Nytt kontor: Simen Eriksen har etter ett år som nestleder flyttet inn i sjefskontoret. – Jeg gleder meg til å ta fatt i oppgaven, sier den nyvalgte lederen.
Nytt kontor: Simen Eriksen har etter ett år som nestleder flyttet inn i sjefskontoret. – Jeg gleder meg til å ta fatt i oppgaven, sier den nyvalgte lederen.

Vil ha handling foran ord

Ny leder for i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Simen Eriksen (23), vil ha studentene med i klimakampen.

Publisert Sist oppdatert

Velferdstinget i Oslo og Akershus

  • Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknytta Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) – over 65.000 studenter.
  • Velferdstingets oppgave er å fordele semesteravgiften til ulike kulturtilbud for studenter, blant annet til Universitas, Norsk studentorganisasjon (NSO), Det Norske Studentersamfund og Oslostudentenes Idrettsklubb. I høst delte de ut 16 millioner kroner.
  • Arbeidsutvalget til Velferdstinget (VT-AU) består av tre som jobber på heltid, og tre som jobber på deltid. VT-AU skal følge opp VTs vedtak ved å bygge organisasjonen og få gjennomslag for politikken VT vedtar.
  • Lederen for Velferdstinget velges for ett år av gangen. Lederen har det overordnede ansvaret over VT-AU og er ansvarlig for kontakten mellom VT-AU og SiO.

Den nyvalgte lederen i Velferdstinget (VT) er tydelig på hvilke ambisjoner han har for det kommende semester. Stikkord er god kontakt med studentene, klimatiltak og oppfølging av regjeringens løfte om 11 måneder studiestøtte.

– Jeg har studert fire år i Oslo, kommer fra Bærum og har studentbolig og fastlege hos Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Fordelen er at jeg i det daglige ser mye av studentlivet, slik får jeg et inntrykk av hva samskipnaden gjør bra og hva de kan gjøre bedre, sier lederen.

Han har det siste året hatt permisjon fra masterstudiet i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) for å ta seg av jobben som nestleder i VTs Arbeidsutvalg (AU).

Kjemper for klima

Ny nestleder i AU er Aleksander Gjøsæter, Christine Svendsrud blir sittende som informasjonsansvarlig, Jostein Sjaaeng og Elisabeth Holien er politiske rådgivere, profileringsansvarlig er Ine Sophie Atterås og Simen Eriksen tar over som leder etter Sigrid Mæhle Grimsrud.

Bak seg har Eriksen en lengre fartstid i studentpolitikken; i 2012 møtte han første gang i Velferdstinget og i 2013 ble han valgt inn som representant.

– Det er gjennom håndfaste tiltak studenter kan være med å påvirke. Derfor må vi ha konkrete løsninger framfor vage ambisjoner. Vi må sette handling foran ord, sier han.

Eriksen trekker fram klima og miljø som et område hvor han mener konkrete tiltak fra Velferdstinget og SiO kan ha stor betydning. Han berømmer lunsjkonseptet Kutt Gourmet, som han mener er et eksempel på tiltak han ønsker å se mer av. Det er, i følge lederen, helt essensielt at tiltakene framfor alt skal være goder for studentene. Han trekker SiO barnehager fram som et annet eksempel.

– Hvis du har sykt barn på eksamensdagen, kan en ansatt passe barnet ditt slik at du får dratt på eksamen. Det synes jeg er et unikt og studentrettet tilbud som er med å sikre retten til lik utdanning.

Søker tilbakemelding

Det er ikke alltid like lett å skille mellom de ulike studentorganenes roller og oppgaver. AU jobber kontinuerlig med å formidle Velferdstingets ansvarsområder, forteller Eriksen.

Det jeg frykter aller mest er å havne i en situasjon hvor en student ikke føler seg representert»

Simen Eriksen, ny leder for Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

– Det er viktig å være lydhør ovenfor både de engasjerte studentene i Velferdstinget, men og ovenfor de vanlige studentene. Jeg frykter aller mest å havne i en situasjon hvor en student ikke føler seg representert, sier han.

Fra kontoret er det ikke alltid man får med seg det som forgår på utsiden. Da er det nyttig og viktig med innspill fra de som studerer. Eriksen oppfordrer studenter til å sende ham en e-post, med både ideer, ros og kritikk.

– Spør om det er noe som er uklart – det finnes som regel en gjennomtenkt begrunnelse for hvorfor det er akkurat slik. Og er det ikke det, er det enda viktigere at noen stiller spørsmål. Gjennom kritikk og ros får vi en samskipnad både studentene og vi er stolte av.

Ny valgperiode

– Vi skal følge nøye med på løftet om 11 måneders studiestøtte. Vi er krystallklare på at vi krever en reell økning i studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (135 102 kr. per 2015, journ.anm.). Velferdstinget kommer også til å følge opp når det gjelder studentboliger, vi er ikke fornøyd før dekningsgraden øker.

Eriksen og hans kollegaer er kun valgt inn for ett semester, det skyldes endring av valgperioden. Nå vil vervene gå over ett studieår til forskjell fra den tidligere praksisen som fulgte kalenderåret. Eriksen håper det fører til at flere studenter engasjerer seg.

– Vi håper det vil øke rekrutteringen – fra flere linjer ved de ulike utdanningsinstitusjonene. For mange studenter er det problematisk eller umulig å ta permisjon fra januar til januar, forteller han.

– Kjenner organisasjonen

– Simen vil bli en tydelig og dyktig leder! At han har sittet som nestleder et år vil komme han til gode, fordi han kjenner organisasjonen godt, forteller avtroppende leder Sigrid Mæhle Grimsrud.

– Hva blir det nye utvalgets største utfordring?

– I og med at dette Arbeidsutvalget skal sitte et semester, vil den største utfordringen bli å prioritere hvilke saker de ønsker å få gjennom og hvilke prosesser de ønsker å starte.

Powered by Labrador CMS