Store rom å fylle: Maika Marie Godal Dam leder Velferdstingets arbeidsutvalg. Nå begynner planleggingen av hva 4500 kvadratmeter skal fylles med.

4500 kvadratmeter til studentene:

Vil ha gamingrom og takservering i Oslos nye studenthus

Om to år skal St.Olavs gate 23 fylles av studenter. Vil du ha trampolinepark eller nattklubb? Nå begynner planleggingen.

Publisert Sist oppdatert

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) kjøpte denne våren bygget i St. Olavs gate 23 (SO. 23). i 2023 skal huset etter planen være ferdig oppusset, og med det vil et nytt studenthus være på plass for oslostudentene.

Forrige uke fikk SiO nøklene til det kommende studenthuset. Nå tar Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) fatt på arbeidet med hva som skal fylle de om lag 4500 kvadratmeterne i sentrumsbygget.

Akvarium ølkraner og takterrasse

Denne helgen møttes de tillitsvalgte i VT til høstseminar for en innholdsdebatt om studenthuset. I debatten ble det tatt til ordet for alt fra gamingrom og trampolinepark til takterrasse.

Debatten har de imidlertid hatt før, da planen i vår var å kjøpe St. Olavs gate 32 og lage et nytt studenthus der. SiO tapte derimot budrunden ettersom bygget ble lagt ut på det åpne markedet.

Kort tid etter tapet ble St. Olavs gate 23, som ligger 200 meter lenger ned i gata, lagt ut for salg. SiO la inn bud, vant budrunden og kjøpte bygget i slutten av juni.

Dermed må debatten om studenthusets innhold tas på nytt. Det synes leder av VTs arbeidsutvalg (AU) Maika Marie Godal Dam er nødvendig:

– Det er et annet bygg, og det er også derfor viktig at studentene får vært med og gitt innspill ut fra hvor vi faktisk er i dag, ettersom vi har forankring som er basert på et gammelt vedtak.

Hun har stor tro på at studenthuset blir et bra tilbud for oslostudentene, og viser til hva hun mener er mange reflekterte og gode debatter fra VTs medlemmer under møtet.

Blant vedtakene for hva de ønsker av tilbud i det nye studenthuset, er et verksted for studenter, et serveringsområde på takterrassen og et gamingrom. Forslag om trampolinepark og akvarier som interiør falt før klubba hevet møtet.

Studenthuset skal tilby sosiale arenaer, gratis leie av lokale for studenter og både lukkede og åpne arbeidsarealer for studentene.

Dam håper uansett at huset kan bli et samlingssted på tvers av byens utdanningsinstitusjoner, og kanskje spesielt for studentene som ikke er med i en forening.

Les også: Samboerpar forskjells­be­handles innenfor egne vegger

Samstemte om supplement

Oslostudentene har allerede et større samlingssted på Chateau Neuf på Majorstua, som driftes av Det Norske Studentersamfund (DNS) og datterselskapet Chateau Neuf AS.

Det var opprinnelig DNS som skulle få nye lokaler tilbake i 2014, men forslaget falt gjennom og de forble på Majorstua. Velferdstinget vedtok senere å jobbe for et nytt studenthus i sentrum.

Tidligere styreledere av DNS har uttalt seg om frykten for et nytt konkurrerende studenthus, og at dette vil gå utover driften på Majorstua.

Nåværende styreleder i DNS Christina Eide er imidlertid positiv til samarbeidet, som hun synes er blitt bedre og bedre.

– Vi ønsker ikke å være kranglende og kverulerende, som vi kanskje har kunnet blitt oppfattet som tidligere. Vi må samarbeide, for alle ønsker å gi et godt tilbud til studentene, sier Eide.

Det tror hun vil gagne både VT med lokalene i SO. 23 og DNS med lokalene i Chateau Neuf.

– Om man har to studenthus som konkurrerer med de nøyaktig samme tilbudene og premissene, vil det gå utover begge, fortsetter hun.

Eide, som også var tilstede under helgens møte, fikk støtte fra VT, som vedtok at utformingen av byggets innhold må gjøres i kontakt med DNS, slik at det helhetlige perspektivet for oslostudentene ivaretas.

Også leder av arbeidsutvalget Dam er tydelig på at de ikke vil konkurrere med DNS, men heller bidra til å skape flere heller enn et nytt tilbud til byens studenmasse på nesten 70 000.

– Vi vil ha dem med i prosessen hele veien, lytte til deres behov og sørge for at deres stemmer også blir hørt i alle avgjørelser som tas for dette bygget, sier hun.

– Om man har to studenthus som konkurrerer med de nøyaktig samme tilbudene og premissene, vil det gå utover begge

Christina Eide, styreleder i DNS

Les også: Akademika sponset fadderuka på medisin

– Kapasiteten vår er sprengt

Men to studenthus er to studenthus. Dam viser til at studentene vil ha mer av det samme, men det er usikkert hva som vil skille husene fra hverandre før idémyldringen er over, og vedtakene utarbeidet.

Eide viser til at SO. 23 har noen klare begrensninger i plantegningene, og at de kan ikke stille med en storsal lik den på Chateau Neuf.

– Men selvsagt kan de gjerne ha foreningsrom, fordi vi har ikke nok. Kapasiteten vår er sprengt, og da er det bra at man på det punktet kan utfylle hverandre, sier Eide.

Hun sier det handler om at man opprettholder dialogen, og for eksempel ikke booker samme artist til samme helg. Det handler med andre ord ikke om å kapre de øltørste studentene:

– Studentbarer er det overalt i Oslo, så der går det helt fint å samarbeide, sier Eide.

Styreleder i SiO Stine Johannessen peker på forskjellene ved studenthusene, og understreker i likhet med Dam at de aldri hadde en intensjon om å gå i konkurranse med Chateau Neuf.

– Vi har ingen storsal hvor vi kan ha kjempesvære konserter eller den type ting, men studenthuset vil være et supplement for det arealbehovet man har for sosiale møteplasser i Oslo for studentene, sier Johannessen.

Les også: Sitter fast på Zoom

Kommersielle aktører i foreningers dører?

Under debatten om studenthusets innhold ble det diskutert i hvilken grad kommersielle aktører skal få drive drift i bygget. Noen påpekte at SiO har tatt på seg et enormt lån for å kjøpe bygget som kostet 290 millioner kroner, og at innovasjonsvirksomhet og eksterne kommersielle kan bøte på dette.

Andre mente dette ikke burde gå på bekosting av foreningsaktiviteten, og at det er et studenthus, ikke et leiehus.

Representant for de mindre høgskolene Øystein Klungnes tok til ordet for førstnevnte:

– Huset må på en måte drifte seg selv, og man kan ikke begynne å ta av reserver eller egenkapital som egentlig kommer fra studentene på en annen måte.

Han vektlegger likevel at det må være en balanse.

Johannessen mener hovedtanken er at bygget skal være et studenthus. Hun sier at det er viktig å ta samtalen om i hvilken grad kommersielle aktører skal få slippe til i driften.

– Men dette er en sak som kan komme litt senere når vi begynner å få kontroll på arealet og hva som er det viktigste, sier Johannessen.

Det sier Dam seg enig i:

– Nå skal Velferdstinget få lov til å drømme, de skal få lov til å sette store ambisjoner for prosjektet og si akkurat hva de har lyst til at skal være i huset, også skal vi få til mest mulig av det.

I en e-post oppklarer Dam spørsmålet om eksterne, kommersielle aktørers drift i bygget. Hun skriver at «essensen av endringene er at frivillige og ideelle organisasjoner som driver med studentrettet aktivitet skal, om valget er der, prioriteres fremfor innovasjonsprosesser.»

Dette er studenthus-saken:

  • 2014: En komité nedsettes for å se etter alternative lokaler for Det norske studentersamfund. Generalforsamlingen vedtar at DNS ønsker å finne nye lokaler.
  • 2016: Huskomiteen nedsettes for å jobbe langsiktig med flytteprosjektet.
  • Mars 2017: Generalforsamlingen blir enige om å avslutte flytteprossesen og bli i lokalene på Chateau Neuf.
  • Høsten 2017: Det blir vedtatt at Velferdstinget skal arbeide for et studenthus i sentrum.
  • 2018: På nyåret satte Velferdstinget i gang et offisielt forprosjekt knyttet til St. Olavs gate 32, for å vurdere om tomten egner seg til prosjektets formål. St. Olavs gate 32 er fredet og SiO Helse var siste leietager i bygningen. De flyttet ut i mars 2019.
  • Mai 2020: Regjeringen beslutter å selge bygningen i en åpen budrunde. Dette gjør det økonomisk vanskeligere for SiO, siden de må konkurrere mot andre aktører.
  • Mars 2021: Bygningen legges ut for salg Bygningen selges til Flakk Gruppen og familien Brendmoe for 345 millioner.
  • Mai 2021: SiO legger inn bud på St. Olavs gate 23, 200 meter lenger ned i gaten.
  • Juni: 2021: SiO kjøper eiendommen St. Olavsgate 23 for 290 millioner kroner. Målet er å åpne det nye studenthuset høsten 2023.
Powered by Labrador CMS