I dag er det studentforeningene som står som arbeidsgiver, men i kontrakten mellom fakultetsforeningene og studentforeningene blir det ikke oppfordret til å føre regnskap over utgiftene til bartenderne.

– Dette er gråsonevirksomhet. Det er et problem at praksisen ikke inngår i noe regnskap, sier Gjengaar.

– Har kontroll

SVFF, festforeningen ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV), bekrefter at de ikke fører regnskap over bartenderkostnadene. Men foreningen bedyrer at de har kontroll på at samme person ikke jobber på mer enn to arrangementer.

– Vi har en utleieansvarlig som har kontroll med dette. SVFF er ikke arbeidsgiver for bartenderne, de er privatpersoner med tilknytning til foreningen, sier SVFFs leder, Pia Hellström Henriksen.

– Er du enig i at bartenderkostnadene gjør det for dyrt å leie lokaler fra fakultetsforeningene?

– Egentlig ikke. Jeg forstår de små foreningene, men tusen kroner er ikke mye for å jobbe 13 timer. Dette tjener ikke SVFF på, det er bartenderne som får pengene, sier hun, og legger til at foreningen er åpen for å diskutere nye løsninger.

Kan fjerne støtten

– Vi er ikke interessert i at det foregår noe ulovlig i lokalene vi leier ut, sier Astri Ottesen, driftssjef i Teknisk avdeling ved UiO.

UiO og Teknisk avdeling har bedt SiO studentliv se på saken, og SiO studentliv skal konferere med sin advokat.

I 2002 ble Uglebo, baren ved Humanistisk fakultet, stengt på grunn av uorden i skatte- og regnskapsrutinene. Etter dette har Kulturstyret, som bevilger semesteravgiftskroner til fakultetsforeningene, begynt å føre enda strengere kontroll med foreningsregnskapene. Nå skal styret diskutere om semesteravgiftsstøtten bør fjernes, dersom fakultetsforeningene i dag ikke opptrer etter gjeldende lovverk.

– Fakultetsforeningene står i utgangspunktet ansvarlig for eget regnskap. Men siden det er studentenes penger som forvaltes, må vi være sikre på at det skjer på riktige premisser, sier Kulturstyrets leder, Tor Ivar Hansen.

Lederne i fagutvalget for sosiologi og for sosialantropologi, Henrik Foss og Hedvig Bergem, reagerer på de stive utleieprisene til sin egen fakultetskjeller på SV. Begge har opplevd å ikke ha råd til å holde arrangementer på grunn av utleieprisene.

– Vi hadde rett og slett ikke råd til å ha årets velkomstfest på SV. Vi måtte heller leie kjelleren på Utdanningsvitenskapelig fakultet, som er litt billigere, sier Bergem.

Hun syns det er absurd at bartenderne skal lønnes like godt som profesjonelle bartendere, med studentenes semesteravgiftspenger.

– Særlig siden studentforeningene ikke har lov til å holde sine egne bartendere, sier hun.

Powered by Labrador CMS