UNIVERSITAS: 16. april 2008
FORTVILET: Studentforeningene ved jus må ut av Professorboligen, men det er usikkert om de får nye lokaler som forespeilet. Fra høyre: Henrik Dingsør, Karoline Bekkeoset, Ingvill Bojer, Frøydis Petersson og Lise Molund.
UNIVERSITAS: 16. april 2008

Nekter å flytte

Studentforeningene på jus har bestemt seg for å solidarisere: Alle må få nye lokaler, ellers vil ingen flytte ut av Professorboligen, slik UiO krever.

Publisert Sist oppdatert

Professorboligen:

  • Bygning i bakhagen til Det juridiske fakultet, Karl Johansgate 47.
  • Huser foreningene ved jus, som har omtrent 800 medlemmer tilsammen.
  • Skal bygges om til mer «utadrettet formål».
  • Studentaktiviteten skulle flyttes til andre lokaler.

Samtlige av studentforeningene ved Det juridiske fakultet holder i dag til i Professorboligen i fakultetets bakhage. Nå må de ut – men uten nye lokaler å flytte til.

I vår fikk jusforeningene beskjed fra Universitetet i Oslo (UiO) om at Professorboligen skulle bygges om, og de fikk da signaler om at de ville få nye lokaler. Forrige uke fikk foreningene varsel fra Teknisk avdeling ved Universitetet i Oslo (UiO) om at utflyttingen skal skje allerede i april. «Funksjonen i bygningen skal endres fra bruk til studentvirksomhet (foreninger, kor, orkestre) til bruk for universitetet generelt. (…) Eksisterende funksjoner må derfor flytte ut.», står det i skrivet fra Teknisk avdeling.

– Men lokalene vi ble lovet har de ikke begynt på ennå, sier Ingvill Bojer, viseformann i Juristforeningen, som med sine 600 medlemmer er den største foreningen som holder til i Professorboligen.

Frykter nedleggelse

Av lokalene foreningene skulle overta, Snekkerverkstedet (omtrent 100 kvadratmeter) og Kattekjelleren (omtrent 50 kvadratmeter), vil bare sistnevnte være klar til april. Fremtiden i Snekkerverkstedet er usikker, og det er heller ikke bevilget penger til å sette de nye foreningslokalene i stand.

– Kattekjelleren går til to kor og foreningen Corpsus, sier Karoline Bekkoset, formann i Juristforeningen.

– En dårligere løsning enn den vi først ble forespeilet vil bety å legge ned de sosiale studentforeningene på jus, sier Jonas I. Dilba, representant for Corpsus Juris.

Professorboligen huser omtrent 150 aktive tillitsvalgte og bortimot 800 aktive medlemmer, ifølge Bekkoset.

– For å videreføre normal drift må vi ha kontorlokaler, sier Bekkeoset.

Mandag ettermiddag var studentforeninger som holder til i Professorboligen trommet sammen på loftet for å finne ut hvordan foreningene skal fortsette sine aktiviteter i framtiden.

– Universitetet kan løse dette, men de bare pulveriserer ansvaret, sier Bojer.

Uviss framtid

Juristforeningen sendte forrige uke brev til dekan ved jus, Hans Petter Graver: «Vi meddeler herved derfor at Juristforeningen under ingen omstendighet forlater Professorboligen før vi kan flytte inn i de lokaler vi har blitt forespeilet og hvor vi kan videreføre vår nåværende drift,» heter det i brevet.

På mandagens foreningsmøte ble det bestemt at alle foreningene er innstilt på å stå sammen. Samtlige foreninger vil være solidariske og bli i Professorboligen inntil alle har fått levelige kår.

– Hvis vi tar noe midlertidig kan det bli permanent, sier Bojer.

Dekan Hans Petter Graver er ikke sikker på hvordan situasjonen vil ende opp.

– Blir Snekkerverkstedet satt i stand til april når foreningene må ut?

– Vi håper det i hvert fall.

– Er det bevilget midler til formålet?

– Dette er ting som går på Teknisk avdeling sitt budsjett, det må du spørre dem om.

– Ønsker man foreningsaktivitet?

– Ja, det ønsker vi helt klart. Vi synes det er positivt. Vi håper selvfølgelig at de vil få tilfredsstillende lokaler, og vi håper at de ikke gjør alvor av det de sier. Vi håper at de ikke okkuperer boligen, det ville vært kjedelig, sier Graver.

– Ikke vårt ansvar

Direktør i Teknisk avdeling, Frode Meinich, mener at ansvaret for å skaffe nye lokaler ligger hos fakultetet.

– Får foreningene nye arealer?

– Det må du snakke med fakultetet om. Det er slik at Teknisk avdeling ikke egentlig stiller arealer til studentforeninger. Fakultetet stiller sosiale arealer til disposisjon for studenter. Det er ingen hemmelighet at det blir en anstrengt situasjon på jus i den perioden rehabiliteringen foregår. Det er beklagelig, men sånn er det.

– Hva skal Professorboligen brukes til?

– Det er ikke endelig besluttet hva den skal brukes til. I planen er Professorboligen vurdert slik at den kan ha større verdi som brukt til mer utadrettet virksomhet, sier Meinich.

Usikre bevilgninger

Bevilgningen for å rette opp fundamentering av Professorboligen er gitt over statsbudsjettet. Derimot er det ikke gitt penger til full innvendig rehabilitering, og det gjenstår å se om pengene virkelig kommer. Samme usikre finansieringsstatus gjelder for Gymnastikkbygningen (bygningen Snekkerverkstedet ligger i, journ.anm).

– Gymnastikkbygningen er ikke i dagens bevilgninger. Jeg kan ikke si når det kommer en stortingsbevilgning som inkluderer rehabilitering av dette bygget, sier prosjektleder for rehabiliteringsprosjektet, Lars Prestegård i Statsbygg.

Powered by Labrador CMS