Dyrt pensum: Ulovlig samarbeid mellom norske forlag kan ha ført til kunstig høye priser på faglitteratur

Du kan ha betalt for mye for pensum

Som følge av mulig ulovlig samarbeid mellom store forlag som gir ut fag- og pensumlitteratur, kan studenter ha måttet betale mer for bøkene sine i lang tid. Nå varsler Konkurransetilsynet gigantbøter.

Publisert Sist oppdatert

— Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, uttaler avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet Gjermund Nese i en pressemelding.

Forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Forlagshuset Vigmostad & Bjørke gir ut mye pensumlitteratur for studenter. Konkurransetilsynet varsler nå bøter på til sammen 502 millioner kroner til disse forlagene og bokdatabasen Bokbasen. Forlagene eier blant annet Universitetsforlaget, Fagbokforlaget og fagbokhandelen Akademika. Bakgrunnen for varselet er anklager om ulovlig samarbeid med formål å begrense konkurransen. Dette kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser for bøkene, og at fag- og pensumbøker blir dyrere for studenter.

Forlagene har ifølge tilsynet brukt Bokbasen sin database til å dele informasjon om når deres bøker utgis, og til hvilken pris. Dette kan ha presset prisene oppover, og bidratt til at studenter har måttet betale mer bøkene sine.

— Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen, og vært kjent med at andre forlag har kunnet hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen, og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder i Konkurransetilsynet Jan Petter Fedje i pressemeldingen.

Kraftig økning i eksamensfusk på Oslomet

— Urovekkende

Er det en mulighet for at prisen på pensumlitteratur har vært høyere som følge av det vurdert ulovlige samarbeidet som ligger til grunn for anklagen?

— Det er rimelig å anta. Likevel er det formålsovertredelse som er varslet nå, og da må man ikke påvise faktiske virkninger på pris. Men på generelt grunnlag er det mulig, ja, sier Fedje til Universitas over telefon.

Han forteller videre at det er tre ting som har betydning for fastsettelse av gebyr: hvor lenge overtredelsen har pågått, hvor grovt det vurderes å være, og omsetningen til selskapene det gjelder. I denne saken har tilsynet nådd grensen for hvor store bøter de kan gi.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell synes konkurransetilsynets foreløpige vurdering er urovekkende.

— Studenter er i en økonomisk sårbar situasjon fra før av, og så kommer dette i tillegg, sier han.

Akademika med på leken

Akademika er Norges største fagbokhandel og eies siden 2014 av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Nå risikerer forlaget en kjempebot for å ha samarbeidet ulovlig med andre aktører i bokbransjen, med formål å begrense konkurransen. Dette kan ifølge tilsynet ha ført til høyere priser og dårligere utvalg i bokhandlene.

Prosjektleder i Akademika Vemund Barstad Bermingrud understreker at Konkurransetilsynet foreløpig kun er kommet med et varsel om mulig bot, og at det ikke er vedtatt noe i saken ennå. Han legger til at Akademika uansett ikke er part i saken og at den ikke vil påvirke deres drift eller studentenes tilgang til pensum.

— Vi selger pensum som settes opp av foreleserne ut ifra hva de mener er fornuftig. Sånn sett har ikke saken noen innvirkning på hva vi selger i det hele tatt, sier han og legger til:

— Når det gjelder saken til konkurransetilsynet, har den blant flere blitt møtt med stor forundring. Det har blitt stilt gode spørsmål ved i hvilken grad samarbeidet har noe som helst å si for bokpriser.

Konkurransetilsynet understreker at det ikke er truffet endelig vedtak i saken, og at selskapene har frist til 24. november for å komme med merknader på varselet.

Powered by Labrador CMS