Provosert: — Vi mener at ved å gi studentene, som den eneste gruppen i samfunnet, lån når alle andre får andre støtteordninger, er umusikalsk overfor studentene, sier leder av NSO Andreas Trohjell.

Regjeringen vil trekke tilbake 600 millioner øremerket studenter: — Provoserende

Kunnskapsdepartementet uttalte torsdag forrige uke at de følger situasjonen med studentene tett. Dagen etter trakk de tilbake flere hundre millioner kroner bevilget til studentene.

Publisert Sist oppdatert

— Når de står og sier at de følger situasjonen tett og så trekker tilbake alle de midlene som skulle gå til nettopp den situasjonen, så vil jeg si at det er provoserende for de studentene det gjelder. Da følger de ikke den situasjonen så tett, da.

Det sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell. Torsdag 19. november gjestet han NRKs Dagsnytt 18. Der snakket han om økonomiske tiltak for studenter som har opplevd inntektsbortfall på grunn av koronakrisen.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Horrigmo (H) sa at de ikke kom til å tilby noe «kriselån» i denne omgang. Likevel nevnte hun hele fire ganger at de «følger situasjonen tett».

Dagen etter la Kunnskapsdepartementet frem forslag til endringer i statsbudsjettet for 2020 i statsråd. I proposisjonen står det at én milliard kroner ble bevilget til omgjøring til stipend for studentene som tok ekstralånet våren 2020. Fordi bare 50.000 studenter søkte om det, ble rundt 390 millioner kroner brukt til dette. Nå ønsker Kunnskapsdepartementet å redusere bevilgningen med de resterende 610 millionene. Dette reagerer Trohjell på.

Studenter som er i arbeid, er skattebetalere på lik linje med alle andre arbeidstakere

Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO)

Ber om ny støtteordning

— Vi ber ikke om noe «kriselån» denne gangen. Vi mener at ved å gi studentene, som den eneste gruppen i samfunnet, lån når alle andre får andre støtteordninger, er umusikalsk overfor studentene.

— Det vi ber om, er at de 610 millionene som er vedtatt til å bruke for studenter som har mistet inntekt, fortsatt må bli brukt til samme formål, sier Trohjell.

På spørsmålet om hva denne støtteordningen skal innebære, svarer Trohjell at de ønsker en dagpengeordning tilpasset studenttilværelsen. Utgangspunktet skal være en inntektssikring, men hvordan den ordningen vil utformes i praksis, ønsker han å overlate til departementet.

— Hvis man tenker på hvor heldige norske studenter er, både med tanke på gratis utdanning og støtte fra Lånekassen, kan man da si at studenter er blitt litt bortskjemte?

— Jeg aksepterer ikke det premisset. Studenter som er i arbeid, er skattebetalere på lik linje med alle andre arbeidstakere. Når de da mister jobben, bør det være en ordning fra velferdsstaten slik at de også får noe igjen for det de bidrar med til samfunnet, sier Trohjell og legger til:

— Så vil statsråden [Henrik Asheim, red.anm.] si at «studentene har studiestøtte og det er inntektssikringen», og der vil jeg bare si at både vi, regjeringen og alle partier på Stortinget mener at studiestøtten ikke er nok til å leve på. Det er det ikke uenighet om. Når det er bakteppet så kan man ikke si at studiestøtten er en inntektssikring, sier Trohjell.

Flere studenter sliter nå med å holde hodet over vann. Trohjell er redd konsekvensen er at studenter må slutte på studiet fordi de ikke har noe inntekt. Bare slik kan de få dagpenger. Det vil i sum koste samfunnet mye.

Les også: 3 av 5 studenter føler seg mer ensomme under pandemien

Ingen krisepakke ennå

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skriver i en e-post til Universitas at forslagene de la frem i statsråd, er et saldert budsjett. Det betyr at det er en ren budsjetteknisk øvelse for å få det til å stemme overens med virkeligheten.

— Ordningen vi innførte i vår hvor Stortinget ga én milliard til stipend, var tidsavgrenset og gjaldt studenter som hadde mistet eller blitt permittert fra jobben i vår. 390 millioner ble brukt, og da er det helt vanlig praksis at restbeløpet går tilbake til fellesskapet. Slik er det også med det som står igjen av krisepakker på andre områder, men i sum har staten brukt over 400 milliarder oljekroner under krisen, skriver Asheim.

Usikkert: -- Vi har ikke tatt stilling til om det kommer nye krisepakker, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til Universitas.

— Er en ny støtteordning noe dere vil vurdere? Hvis ikke, hvor mye mer alvorlig må koronasituasjonen bli før dere tilby en støtteordning?

— Vi har ikke tatt stilling til om det kommer nye krisepakker, så det må vi komme tilbake til dersom situasjonen med mye nedstenging vedvarer, særlig i de største byene, skriver statsråden.

Mandag 23. november sendte NSO et offisielt brev til Kunnskapsdepartementet signert sammen med Fagskolestudentene, Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet. Der ber de spesifikt om en støtteordning til studentene med inntektsbortfall.

— Hvis statsråden sier at midlene som nå blir trukket tilbake, var midler som var øremerket i vår, forventer vi at det kommer nye midler til den ordningen som vi trenger nå, avslutter Trohjell.

Powered by Labrador CMS