Innstilt: Eva Holthe Enoksen (f.v), Martin Uleberg, Amanda Schei, Ådne Hindenes, og Gabrielle Legrand Gjerdseth vil etter alt å dømme være neste Arbeidsutvalg i Studenparlamentet. Her er kvintetten i sofaen på Villa Eika.
Innstilt: Eva Holthe Enoksen (f.v), Martin Uleberg, Amanda Schei, Ådne Hindenes, og Gabrielle Legrand Gjerdseth vil etter alt å dømme være neste Arbeidsutvalg i Studenparlamentet. Her er kvintetten i sofaen på Villa Eika.

SV-dominans i Studentparlamentet

Fire av fem i det nye Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo studerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. De lover å representere alle UiO-studentene.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag skal Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP UiO) velge medlemmer til Arbeidsutvalget, som utgjør den øverste ledelsen ved studentdemokratiet på Universitetet.

På bakrommet har de ulike valglistene allerede fordelt lederposisjonene seg imellom, så spenningen blir neppe til å «ta og føle på» når kandidatene formelt stemmes inn.

Det framforhandlede Arbeidsutvalget består av fire studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og én student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

Dersom disse kandidatene blir valgt, vil SV-fakultetets representasjon i Arbeidsutvalget øke fra 60 til 80 prosent.

SV-fakultetet er med andre ord sterkt overrepresentert: De har til sammenligning bare 19 prosent av UiOs 27 000 studenter.

Tre av de fire SV-studentene går også på samme studieprogram, Europastudier.

Med 129 studenter utgjør Europastudentene 0,48 prosent av studentmassen, som nå vil okkuperere 60 prosent av den politiske ledelsen.

Ikke helt representativt

Europastudenten Gabrielle Legrand Gjerdset er innstilt som SP-leder og representerer Venstrealliansen. Hun er klar over at den skjeve representasjonen av fakultetene er en utfordring.

– Hvordan skal dere representere alle, når så mange studerer ved SV?

– Det stiller enda høyere krav til oss, da vi må innhente perspektiver fra hele institusjonen. Tre av oss kommer dessuten fra lister som representerer hele UiO, sier Gjerdset, og sikter til listene som ikke er direkte tilknyttet fakulteter.

– Hvordan har det seg at tre av Arbeidsutvalgets fem medlemmer kommer fra det lille studieprogrammet Europastudier?

– Det er ikke så tilfeldig. Det er et veldig godt studiemiljø og rom for mye engasjement ved studieprogrammet, forklarer Gjerdset.

Sosialdemokratenes Ådne Hindenes, innstilt som én av studentenes universitetsstyrerepresentant, skyter inn at han også tar fag ved Det humanistiske fakultet ved siden av europastudiene.

Det framtidige Arbeidsutvalget avviser at skjevfordelingen skyldes en bevisst plan om at SV-studentene skal overta studentpolitikken.

Da det nye arbeidsutvalget ble satt sammen, var kandidatenes evne til å samarbeide med hverandre viktigere enn jevn fakultetsfordeling, forteller de utvalgte.

– Uheldig

Det juridiske fakultet er ett av seks fakulteter uten en representant i SP-ledelsen.

Nestleder i Juridisk studentutvalg, Karoline Natalia Øvergaard, stiller seg kritisk til den skjeve fakultetsfordelingen.

– Det er i utgangspunktet uheldig. De fleste fakulteter burde være representert, og ettersom Det juridiske fakultet har et stort antall studenter, er det selvsagt at vi burde ha en representant i ledelsen. Det vil alltid være det beste for fakultetet å være representert der det er mulig å fremme sine interesser, sier Øvergaard.

Alle listene foruten Blå Liste og Humanistlista vil være representert i det nye Arbeidsutvalget.

Powered by Labrador CMS