På flyttefot: På grunn av nedslitte lokaler må SiO Helse flytte til sentrum. Studentledere frykter de ikke vil komme tilbake.

SiO Helse flytter fra Blindern

Slitasje og dårlige arbeidsforhold tvinger SiO Helse Blindern ut av Kristian Ottosens hus, og inn i nye lokaler i sentrum. UiO kan ikke love at de får komme tilbake.

Publisert Sist oppdatert

– Selve definisjonen på studentvelferd er å tilby gode tjenester der studentene er. Å ha en egen helsetjeneste ved et av Norges største universiteter bør være en selvfølge, sier Hans Christian Paulsen, leder av Studentparlamentet ved UiO.

Tidligere i år flyttet tannhelsetjenesten til Majorstua, og nå følger legetjenesten etter i november. Paulsen frykter at studentenes terskel til å oppsøke legehjelp vil bli høyere når legetjenesten flyttes fra campus og ned til sentrum.

Også leder for Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter, er bekymret.

– Kristian Ottosen er ikke bare Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) sin far, men har også fått bygningen midt i hjertet av Blindern oppkalt etter seg, sier han og legger til:

– Det siste Oslo-studentene trenger er to store studenthelsesentre i sentrum med mindre enn hundre meters avstand fra hverandre.

Ikke alle studenter har en studentbolig, men de har en helse.

Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet ved UiO

SiO-planen

Lederen for SiO Helse, Kari Jussie Lønning, forteller at det er for få behandlingsrom og spesialrom i Kristian Ottosen-bygningen som er årsaken til fraflyttingen.

– Ikke bare er slitasjen omfattende, helsetjenesten trenger også mer plass. Slik det er i dag, sliter vi med å kunne gi den beste behandlingen til studentene våre, sier Lønning.

SiOs helsetjeneste i sentrum flytter også inn i nye lokaler i Holbergsgate 21. Lønning bekrefter at de to nye helsesentrene vil ligge i umiddelbar nærhet til hverandre, men avviser at dette vil være et problem. Ifølge helselederen håper SiO at et rehabilitert helsesenter vil stå klart på Blindern i løpet av 2018.

– Vi har lagt fram et forslag til hvordan oppussingen av Kristian Ottosen-bygningen kan gjennomføres. Universitetet har blitt orientert gjennom hele prosessen med utformingen av planen, og har den inne til behandling nå, sier Lønning.

UiO lover ingenting

Det er imidlertid universitetet som eier Kristian Ottosens hus og har ansvaret for en eventuell oppussing. Direktør John Skogen i eiendomsavdelingen har foreløpig ikke noe klart svar på hvordan de skal klare å pusse opp huset.

– På grunn av den omfattende ombyggingen som må til har vi ikke mulighet eller midler til å iverksette noen umiddelbare tiltak for å rehabilitere bygningen, sier Skogen.

Han sier at det for øyeblikket ikke er andre ledige bygg på Blindern som kan huse helsetjenesten, men at UiO jobber kontinuerlig med å skaffe finansiering til oppussing.

Studentleder Hans Christian Paulsen mener det ikke er godt nok at UiO og SiO ikke kan bekrefte om SiO helse kommer tilbake til Blindern.

– Ikke alle studenter har en studentbolig, men de har en helse. Det viktigste SiO tilbyr, forsvinner på den måten fra der hvor studentene oppholder seg.

Vil tilbake igjen

Lisbeth Dyrhaug, administrerende direktør i SiO, understreker at samskipnaden ønsker å flytte helsetilbudet tilbake til Blindern så fort bygningen er rehabilitert. Når dette vil skje derimot, er fremdeles like usikkert som hva denne oppussingen vil koste.

Dyrhaug deler likevel ikke studentledernes bekymring.

– Våre nye helselokaler ligger både sentralt og i umiddelbar nærhet til kollektivtrafikken. Dette er ikke noe problem.

Powered by Labrador CMS