På kontoret: Andreas Otterbeck tar gjerne kaffe på kontoret til fagutvalget, der han er nestleder.

Klasseskille i studentmassen

Ti prosent av studentene må klare seg med 2300 kr i måneden til løpende utgifter. De ti prosent rikeste studentene svir av det tredobbelte.

Publisert Sist oppdatert
Dagen derpå: –Dette er frokosten.Jeg var ute å feiret den nye leiligheten i går, så det går litt tregt i dag. Jeg spiser som regel godt, rett og slett fordi jeg er veldig glad i mat, sier Håkon Tveita

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har SSB gjennomført en levekårsundersøkelse av norske studenter i 2010. Sist gang i en slik undersøkelse ble gjennomført var i 2005. Hovedfunnene er:

 • 60 prosent jobber ved siden av studiene, og 9 av 10 har yrkesinntekt i løpet av året.
 • 71 prosent leier bolig, 9 av 10 har utgifter knyttet til husleie eller boliglån.
 • Over halvparten av studentene har det siste året mottatt økonomisk støtte fra familie til dekning av utgifter.
 • 18 prosent av studentene har ofte eller av og til problemer med å håndtere løpende utgifter. Dette er en nedgang fra 27 prosent i 2005.
 • Studenters boutgifter har økt med 16 prosent i løpende kroner (ikke prisjustert) sammenlignet med 2005. I samme periode brukte derimot studentene litt mindre på løpende utgifter, når det korrigeres for prisstigningen.
 • Kilde: SSB

  Fire av ti under fattigdomsgrensen

  SSBs undersøkelse viser at bortimot halvparten av studentene faller nedenfor fattigdomsgrensen (se graf). Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er ikke bekymret for dette.

  – Studentlivet er en fase og studentene vil være i en situasjon hvor de investerer i økt inntekt framover. At man i en kortere periode har dårlig råd, er jeg ikke så bekymra for. Det jeg er bekymra for, er om studiefinansieringen gir økende sosiale forskjeller mellom studenter, sier hun.

  Undersøkelsen benytter EUs definisjon av fattigdom. Da teller du som fattig dersom din disponible inntekt er lavere enn 60 prosent av medianinntekten per husholdning, som tar høyde for større husholdningers stordriftsfordeler.

  I 2010 var medianinntekten i befolkningen 295 500 koner. Når man regner med studielån, inntekt etter skatt og støtte fra familie, faller 41 prosent av studentene under denne grensen. Studentgruppene med lavest andel under grensen, er studenter med forsørgeransvar, studenter ved BI/Campus Kristiania og studenter som eier bolig.

Den ferske SSB-rapporten «Studenters inntekt, økonomi og boutgifter» tegner et kontrastfylt bilde av norske studenters økonomiske hverdag: Studentene er en relativt ensartet gruppe. De er unge, de er i samme livssituasjon og de er omfattet av de samme støtteordningene. Likevel er forskjellene blant studenter påfallende.

Lite planlegging

Én av forskjellene er hvor mye som brukes på løpende utgifter, de utgiftene man har til daglig, ekskludert boutgifter og lignende. Her utelates de med aller mest og minst forbruk, før man ser på forskjellene mellom resten.

Sammenligningen av de gjenværende viser at den mest sparsommelige studenten bruker bare en tredjedel av de med høyest forbruk.(se graf)

Andreas Otterbeck, masterstudent i marinbiologi ved Universitetet i Oslo (UiO), er én av dem som bare lever av studielånet. Han bor i en studentbolig på Sogn Studentby, der han betaler en husleie på 2500 kroner som inkluderer «alt en moderne mann kan ønske seg», ifølge ham selv. Det resterende beløpet fra Lånekassen, omtrent 6400 kroner i snitt, brukes opp på andre ting, uten at det planlegges nøye.

– Nei, det er ikke sånn at jeg planlegger forbruket mitt noe særlig i forkant, eller ser over det i etterkant. Men jeg bruker opp det jeg får i måneden. Selv om jeg klarer meg på bare studielånet hver måned, har jeg det egentlig forholdsvis romslig økonomisk, forteller han.

Kontrollert luksus

Håkon Tveita er andreårsstudent på bachelorprogrammet i markedsføring og salgsledelse på Markedshøyskolen. Han har bestemt seg for at studietiden også skal være en tid der man skal ha det artig.

– Jeg har tatt et valg om å ha det gøy i studietiden. Det er et bevisst valg jeg har tatt, og jeg bruker mye av budsjettet på det, men har kontroll på økonomien.

Håkon Tveita, bachelorstudent i markedsføring og salgsledelse

– Jeg har tatt et valg om å ha det gøy i studietiden. Det er et bevisst valg jeg har tatt, og jeg bruker mye av budsjettet på det, men har kontroll på økonomien. Det som er til overs, bruker jeg heller på en tur med venner, enn på sparing, sier han.

– Hvor høyt forbruket mitt er, varierer. Jeg kan ha et forbruk på alt fra 5000 til 10 000 kroner i måneden, sett bort fra husleie og strøm. Som regel går det som kommer inn på konto, ut igjen.

Mye jobbing

SSB-undersøkelsen, som ble gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, viser at ni av ti studenter har yrkesinntekt i løpet av året og at seks av ti jobber fast ved siden av studiene. I 2010 utgjorde yrkesinntekt i snitt 53 prosent av studentenes disponible inntekt, som er inntekt etter skatt, pluss studielån. Dette er en oppgang på 9 prosentpoeng siden 2005.

Otterbeck er én av de studentene som ikke jobber regelmessig ved siden av studiene.

– Det er jo mange som jobber ved siden av studiene, men jeg vil tro at utgiftene øker i takt med inntekten. Man blir kanskje litt mindre kritisk til hva man bruker penger på. For min egen del opplever jeg ikke at jeg mangler noe særlig, selv om det er en del ting en biinntekt kunne hjulpet på, sier han.

Tveita har jobb ved siden av studiene, og påpeker at det er viktig å ha tid til andre ting enn å studere.

– En god kombinasjon av jobb og studier tror jeg er sunnere og bedre enn å lese åtte-ti timer hver dag, for å sette det på spissen.

Dyrt å bo

Både Tveita og Otterbeck leier bolig mens de studerer, noe som er svært typisk for studenter. Hele 71 prosent er i samme situasjon, fire ganger mer enn i resten av befolkningen. Siden 2005, da det sist ble gjennomført en lignende undersøkelse, har studentenes boligutgifter økt med 16 prosent i snitt. Denne økningen har ikke blitt kompensert gjennom studiestøtten, viser rapporten.

Otterbeck bor nå i en av Studentsamskipnaden i Oslos (SiO) studentboliger, men leide før på det private leiemarkedet. Tveita, derimot, leier privat, selv om han ser den økonomiske fordelen av å bo i studentbolig.

– Det hadde uten tvil gått bra å bo som studentene som lever billigst, men akkurat nå har jeg lyst til å bo sentralt og ha god plass rundt meg. Og da koster det noe mer enn på studentbolig, selv om det er grei størrelse på endel av dem, sier Tveita.

Powered by Labrador CMS