All makt i denne sal: syv lister kjemper om 27 plasser i Studentparlamentet ved UiO.
All makt i denne sal: syv lister kjemper om 27 plasser i Studentparlamentet ved UiO.

Disse sakene skal vinne valget

Er du skikkelig glad i honours-programmet, eller er du mest opptatt av å kunne være på lesesalen døgnet rundt? Her er noen av sakene som skal vinne årets studentvalg.

Publisert Sist oppdatert

Studentvalget 2022

# Valget åpner 28. april og avsluttes 5. mai klokka 14: 00.

# Man stemmer digitalt på https://evalg.uio.no/

# Informasjon om de ulike listene, kandidatene og deres politikk, samt en valgomat, finnes på Studentparlamentets nettside.

Tradisjonen tro er sesongen for løfter og garantier tilbake. Studentvalget ved Universitetet i Oslo (UiO) er i gang, og listene har skrudd på sjarmen i håp om å forføre den gjengse student.

Ja til elitestudiet?

Det allerede mye omdiskuterte honours-programmet er fortsatt grunnlag for splid og diskusjon. Også i Studentparlamentet er det store uenigheter om det såkalte elitestudiet, som UiO mener er for «faglig ambisiøse studenter».

Med 10 ekstra studiepoeng i året reklamerer UiO for at honours-programmet gir en kombinasjon av tverrfaglighet og faglig dybde, med «fremragende forskere, undervisere og andre studenter».

Samtidig som både grønn, liberal og moderat liste mener honours- programmet er med på å gjøre UiO til et universitet i verdensklasse, er det flere av listene som mener programmet er usosialt.

– Det er mye ressurser involvert i dette, ikke bare penger. Det er undervisere, og det er rom; dem mener vi tilhører hele studentmassen og ikke bare et fåtall studenter, sier A-listas førstekandidat, Kristine Vilde Sandtrøen.

Venstrealliansen stiller seg bak dette og ønsker at alle studenter skal få et likeverdig tilbud. Alle kandidater fra Henke og Thom-listen er fristilt og har dermed mulighet til å mene det de vil, men førstekandidat Thomas Huh Tangen opplever at de fleste i lista er kritiske til programmet. De frykter blant annet at honours-programmet kan gå på bekostning av studentfrivilligheten.

– Honours-programmet kan gå utover studentfrivillighet. At man tar flere studiepoeng i semesteret, spiser av fritiden til å være frivillig i studentforeninger, og det er en så viktig del av det å være student, poengterer Tangen.

Leder i Realistlista Jon Aleksander Prøitz mener derimot at honours-programmet har kommet uheldig ut, og at det i utgangspunktet er fint med tverrfaglighet. Han mener problemet ligger i at programmet tar opp for store deler av midlene som egentlig bør gå til alle studenter. Altså burde midlene fordeles bredere, og ordningene som går til honours-programmet, burde gå til alle som skulle ønske det.

Les også: NSO erklærer klima- og naturkrise på vegne av norske studenter

Døgnåpne lesesaler

Nok en gang er døgnåpne lesesaler blant både Liberal og Moderat listes topp-fem-saker. Begge listene mener at UiO fortsatt har et stykke å gå når det gjelder å tilrettelegge for og gi fleksibilitet til travle studenter.

Nesten samtlige av listene stille seg positivt til tilbudet om døgnåpne lesesaler, men enkelte mener man må ta stilling til ressursbruk og arbeidernes og studentenes velvære.

Thomas Huh Tangen fra Henke og Thom-lista er positive til tiltaket, men mener det er viktig å tenke på de ansatte også.

– Det er viktig å ta hensyn til arbeidsmiljøet til de som jobber her også, og at man har den kostnadssiden litt på stell når man utreder for et sånt forslag.

Charlotte Hjort, leder i Grønn liste, er kritisk til løsningen som den blir fremstilt i dag, og mener tiltaket kan gå på bekostning av deres mål om å kutte utslipp:

– Hvis dette skal være en løsning for oss, må det være miljøvennlig og et system som ikke krever masse ressurser.

Samtidig legger hun til at å lese på natta kanskje ikke er det beste for studenten. Det er også en av hovedårsakene til at Venstrealliansen har stilt seg nøytrale til forslaget. Førstekandidat Sigve Grøndahl Fredriksen mener det viktigste er å legge opp til at studentene ikke må jobbe ved siden av studiene, slik at de ikke behøver å studere på nattestid. Dette er også en av grunnene til at lista ønsker å øke studiestøtten.

En grønnere studiehverdag

Venstrealliansen ønsker CO2- merking av mat og bedre vegetartilbud i SiOs kantiner. Dette forslaget har blitt godt mottatt hos resten av listene, som alle er for bedre grønne alternativ for studentene.

– Vi ønsker at det skal være enklere å velge klimavennlig. På samme måte som at vi lærer at vi bør velge å spise sunt, bør det også være enklere å velge mer miljøvennlige alternative gjennom for eksempel CO2-merking, sier Grøndahl Fredriksen i Venstrealliansen.

Prøitz i Realistlista er enig og understreker behovet for å gjøre mattilbudet mer inkluderende:

– Stadig flere studenter velger å spise vegetarisk og vegansk. Man har et større fokus på å spise bærekraftig og tilbudet må reflektere dette.

Leder i Liberal liste Sivert Arntzen er enig i at CO2-merking av kantinemat er et godt tiltak.

– At folk har et bevisst forhold til hva som går inn i maten de spiser, er kjempeviktig for at studentene skal ha mulighet til å ta gode, grønne valg.

Dette er en av sakene våre også – at det skal være lett for en student å være en grønn student på campus, sier Arntzen, som også er førstekandidat for lista.

Grønn liste stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltaket, men supplerer med at de ønsker å gå mye lenger når det gjelder grønne alternativ på campus.

– Vi vil ha vegetarmat som standard og i det minste at én av SiO-kantinene skal være vegansk. Så vi vil gå enda lenger der, for vi vet at vegansk mat er mye bedre for planeten. Vi skjønner ikke hvorfor man skal gå alle omveier når man bare kan kutte der vi vet det hjelper, sier Hjort fra Grønn Liste.

Digitale alternativ

Under koronapandemien ble studiehverdagen snudd opp ned. Studentene måtte ha digital undervisning og stort sett holde seg hjemme. Samtlige av listene mener at en del av de digitale løsningene bør overleve pandemien og bli et integrert alternativ i studiehverdagen.

– Det at forelesningene blir tatt opp, eller det at du kan bli hjemme der du er og følge med på forelesninger digitalt, er utrolig viktig og gjør at mange flere studenter får mulighet til å fullføre studiet sitt, sier Arntzen fra Liberal Liste.

Han legger til at dette i likhet med tilbud om døgnåpne lesesaler, går under samme ønske om å gjøre studiehverdagen fleksibel for studentene.

Fredriksen fra Venstrealliansen er enig i at det bør finnes digitale alternativ til fysisk oppmøte, men mener også at de bør forbli et alternativ og ikke en standard:

– Vi er veldig positive til digitale alternativer, særlig for personer som kanskje ikke har muligheten til å delta på fysiske forelesninger. Likevel er det viktig at digital undervisning forblir et alternativ, ikke en standard, fastslår han.

– Vi er for praktisk arbeid, men vi er også opptatt av at det ikke skal bli en kommersialisering av studiet. At det ikke skal være bedriftene som bestemmer hva som læres på universitetene, for å passe deres behov – at vi beholder universitetet som en egen kunnskapsarena, sier Fredriksen.

Moderat liste ønsker derimot et større samarbeid mellom universitetet og arbeidsgivere. Førstekandidat Mathias Meyer mener det er et karriereforberedende tiltak som legger til rette for mer praksis, uavhengig av studieretning.

Les også: Hun er norske studenters nye leder

Gratis sanitetsprodukter

En av Venstrealliansens kjernesaker ved årets valg, er å tilby gratis sanitetsprodukter på alle toaletter ved lærestedet.

– Den økonomiske byrden ved mensen legges på kvinner. Vi synes det er ugreit at dette ikke er noe som er fullt tilgjengelig på samme måte som dopapir, dersom situasjonen skulle oppstå. Det handler om å ta kvinners behov på alvor og samtidig gi et tilbud dem et tilbud på campus, sier førstekandidat Sigve Grøndahl Fredriksen.

Leder for Henke og Thom-lista Thomas Huh Tangen er enig, og mener det er en økonomisk byrde som rammer kvinner skjevt. Denne byrden mener han blir en ekstra påkjenning for kvinner, spesielt når leieprisene er så høye som de er.

Han mener budsjettene blir strammere og strammere for hvert år som går og ønsker at den økonomiske kostnaden ved å være student ikke skal bli for stor. Å tilby gratis sanitetsprodukter kan bidra til å lempe denne kostnaden.

– Det er lett å si at det er små kroner det er snakk om, men når vi får så lite fra Lånekassen og mange ikke klarer å jobbe ved siden av studiet, teller de kronene mye, understreker Tangen.

De fleste av listene er positive til tiltaket, men i en e-post til Universitas skriver Mathias Meyer fra Moderat Liste at det er mer hensiktsmessig å prioritere UiO sine ressurser på å bedre undervisning og læringsmiljø.

Dersom SiO tar regningen, mener han det heller bør prioriteres å bygge flere og billigere studentboliger.

Powered by Labrador CMS