Flyttefeber: Leder av DNS, Andreas Slørdahl, dro forrige uke på befaring til Tullinløkka, rett ved Slottet. Slørdahl legger ikke skjul på at han ønsker å vrake Chateau Neuf til fordel for St. Olavs gate 32 på Tullinløkka.

Her vil de ha Oslos nye studenthus

Krise etter krise har preget driften av Chateau Neuf. Nå håper Studentersamfunnets leder at nytt lokale skal få studenthuset på rett kjøl.

Publisert Sist oppdatert

Alternativene:

 • Christian Ottesens hus på Blindern
 • Bygget til Akademika. Noe dårlig kapasitet, men veldig sentralt.

 • Deichmanske hovedbibliotek på Fredensborg
 • Fra 30-tallet og ligger på Gul liste (vernet). Ifølge komiteen er bygget stort nok, fint, svært tilgjengelig og har «sjel».

 • Chateau Neuf
 • Bli på Majorstua, og fortsette som før.

 • Youngsgate 9 på Youngstorget
 • Tre etasjer, er under renovering, ligger sentralt, men med mindre kapasitet.

 • St. Olavs gate 32.
 • Ved siden av Slottet. Ifølge komiteen et pent lokale, stort bygg på fire etasjer, mye «sjel» og uteområde. Mange rom, ingen naboer og sentralt. Støy er ikke et problem.

 • Olsen på Grønland
 • Kjent som bygget der Olsenbandens Egon Olsen kommer ut ifra i filmene. Gammelt fengsel, stilig lokale, få naboer og stort nok. Problemet er vanskelige bygge- og romløsninger.

Se kart lenger ned i saken.

Det kan se ut som om Chateau Neufs dager som studenthus er talte. Det Norske Studentersamfunds (DNS) flytteutvalg presenterte i forrige uke flere mulige tomter for et nytt studenthus i Oslo (se kart). Dagen etter dro en gruppe fra DNS på befaring i St. Olavs Gate 32 på Tullinløkka, som nå seiler opp til å bli en favorittkandidat.

– Det er her det mest reelle alternativet ligger og jeg har mottatt mange positive tilbakemeldinger om dette stedet, både fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Universitetet i Oslo (UiO). Men en del oppussing må uansett til, sier Andreas Slørdahl, som selv virker svært begeistret over mulighetene som finnes på Tullinløkka.

Han leder DNS og er soleklar på at han er ferdig med betongbygget på Majorstuen.

Jeg er veldig positiv til å flytte.

Andreas Slørdahl, leder i Det Norske Studentersamfund.

– Jeg er veldig positiv til å flytte. Nå håper jeg folk er pragmatiske og ser potensialet i nye bygg, sier Andreas Slørdahl.

Trykk på markørene for informasjon om de ulike stedene.

Sikter mot verna bygg

Siden januar har flytteutvalget jobbet med å utrede alternativer til studenthuset på Chateau Neuf. Studentstyret i DNS har lenge verket etter å få kartlagt nye bygg, og nå er utvalgets rapport like rundt hjørnet.

– Nå lever vi i en limbo. Rapporten vil vise om Chateau Neuf er det beste alternativet for et studenthus eller ikke, sier Slørdahl.

Bygningen i St. Olavs gate er satt på gul liste av byantikvaren, som gjør den verneverdig, men dramatiske innvendige endringer må gjøres for å bruke bygget som kulturhus. I dag bruker SiO lokalene som legekontor. Håpet er at Statsbygg skal pusse opp huset til DNS, forteller Slørdahl. Lokalet strekker seg på ca. 6000 kvm – litt mindre enn halvparten av Chateau Neufs areal, hvor storsalen tilsvarer halve bygget. Storsalen kan likevel knapt brukes av studentforeningene og stort sett er det bare store kommersielle arrangementer, som for eksempel reklameprisutdelingen Gullfisken, som blir vellykkede. Det gjør selve utformingen av Chateau Neuf til et problem.

Etter flere år med underskudd tar Det Norske Studentersamfund sine første skritt mot en mulig flytting: Studentersamfundet på flyttefot

Mange dårlige avgjørelser

Frustrasjonen rundt nåværende studenthus kommer også av mange år med dårlig drift og en rekke elendige avgjørelser.

– Driften er i dag et tapsprosjekt. Studentforeningene går i pluss, mens hovedprosjektet, selve driften av studenthuset, går i solide tap. Problemet har vært at noen få mennesker har fått for mye ansvar, sier Slørdahl.

– Har dere hatt nok kompetanse til å drifte bygget?

– Menneskene her er kompetente, men alle har ikke blitt hørt. Det har vi brent oss kraftig på. Nå må vi ta stilling til om vi tror det kan reverseres eller om Chateau Neuf er for utfordrende for DNS og at vi bør flytte.

Flytter bare problemet

Øystein Hveding er leder for Slottsutvalget, som rådgir UiO i arkitektoniske spørsmål om Chateau Neuf. Han mener studentlederen feier gamle problemer under teppet.

– Ved å flytte tar man bare med seg den samme driften til et nytt sted. Man flytter egentlig bare på problemet, sier Hveding.

Han mener hovedargumentet for å bli på Majorstuen er at man på nåværende tidspunkt vet altfor lite om alternativene, og at det foreløpig er ingenting som tilsier at man bør flytte.

UiO eier i dag Chateau Neuf som gjør at DNS slipper husleie og vedlikeholdet av studenthuset. Kostnaden av den totale driften ligger på rundt 25 millioner kroner i året.

Hveding er spent på hva flytterapporten foreslår, men fastholder at helt klare betingelser må være på plass før man vraker Chateau Neuf.

– Mest av alt at man vet ikke hva man får. Men man vet mye om hva man har, sier Hveding.

Ingen nostalgiker

DNS har eksistert i 200 år og flyttet en rekke ganger. Chateau Neuf ble innviet for studentene i 1973 og Slørdahl er klar over at noen er skeptiske til å flytte.

– Bygget på Majorstuen er spesielt for oss og det er selvsagt trist å flytte. Men vi er vant til å flytte, og vi kan tilpasse oss. Så jeg er ikke nostalgisk med tanke på flytting, sier Slørdahl.

13. oktober bestemmes det om DNS skal flytte til Tullinløkka på en ekstraordinær generalforsamling. Da har alle medlemmer stemmerett. Et nytt studenthus på Tullinløkka vil trolig ikke være på plass før om 5-10 år, ifølge DNS.

Powered by Labrador CMS