Eneste kandidat: Jørgen Hammer ble torsdag kveld valgt som ny SP-leder ved UiO. Skogan var den eneste som stilte til lederkandidat. – Det hadde vært kult om noen stilte imot, medgir han.
Eneste kandidat: Jørgen Hammer ble torsdag kveld valgt som ny SP-leder ved UiO. Skogan var den eneste som stilte til lederkandidat. – Det hadde vært kult om noen stilte imot, medgir han.

It's Hammer time:

Jørgen Hammer Skogan er ny leder for Studentparlamentet ved UiO

UiO-studentenes nye leder skal jobbe for å styrke studentdemokratiet. – Vi må tenke valg hver dag hele året

Publisert Sist oppdatert

I går kveld ble Jørgen Hammer Skogan valgt som leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo på parlamentets konstituerende møte.

Skogan studerer til vanlig statsvitenskap, har bakgrunn fra Venstrealliansen og har det siste året sittet i arbeidsutvalget som representant til universitetsstyret.

– Det føles veldig godt, jeg er stolt og ydmyk over å ha fått muligheten til å lede Studentparlamentet i året som kommer, sier han til Universitas.

Med Skogan blir det første gang Venstrealliansen, UiOs største studentparti de fem siste årene, har ledervervet siden 2014.

Skogan var den eneste som stilte til lederkandidat.

– Det hadde vært kult om noen stilte imot, medgir Skogan.

– Da hadde man også fått utfordret seg selv mer, og vist frem hvem man er og hva man står for i større grad. Det er litt morsommere å stille til valg når man har en motkandidat.

SiO tapte slaget om St. Olavs gate 32 – Nå legger de inn bud på St. Olavs gate 23

Dette er det nye arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av fem personer som jobber med studentpolitikk på heltid i ett år, og er Studentparlamentets utøvende organ.

Arbeidsutvalget 21/22 består videre av Karl Oskar Lie Bjerke som nestleder og mannlig universitetsstyrerepresentant, Runa Jarsve som kommunikasjonsansvarlig, Oline Marie Sæther som studie- og læringsmiljøansvarlig og Julianne Sørflaten Grovehagen som kvinnelig universitetsstyrerepresentant.

– Vi har mye å ta fatt på, jeg gleder meg til et spennende og viktig år sammen med resten av arbeidsutvalget, sier Skogan.

Til tross for at det bare var én som ønsket å stille som leder, stilte flere til de andre vervene i arbeidsutvalget. Skogan tror at det siste året nok kan ha skremt vekk noen fra å stille til ledervervet.

– Jeg håper ikke det, men vi har jo lagt et veldig krevende år bak oss, og det at vi har hatt såpass mange gode kandidater til de vervene som har vært, viser at det er et engasjement i studentmassen.

Det nyvalgte arbeidsutvalget beskriver han som en dyktig og engasjert gruppe.

– Jeg vil gratulerer alle som er valgt og takke de som har stilt. Det har vært mange gode kandidater i år.

Studentene har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem, helt fra instituttene og fakultetene og inn på rektors kontor.

Jørgen Hammer Skogan, nyvalgt leder for Studentparlamentet ved UiO

Et styrket studentdemokrati

Skogan vil jobbe for å øke valgoppslutningen ved UiO.

– Vi er nødt til å tenke valg hver dag hele året, sier han.

Som et av tiltakene for å styrke studentdemokratiet trekker Skogan frem at universitetsstyret har vedtatt at det skal utarbeides retningslinjer for studentdemokratiet lokalt, på fakultetene og instituttene.

– Det er en prosess som jeg er spent på utfallet av, sier han.

– Studentdemokratiet er så mye mer enn bare parlamentet. Studentutvalg, programutvalg og fagutvalg som sitter lokalt og er med på å forme hverdagen for studentene hos seg.

Han sier at det er viktig å vise studentene at parlamentet gjør ting som gjør en forskjell, og legger til:

– Når det sosiale livet på campus starter opp igjen får vi også den muligheten i større grad.

Det siste året har vært krevende, og Skogan understreker viktigheten av å bygge opp igjen det sosiale livet på campus og studentfrivilligheten.

Han trekker frem tallene fra Studentenes helse og trivsel-undersøkelse (Shot) som viste at studentene aldri har slitt mer med psykisk helse. Ifølge den sliter annenhver student med alvorlige psykiske plager.

– Den viser noen veldig alvorlige tall som vi er nødt til å følge opp og jobbe videre med, sier Skogan.

Han sier at de må bruke organene og arenaene som er tilgjengelig for å snakke studentenes sak, enten det er i møter i UiO sammenheng eller i mediene.

– Studentene har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem, helt fra instituttene og fakultetene og inn på rektors kontor.

En leder for hele parlamentet

Som leder beskriver Skogan seg selv som åpen, inkluderende og sta.

– Jeg er sta i den forstand at hvis jeg jobber for en sak for studentene, og møter motstand, så blir jeg bare mer engasjert og motivert med å jobbe for den saken.

– Jeg skal være en leder for hele parlamentet. Jeg har jo stilt til leder for et demokratisk organ, et parlament som skal vedta den politikken som vi skal gjennomføre. Jeg gleder meg til å se hva parlamentet vedtar at vi skal gjøre i året som kommer.

På spørsmål om hvordan det har vært å være studentleder det siste året, svarer avtroppende leder for Studentparlamentet Runa Fiske:

– Det har vært et annerledes år. Det har vært som et forstørrelsesglass på problemer som allerede var der fra før av, de har blitt både større og synligere, og legger til:

– Vi har hatt nok å henge fingrene i!

– Jeg tror Jørgen kommer til å gjøre en strålende jobb, ta oppgaven med stort alvor og representere studentene på en god måte, sier Fiske.

Skogan er, i likhet med Fiske, fra tettstedet Sørumsand i Viken fylke. I formative år gikk de også i samme barnehage.

– Hva er det med folk fra Sørumsand som gjør at de passer til å bli leder for Studentparlamentet?

– Nei, det er helt tilfeldig det der, ler Skogan.

Han gleder seg til det kommende året, og sier at han er trygg på at han sammen med arbeidsutvalget skal få gjort gode ting for studentene ved UiO.

Fremtiden lar seg vanskelig spå i et koronarammet samfunn.

Skogan håper likevel at de over sommeren kan ønske både gamle og nye studenter velkommen til campus og ha en fysisk semesterstart.

– Inviterer dere på vafler da?

– Jeg håper det!

Les også: Byrådet gir ytter­li­gere 800.000 til studenters psykiske helse

Powered by Labrador CMS