DRØMMEN OM ST. OLAVS GATE 32: Nå kan det se mørkt ut for et studenthus i sentrum.

Staten vil selge mulig studenthus i sentrum:

SiO: Kan ikke konkurrere på det åpne markedet

Regjeringen inviterer Studentsamskipnaden SiO til å kjøpe St. Olavs gate 32 i en budrunde. SiO svarer at de ikke kan konkurrere på det åpne markedet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er studenthus-saken

  • 2014: En komité nedsettes for å se etter alternative lokaler for Det norske studentersamfund. Generalforsamlingen vedtar at DNS ønsker å finne nye lokaler.
  • 2016: Huskomiteen nedsettes for å jobbe langsiktig med flytteprosjektet.
  • Mars 2017: Generalforsamlingen blir enige om å avslutte flytteprossesen og bli i lokalene på Chateau Neuf.
  • Høsten 2017: Vedtatt at Velferdstinget skal arbeide for et studenthus i sentrum.
  • 2018: På nyåret satte Velferdstinget i gang et offisielt forprosjekt knyttet til St. Olavs gate 32, for å vurdere om tomten egner seg til prosjektets formål.
  • St. Olavs gate 32 er fredet og SiO Helse var siste leietager i bygningen. De flyttet ut i mars 2019.

Universitas har tidligere omtalt at Studentsamskipnaden SiO og Velferdstinget i Oslo og Akerhus ønsker å bruke eiendommen St. Olavs gate 32 for å etablere et studenthus i Oslo sentrum.

–⁠ Vi håper at studenthuset skal være både en sosial og faglig møteplass, sa daværende leder i Velferdstinget, Elisabeth Holien, til Universitas i 2018.

Velferdstinget så for seg at det nye studenthuset skulle blant annet romme kontorer for studentforeninger og bar.

Nå vil staten selge eiendommen, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Forvirra? Dette er konflikten bak studenthusstriden

– Sikrer god bruk av eiendommen

– Eiendommen er vanskelig å verdsette, og regjeringen har derfor kommet frem til at den bør selges på det åpne markedet. Det vil både sikre god bruk av eiendommen i fremtiden, og at statens inntekter fra salget reflekterer eiendommens reelle verdi, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen.

– Regjeringens beslutning om å legge eiendommen ut for salg innebærer at SiO, på vegne av studentene, kan kjøpe eiendommen og realisere ønsket om å etablere studenthus i Oslo sentrum. Men det vil måtte skje i en åpen budrunde.

– Kan ikke konkurrere mot storkapitalen

Dette mener styreleder i SiO Jonas Virtanen derimot at ikke er realistisk.

– Vi har registrert at regjeringen ikke deler studentene, institusjonene og de folkevalgte i Oslo sin visjon for eiendommen i St. Olavs gate 32. Dette dreier seg rent prinsipielt om det er mulig å gjøre et rettet salg med det formål å etablere et studenthus. Regjeringen har konkludert med at dette ikke lar seg gjøre uten at det foretas en budrunde på det åpne markedet, skriver Virtanen i en e-post til Universitas.

– Vi deler ikke deres vurderinger og er skuffet over dette.

SKUFFET: Styreleder i Studentsamskipnaden SiO Jonas Virtanen er ikke fornøyd med regjeringens beslutning om å selge St. Olavs gate 32 i en åpen budrunde.

Han mener at regjeringen har lagt vekt på markedspris over byutvikling og studentenes interesser. SiO opplever at dialogen har vært god, men at de ikke har fått gjennomslag for den utviklingen de ønsket for studentene i Oslo.

– Vi håper fortsatt på muligheten til å kjøpe eiendommen. Det er dessverre sånn at en studentsamskipnad ikke kan konkurrere mot storkapitalen i kjøpekraft. Med tanke på hvilken byutvikling dette kunne gitt Oslo er det leit om denne eiendommen ender opp som kontorlokaler eller et klenodium for pengesterke interesser.

– Helt uforståelig

Leder i Velferdstinget Gard Løken Frøvoll mener det er helt uforståelig at regjeringen velger å legge ut eiendommen på det åpne markedet.

– Der kan mer pengesterke aktører snappe bygget foran nesa på studentene. Departementet burde innledet samtaler om kjøp med SiO, slik at studentene kunne fylle bygget med sitt eget ønskede innhold, skriver han i en e-post til Universitas.

Han håper SiO likevel kan få kjøpe bygget, selv om det ser mindre lyst ut nå.

– Ideen om studenthus i St. Olavsgate 32 er en gave til studentene og til Oslo som by. Hele området ville fått et stort løft, med studentaktivitet fra morgen til kveld. Vi trenger flere møteplasser der studenter fra hele byen møtes til hverdag og fest.

– Skuffende

Byrådet i Oslo har også støttet studentenes ønske om å etablere studenthuset i St. Olavs gate 32. De har laget et eget punkt i byrådserklæringen om at de skal jobbe mot å etablere et nytt studenthus i sentrum.

– For Oslo som studentby er dette viktig. Regjeringen har også tidligere uttrykt positivitet ovenfor dette initiativet. Jeg synes derfor det er skuffende å se at regjeringen legger bygget ut for salg i det åpne markedet. Det vil åpenbart gjøre det mye vanskeligere for studentinitiativet, skriver Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, i en e-post til Universitas.

Fortsatt forvirra? Les mer om drømmen om et studenthus i sentrum

Powered by Labrador CMS