Mange delegater: NSO bruker 1.4 millioner kroner på årets landsmøte. Neste år kan det bli mye mer. Bildet er fra et tidligere landsmøte. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Mange delegater: NSO bruker 1.4 millioner kroner på årets landsmøte. Neste år kan det bli mye mer. Bildet er fra et tidligere landsmøte. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Nå kan NSO øke budsjettet til sitt eget landsmøte med 500 000 kroner

To av lederkandidatene er svært uenige i om dette er riktig prioritering.

Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon planlegger å bruke 1 950 000 kroner på neste års landsmøte. Dette er økning på rundt en halv million kroner fra årets budsjett, som også fikk kritikk for pengesløseri.

Bakgrunn: Dette brukes pengene på i år

Forslaget kommer frem i budsjettforslaget som skal behandles på helgens landsmøte. NSO ønsker å utvide landsmøte med en dag slik at det varer fra torsdag til søndag. Dette gjøres for å behandle det såkalte prinsippprogrammet som skal være grunnprinsippene til organisasjonen.

– Stor symbolverdi

Budsjettforslaget er behandlet av sentralstyret. Der sitter både Kai Steffen Østensen og Håkon Randgaard Mikalsen som begge er lederkandidater til NSO.

En av dem er imidlertid ikke fornøyd med den foreslåtte budsjettøkningen. Mikalsen valgte å stille dissens til forslaget.

– Det er tre hovedgrunner til at jeg stilte dissens. Den ene er at delegatene på landsmøtet i hovedsak er studenter. Allerede er det slik at det vanskelig for noen å delta på grunn av eksamen eller obligatorisk undervisning. Om man forlenger landsmøte til å gå over fire dager, vil landsmøte bli mindre tilgjengelig for medlemmene.

Universitas-Ingrid: Bli hos meg Beldo

Vil ikke øke: Mikalsen mener det er feil å øke budsjettet til neste års landsmøte. Foto: Toril Sunde Apelthun /Studvest
Vil ikke øke: Mikalsen mener det er feil å øke budsjettet til neste års landsmøte. Foto: Toril Sunde Apelthun /Studvest

Mikalsen mener at det er foreslått en økning av antall saker som skal behandles neste år, og at det vil gå utover kapasiteten til medlemslagene.

– Da blir det mindre tid til de lokale sakene, sier han.

I tillegg mener lederkandidaten fra Universitetet i Bergen at pengebruken blir for stor.

– Det har stor symbolverdi å øke budsjett til landsmøte til nesten to millioner, en økning på en halv million kroner. Disse pengene går i hovedsak fra semesteravgiften til studentene.

Mikalsen foreslår å holde landsmøte til tre dager, og bruke pengene på andre poster i budsjettet.

Håkon Randgaard Mikalsen er innstilt: Favoritt til ledervervet

– Fornuftig

Kai Steffen Østensen er uenig med Mikalsen, og mener budsjettøkningen er fornuftig.

– Bakgrunnen er at vi har opptjent egenkapital som er ganske stor. Da er det mer hensiktsmessig å bruke noen av disse pengene i stedet for å spare. Det vi har valgt å bruke penger ser jeg som fornuftig. Med fire dager er det mulig å drøfte flere politiske saker, og se mer i sammenheng.

Vil øke: Østensen mener en økning av budsjettet er fornuftig. Foto: Hallgeir Oftedal
Vil øke: Østensen mener en økning av budsjettet er fornuftig. Foto: Hallgeir Oftedal

Hvert landsmøte diskuteres forskjellige politiske plattformer og programmer. I år er det for eksempel satt av mye tid til å drøfte Mangfolds- inkluderings- og likestillingspolitisk plattform. Til neste år det snakk om å ta for seg to slike plattformer.

– Om man har tenkt til å løfte både prinsipprådet og to plattformer på neste landsmøte blir det vanskelig å avholde det over tre dager, sier Østensen.

– NSO har fått kritikk for pengebruk. Kan det ikke virke provoserende å øke bevilgningen til landsmøtet enda mer?

– Det er viktig å se på to ting. Landsmøtet samler folk fra hele landet, og det koster penger. Det er her politikken skapes, og det er viktig å ha tid til å behandle politikken slik at man ikke rusher gjennom sakslisten og vedtar ting uten en skikkelig diskusjon.

Budsjettet skal etter planen vedtas på søndag. Senere lørdag velges NSO sin nye leder.

Det har ikke lyktes Universitas å få en kommentar fra den siste lederkandidaten Ida Austgulen.

Powered by Labrador CMS