Fem punkter: På Klækken hotell ble det vedtatt en handlingsplan med fokus på blant annet miljø og arbeid mot diskriminering.
Fem punkter: På Klækken hotell ble det vedtatt en handlingsplan med fokus på blant annet miljø og arbeid mot diskriminering.

Studentparlamentet ved UiO krever miljørapport

I helgen vedtok Studentparlamentet ved UiO hvordan de skal kjempe for deg som student.

Publisert Sist oppdatert

Studentparlamentet UiO

  • Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet på UiO og har 35 representanter.
  • Årets valgoppslutning var på 17,6 prosent.
  • De to listene som fikk best oppslutning var Venstrealliansen og Grønn Liste.

– Jeg er absolutt fornøyd med årets Handlingsplan. Det er utrolig bra at vi har en spisset plan. Det blir lettere å kommunisere krav når de er tydelige forteller Jens Lægreid, leder for studentparlamentet.

Under helgens Handlingsplanseminar på Klækken hotell, kom Studentparlamentet til enighet om handlingsplan og en studentpolitisk plattform (se faktaboks).

– Høye ambisjoner

Den største endringen fra tidligere år er lengden på Handlingsplanen. Tidligere har den inneholdt opptil 30 punkter. I år er planen på bare fem punkter. Likevel mener Lægreid at studentparlamentet er ambisiøse.

Dette ble vedtatt

  • Studentpolitisk plattform: er studentparlamentets øverste politiske dokument, med parlamentets visjon for UiO og høyere utdanning. Den inneholder alle målene til Studentparlamentet, og i realitet blir ikke alt prioritert.
  • Handlingsplan: beskriver de politiske og organisatoriske målene som studentparlamentet skal arbeide for i en ettårig periode. Dette er hovedfokus for perioden 2017-2018:
  • 1. Fagmiljøene skal meritteres for god undervisning.
  • 2. Det skal utarbeides en miljørapport for hvert enkelt fakultet.
  • 3. SP skal ta initiativ til en dialog om fadderordningen og studiestart der alle fakulteter involveres. Målet skal være å gi fakultetene en arena for å dele erfaringer om studiestarts avvikling og verktøy for å forbedre studiestart.
  • 4. Arbeidet mot trakassering og diskriminering på UiO må styrkes.
  • 5. UiO må gjøre det enklere for studenter med synlige og ikke-synlige funksjonsnedsettelser. for en enklere studiehverdag

– Vi har mye mer enn fem punkter som vi skal jobbe med. Blant annet har vi en studentpolitisk-plattform som inneholder mye mer politikk enn selve handlingsplanen. Her har vi valgt fem punkter som hovedfokus da dette skal tydeliggjøre hva studentene ønsker.

Krav om miljørapport

Ett av punktene på handlingsplanen er å utarbeide en miljørapport for hvert enkelt fakultet på UiO. Miljørapporteringen til UiO styres nå sentralt. Forslaget til studentparlamentet er å få miljørapportering inn på fakultetsnivå. Lægreid ønsker ikke å si med sikkerhet hva en slik rapport kan inneholde, da den nettopp har blitt vedtatt.

Han trekker likevel frem at reiser, innkjøp, strømforbruk, avfallshåndtering er eksempler på ting en slik rapport kan ta for seg.

– Første skritt på vei mot å lage en slik plan er å komme i kontakt med eiendomsavdelingen. Det er de som gjennomfører miljørapportering, og de har bred kompetanse på dette området, sier Lægreid.

Automatisk begrunnelse

Under seminaret fremmet arbeidsutvalget (gruppen av studenter som jobber heltid i Studentparlamentet) et forslag om at automatisk begrunnelse på eksamen skulle inkluderes i handlingsplanen. For mange var det overraskende at resten av parlamentet stemte ned forslaget.

– Parlamentet anså at automatisk begrunnelse allerede var så høyt oppe på agendaen at man ikke trengte å inkludere det. Dette er en ball som allerede ruller. Rektoratet har det i sin plan og dette er noe man snakker om på alle nivåer. Vi skal følge denne utredelsen kjempetett, sier Lægreid.

Powered by Labrador CMS