Frustrert: Aksel Noonan, leder for Gjestelista ved Studentparlamentet foran Villa Eika, hjemmet til Studentparlamentet ved UiO.
Frustrert: Aksel Noonan, leder for Gjestelista ved Studentparlamentet foran Villa Eika, hjemmet til Studentparlamentet ved UiO.

Studentparlamentets høstseminar kan ha kostet opp mot 200.000:

– Dårlig signal at politikk-eliten tar en pampehelg til Thon hotel

Gjestelista mener det finnes bedre måter pengene kan komme studente til gode på.

Publisert Sist oppdatert

Handlingsplanseminar

  • Hver høst arrangerer SP et større møte som går over en hel helg.
  • I 2019 var de på Sørmarka konferansehotell, og i 2018 var de på Renskaug Vertsgård i Buskerud.
  • SP har budsjettert kr 25.000 i år, en økning på kr 15.000 fra 2019, selv om regnskapet fra det året viser at de brukte kr 1267,60 på seminaret.
  • UiO finansierer seminaret direkte, fra en post som i år har ramme på kr 196.475.

– Studentparlamentet burde vise en viss nøkternhet overfor studenter som i disse vanskelige tider sliter økonomisk, sier Aksel Noonan, leder for Gjestelista ved Studentparlamentet på Universitetet i Oslo (UiO).

Forrige helg arrangerte Studentparlamentet ved UiO (SP) årets handlingsplanseminar ved Thon Hotel Vettre i Asker, med et eget budsjett på 25.000 kroner og en bevilgning fra UiO med en ramme på 196.475 kroner.

– Det at UiO bruker penger på studentdemokratiet sitt er en god ting. De er pliktig å legge til rette for at studentdemokratiet fungerer, svarer Runa Kristine Fiske, leder i Arbeidsutvalget for Studentparlamentet ved UiO.

Studenter etter avlyst feltarbeid: –⁠ Ganske dritt

Hvert år søker SP om midler fra UiO til å dekke høstseminaret. Bevilgningen skal dekke opphold, mat og transport til 50 deltakere. SPs budsjettpost er regnet til å dekke uforutsette utgifter i forbindelse med seminaret. I fjor var denne posten på kr 10.000, hvor 1267 kroner ble brukt. Året før var 219 kroner brukt av et budsjett på kr 15.000.

UiO hadde i 2019, da seminaret ble avholdt på Sørmarka konferansehotell, innvilget kr 175.000, hvor endelig overført beløp ble kr 135.461. I 2018, på Renskaug Vertsgård, ble det innvilget kr 130.400, hvor endelig overført beløp ble kr 116.770.

I år er det innvilget kr 196.475. Kostnadene for oppholdet i år er ennå uklart, men UiO tar høyde for at utgiftere blir høyere enn tidligere år.

– Det sender et dårlig signal til studenter som allerede er kritiske til studentpolitikken, at politikk-eliten tar en pampehelg til Thon Hotel, fortsetter Noonan.

Det er så mange bedre måter disse pengene kunne kommet studentene til gode på

Aksel Noonan, leder i Gjestelista

Omdisponering

Noonan mener midlene kunne vært disponert bedre, og har flere forslag til hvordan:

– Det er så mange bedre måter disse pengene kunne kommet studentene til gode på. Sa noen tre-lags dopapir og knagger på dass? Tivoli i fysikkbakken? 5375 øl på U1? Eller kanskje til og med finansiering av borgerjury, så vi kan involvere vanlige studenter i studentpolitikken?

Noonan etterlyste en begrunnelse for pengebruken fra Studentparlamentet. Svaret fra Anne Aase-Mæland, daglig leder i SP, gjengis med tillatelse fra Aase-Mæland:

«Det er klart at det finnes rimeligere løsninger, men en totalvurdering gjorde at vi også i år søkte UiO om støtte til å dra bort og overnatte på hotell. Koronapandemien gjør at vi må gjøre en del ting under seminaret på en annen måte enn tidligere, og for oss som arrangører oppleves det tryggere å avholde seminaret på et hotell med gode smittevernsrutiner enn å ha seminaret i lokaler hvor vi eventuelt står ansvarlig for alt selv.»

Leder i SP, Runa Fiske, skriver i en e-post til Universitas at det er viktig at tillitsvalgte har en arena hvor man blir kjent, slik at alle som velger å engasjere seg i studentpolitikken har mulighet til å ytre seg.

Leder i Studentparlamentet Runa Fiske
Leder i Studentparlamentet Runa Fiske

– Handlingsplanseminaret er en opplæringsarena for nye studentrepresentanter, like mye som en arena for å utvikle god politikk. Å dra bort på seminar helt vanlig praksis for studentdemokratier over hele Norge. Vi opplever at seminaret bidrar til forståelse og samarbeid mellom representanter og lister, skriver Fiske.

Sykepleiere føler seg oversett: –⁠ Vi har jobbet og jobbet og jobbet og virkelig bidratt

Noonan anerkjenner bekymringene rundt de smittevernsmessige problemstillingene som dukker opp på slike store seminarer, men ønsker en mer demokratisk prosess rundt planleggingen.

Det sender et dårlig signal til studenter som allerede er kritiske til studentpolitikken, at politikk-eliten tar en pampehelg til Thon Hotel

Aksel Noonan, leder i Gjestelista

— Riktig og viktig

Øystein Fossbraaten Wennersgaard i Venstrealliansen skriver i en SMS til Universitas at siden pengene gis direkte til studentdemokratiet, er det litt vanskelig å flytte pengene til studentvelferd.

– Vi mener likevel at man burde bruke mindre penger. Samtidig mener vi at sosiale arrangementer er viktige for å bygge trivsel og tilhørighet til Studentparlamentet, så at man skal bruke noe penger er ikke utelukket, skriver Wennersgaard.

Eivind Yrjan Stamnes, leder i Arbeiderbevegelsens liste, mener det er bra at UiO bruker penger på studentdemokratiet:

– Studentene skal få påvirke sin studiehverdag, og at vi bruker penger på at studentenes stemme skal høres, er bra. Vi mener det er riktig og viktig å bruke tid på å meisle ut hva Arbeidsutvalget og Studentparlamentet skal gjøre det neste året, derfor er det viktig at vi samles og får gode debatter som under årets handlingsplanseminar.

For ordens skyld, Gjestelista-leder Aksel Noonan sitter i Universitas' styre

Oppfordrer studenter til å heve stemmen: Skru på mikrofonen!

Powered by Labrador CMS