Studieliv: BI-studentene (f.v) Ørjan Moy, Gunnar Stabell, Stine Letnes, Stian Abrahamsen og Daniel Aartun må alle betale mye i studiepenger, men løser det på ulike måter.

Deltidsarbeid skader karakterene

Dårlig økonomi får studenter til å skaffe seg arbeid ved siden av studiet. Det går utover eksamensresultatene, viser en ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert
Studieliv: Studiekompisene Stian Abrahamsen (blågrå jakke), Gunnar Stabell (rødrutete skjorte) og Ørjan Moy (svart genser) må alle betale mye i studiepenger, men løser¸ser det på ulike måter.

Dette er undersøkelsen

  • Utført av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon
  • Et representativt utvalg studenter fra hele landet er spurt, totalt 1004 respondenter
  • Intervjuene er gjennomført i mars 2016

Det er særlig karakterene til BI-studentene deltidsjobben går utover. Der svarer nesten hver tredje spurte student «ja» til at de presterer dårligere på grunn av deltidsarbeid.

Vi er midt i eksamenstiden og Daniel Aartun forbereder seg til prøver i siviløkonomi på tredje året ved BI i Nydalen. Han har selv erfart hvor vanskelig det kan være å sjonglere skole og arbeid.

– Jeg måtte slutte i butikkjobben etter åtte måneder som student, fordi den ble helt umulig å kombinere med kravene på skolen, forteller han. Aartun bruker nå sommerferien til å dekke inn underskuddet han opparbeider seg gjennom studieåret.

– For lite lån og stipend

NSO-leder Therese Eia Lerøen mener tallene bør vekke bekymring blant dagens politikere.

– Med dagens studiestøttenivå går studentene i snitt med rundt 4000 kroner i minus hver eneste måned. Dette underskuddet må hentes fra et sted, og da ser vi at 9 av 10 studenter enten har deltidsjobb eller får økonomisk støtte hjemmefra, sier hun.

Til tross for regjeringens opptrappingsplan for å nå målet om 11 måneders studiestøtte, er det ifølge Lerøen et akutt behov for å bedre studentøkonomien. Hun synes det er spesielt bekymringsfullt at mange blir avhengige av økonomisk støtte hjemmefra for å dekke underskuddet, hvis de ikke har tid til å påta seg en deltidsjobb.

Når nesten 50 prosent sier at deltidsjobben går utover eksamensresultatene burde kunnskapsministeren bli bekymret

Therese Eia Lerøen, NSO-leder

Dette kan i verste fall gå utover prinsippet om gratis utdanning, mener NSO-lederen.

– Når nesten 50 prosent sier at deltidsjobben går utover eksamensresultatene burde kunnskapsministeren bli bekymret, sier Lerøen.

Les også: Studentene nedbetaler lånet med Airbnb

Opp til den enkelte

– Det er opp til studentene å avpasse hvor mye de jobber ved siden av. Men regjeringen er opptatt av å sikre studenter gode økonomiske vilkår, og derfor har vi økt studiestøtten utover prisvekst hvert år siden vi tiltrådde, sier Martin Thue (H), politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Han mener at den norske studentøkonomien er god, sammenlignet med det internasjonale nivået.

– Hvorfor tror du at mange jobber så mye at det går utover eksamensresultatene?

– Det er uheldig dersom noen jobber så mye at det går ut over studiene, men heldigvis viser undersøkelsen at de aller fleste får til å kombinere jobb og studier ganske bra. Så vil det jo alltid være noen som er litt ivrige og tar på seg for mye jobb eller ønsker å tjene mer penger, forklarer Thue.

Pressede studenter

Utenfor BI-biblioteket i Nydalen har tre markedsføringsstudenter tatt seg en pause i eksamenslesingen. Ørjan Moy har klart å kombinere jobb med studier, takket være en fleksibel arbeidsgiver. Men han føler til gjengjeld et ekstra ansvar for å jobbe mye utenfor eksamensperioden. Medstudenten Stian Abrahamsen har en annen oppfatning. Han måtte slutte med jobben, for å få studiehverdagen til å gå rundt. Med månedlige budsjettunderskudd i privatøkonomien som konsekvens.

– Jeg låner penger hjemmefra, og får det til å gå rundt med nød og neppe, forteller Abrahamsen.

De tre studentene mener at studieavgiften ved BI er en mulig grunn til at så mange studenter fra nettopp deres læringssted opplever at deltidsjobben går utover eksamensresultatene. Mens studenter ved offentlige læresteder kan spare det ekstra stipendet som blir utbetalt i begynnelsen av hvert semester, må BI-studentene bruke det til skolepenger.

Les mer: Norske studenter bekymrer seg for mye over økonomien

Si nei!

– Jeg er utrolig heldig som har en fleksibel arbeidsgiver, som gir meg fri i eksamenslesingen og legger til rette for studier, sier Stine Letnes, også hun er student ved BI.

I likhet med de andre sjonglerer hun pensumlesing med opptil flere deltidsjobber. Samtidig kjenner hun på presset fra arbeidsgiver om å jobbe så mye som mulig.

– Men det er lov å si nei til arbeidsgiver på spørsmål om ubekvemme vakter, selv om du føler en forpliktelse.

Powered by Labrador CMS