Nei til Islam Net på UiO

Universitetet i Oslo stempler Islam Net som kjønnsdiskriminerende i sitt avslag til organisasjonens søknad om å bli studentforening.

Publisert

– Søknaden bryter med universitetets verdisett, sier rektor Ole Petter Ottersen, som har fulgt prosessen tett.

«Det anses utvilsomt at Islam Net sin kjønnssegregerte praksis og holdninger til andres religiøse overbevisning og seksuelle legning, står i strid med UiOs serviceerklæring som skal sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø», skriver UiO i avslagsbrevet som ble sendt til Islam Net 8. mars.

– Kjønnsdiskriminerende

UiO henviser til et møte ved Høgskolen i Oslo og Akershus 7. november i fjor, hvor Islam Net krevde at kvinner og menn ble henvist av innleide vakter til å benytte ulike innganger.

I tillegg skal Islam Net, ved en annen anledning, ha nektet publikum å velge hvor i salen de kunne sitte.

«Slik kjønnssegregert bruk av lokaler vurderes som en kjønnsdiskriminerende handling, og vil således være i strid med Serviceerklæringen for UiO. En slik praksis vil videre være i strid med våre Retningslinjer for studentforeninger som bruker lokaler ved UiO», heter det i avslagsbrevet.

Hverken Islam Nets ledelse eller Lionel Self Giriteka, som sendte søknaden til UiO 26. november i fjor, har svart på Universitas’ gjentatte henvendelser.

Incest og homofili

UiO benyttet en kronikk skrevet av lederen i Islam Net, Fahad Qureshi, som begrunnelse for avslaget.

I kronikken, «Audun, hva gjør du når du står alene mot samfunnet», kommer Qureshi med motargumenter til Audun Lysbakkens oppfordring om å avlyse et møte med den omstridte foredragsholderen Haitham al-Haddad.

På sin egen nettside reiser Qureshi problemstillingen: «Hvorfor er det galt med incest og homofili er greit?»

Han skriver: «I dag mener folk flest at incest, altså at en bror og en søster, eller en far og en datter, som har samleie, er en motbydelig handling. Hva er garantien for at nordmenn om 100 år vil mene det samme? De samme argumenter som kan benyttes for å legitimere homofili kan benyttes for å legitimere incest», skriver Qureshi.

Universitetet skriver også at Islam Net ved flere anledninger har invitert «den islamske predikanten» Haitham al-Haddad til foredrag. Han har, ifølge UiO, kommet med uttalelser som støtter dødsstraff for homofili og frafalne fra islam.

Uønsket

Rektor Ole Petter Ottersen sier at Universitetet har besluttet å avslå søknaden fordi Islam Net ikke tilfredsstiller kravene til studentorganisasjoner.

– Vi er veldig opptatt av at det skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø på Universitetet og at foreningene skal ivareta vesentlige verdier som åpenhet, inkludering, toleranse og likestilling. Vi mener at denne søknaden bryter med det som er vårt verdisett, som er klart formulert i vår Serviceerklæring, sier Ottersen til Universitas.

– Har du vært med på å utforme avslaget?

– Jeg har fulgt prosessen tett og bidratt til diskusjonen. Denne søknaden har blitt behandlet veldig grundig i flere fora.

– Islam Net sier selv at det må være lov å ha ulike oppfatninger om verdispørsmål, for eksempel om homofili. Hva tenker du om det?

– Vi oppfatter den holdningen som diskriminerende og krenkende. Ingen ønsker en campus hvor det er diskriminering. Det grunnleggende her er at dette ikke tjener studentenes interesse, sier Ottersen.

Muslimsk studentsamfunn, som tidligere har uttalt seg i saken, ønsket ikke å gi noen kommentarer til Universitas.

Powered by Labrador CMS