Nyvalgt: Karl Magnus Nyeng er valgt til ny leder av Studentparlamentet ved Oslomet. Han tror manglende studentengasjement blir en av de største utfordringene han må takle i perioden.

Han er Oslomet-studentenes nye leder

Karl Magnus Nyeng bekymrer seg for manglende engasjement blant studenter, men jubler for at 20 prosent av storbyuniversitetets virksomhet flyttes til Lillestrøm sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Studentparlamentet ved Oslomet:

# Består av 28 representanter fra de ulike fakultetene.

# Møtes omtrent syv ganger i året, særlig under valgmøtene på vårparten.

# Studentparlamentet er valgt av studentene.

# Lederen og arbeidsutvalget er valgt av Studentparlamentet.

Ny leder og arbeidsutvalg for Studentparlamentet ved Oslomet (se faktaboks) ble valgt i helgen.

Karl Magnus Nyeng stakk av med den gjeveste tittelen. Han smører hendene, og tar over stafettpinnen etter Rolf Aspenes, som studentparlamentsleder.

– Hvordan føles det å bli valgt som ny leder?

– Fortsatt en emosjonell berg- og dalbane. Men jeg gleder meg veldig til å ta fatt i arbeidet.

Den ferske lederen er tydelig på hva som er hans viktigste kampsaker.

– Studentdemokratiet og studentfriheten har lidd kraftig de siste årene, og er blant de sakene som jeg ser på som viktigst i dag, sier han.

Nyeng mener at engasjementet er for lavt blant studenter.

– Rekrutteringen til frivilligheten, studentpolitikken og studenters engasjement. Det er også en utfordring å finne fram til gode måter å profilere oss på til studentene.

Les også: Venstre­al­li­ansen vant student­valget ved UiO:–⁠fantastisk

Nytt arbeidsutvalg

– Hva gjør dere for å øke synligheten deres blant studentene?

– Det er blant annet gjort ved bruk av hjemmesiden, dass-avisa på begge campus, og jevnlig kaffeservering på Pilestredet og Kjeller, sier Nyeng men legger raskt til:

– Men dette er som sagt en utfordring, nesten som å finne opp kruttet på nytt, etter to år med pandemi. Sammen med arbeidsutvalget er jeg likevel positiv til at vi skal finne muligheter.

Arbeidsutvalget i Studentparlamentet består av fire personer, som jobber fulltid for å gjennomføre politikken Studentparlamentet vedtar. Både arbeidsutvalget og lederen er valgt av Studentparlamentet, som igjen er valgt av studentene.

Sammen med Nyeng er Mats Ugland, Mikkel Frydenlund Sibe og Isak Grov Diesen valgt til arbeidsutvalget.

– Jeg har tro på at de som er valgt skal gjøre en kjempejobb.

– Hva med den nye rektoren?

– Han er veldig fersk hos oss, så blir spennende å se. Han virker svært opptatt av studiekvaliteten, samtidig som han jobber for sine ansatte.

Disse blir Oslomet-studentenes øverste tillitsvalgte det neste studieåret. F.v.: Rolf Martin Aspenes, Mikkel Frydenlund Sibe, Isak Grov Diesen, Mats Ugland, Vilde Veronica Haukeland, Kjerstin Østenseth og Karl Magnus Nyeng.

– Stå i det

Rolf Aspenes som har vært studentparlamentsleder på Oslomet det siste året, takker med det nye valget for seg.

– Hva slags tips og råd har du til den nye lederen?

– Året går fort, så start arbeidet tidlig. Det tar lang tid å få gjennomslag, så stå i det.

Aspenes trekker også frem studentengasjementet som en utfordring studentparlamentslederen må takle.

– Det har alltid vært et problem med engasjement rundt studentpolitikk, og dette var ekstra vanskelig å gjøre under og like etter pandemien.

I motsetning til UiO har vi også valg ved studiestart, som jeg tror gjør det ekstra vanskelig å nå studentene på campus.

Rolf Aspenes fortsetter i studentpolitikken som mannlig studentrepresentant til universitetsstyret på Oslomet. Kjerstin Østenseth ble valgt som kvinnelig representant, og Vilde Veronica Haukeland er valgt til 1. vara.

Les også: Fjerner egenandel for studenter: Psykisk helse­tje­nester blir gratis

Fått gjennomslag for Lillestrøm-campus

En av de heteste debattene ved storbyuniversitetet kan nå få en velfortjent pause. I dag kom nemlig meldingen fra Kunnskapsdepartementet om at Oslomet sine fremtidige lokaler i Romerike skal være i Lillestrøm sentrum. Debatten har dreid seg rundt hvorvidt campuset skal være i sentrum i Lillestrøm, eller en annen lokasjon i Lillestrøm kommune.

– Nå avslutter vi lokaliseringsdebatten og slår fast at et fullverdig campus på Romerike skal legges til Lillestrøm, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding tirsdag.

Kunnskapsdepartementet har også bestemt at at minst 20 prosent av Oslomets virksomhet skal foregå på Romerike.

– Det er en betydelig satsing og et løft for Lillestrøm som universitetsby, sa statsråden.

Nyeng er fornøyd med avgjørelsen til Regjeringen.

– Studentparlamentet sitt vedtak er også at vi vil ha campus på Romerike i Lillestrøm- sentrum. Det fremstår derfor som at Borten Moe følger intensjonen til Studentparlamentet om å få campus til sentrum og ikke et annet sted i Lillestrøm kommune, som jo er et ganske stort område.

Nyeng kan også fortelle at det jobbes med å forlenge leien ved Kjeller, slik at Oslomet ikke trenger å finne enda et midlertidig oppholdssted i påvente av det nye universitetsbygget. Studentparlamentet håper avtalen vil forlenges.

Studentparlamentet sitt vedtak er også at vi vil ha campus på Romerike i Lillestrøm-sentrum

Karl Magnus Nyeng, leder for Studentparlamentet ved Oslomet

Den dagsferske beskjeden blir også godt mottatt Rolf Aspenes. Å få campuset på Romerriket til Lillestrøm sentrum har vært en av Studentparlamentets viktigste kampsaker det siste året.

– Det at kunnskapsdepartementet endelig legger lokasjonsdebatten død er veldig fint. Også at de spesifiserer antall studenter som skal være der. Det at regjeringen har lagt ved krav om at 20 prosent av studentmassen skal befinne seg på campus Lillestrøm er positivt, og noe jeg tror kommer til å sikre levedyktigheten til campuset på lang sikt, sier han.

Rettelogg 12.05: I den første utgaven av denne saken stod det at en forlengelse av leien på campus Kjeller var bestemt. Det stemmer ikke. Det jobbes med at leien på Kjeller skal forlenges, men dette er ikke endelig avgjort.

Powered by Labrador CMS