Disse studentene har flest sexpartnere

Nesten halvparten av studentene som stemmer Krf har ikke hatt sex det siste året. De rødeste og de blåeste har flest forkjellige partnere.

Publisert Sist oppdatert

I en undersøkelse Sentio har gjort for Universitas og Norsk studentorganisasjon havner Frp-velgere og Krf-velgere på hver sin ytterkant når det gjelder antallet sexpartnere i løpet av ett år. Frp-velgerne har flest. Dette synes Fpu-formann Ove Vanebo er lite overraskende.

– Det sier vel bare at Fremskrittspartiet er et parti hvor velgerne har liberale holdninger, mener han.

Frp-velgerne er den gruppa som har hatt flest sexpartnere det siste året. Kun 13 prosent har ikke hatt noen. Hele en av tre Frp-velgere har hatt flere enn to partnere i løpet av året.

– Ikke noe annet enn forventet, sier Vanebo, som ville blitt mer overrasket om tallene viste det samme for KrF-velgerne.

Krf på null

Og Vanebos antakelser er riktige. De som har hatt færrest sexpartnere er KrF-velgerne, der 44 prosent oppgir å ikke ha hatt noen partner det siste året. Krfu-leder Elisabeth Løland synes undersøkelsen er latterlig.

– Jeg har ingen meninger om velgernes seksualliv, sier hun.

Sexolog Siv Gamnes, daglig leder ved Senter for ungdom og seksualitet, er i likhet med Vanebo ikke overrasket over tallene.

– Blant Krfs velgere er det mange med kristen moral, som kan være grunnen til at de har færre sexpartnere. Noen vil kanskje vente med sex til inngått ekteskap, eller de holder seg til én, sier Gamnes.

Sexolog Gro Isachsen ved Klinikk Sexologen slutter seg til Gamnes sin oppfatning.

«Krf-velgere har tradisjonelt et mer restriktivt syn på antall sexpartnere.»

Gro Isachsen, sexolog

– Krf-velgere har tradisjonelt et mer restriktivt syn på antall sexpartnere. I riktig gamle dager var det jo de radikale som var mest offensive på kjønnsmarkedet, tilføyer hun.

Undersøkelsen viser at de røde studentene fortsatt er blant de med flest sexpartnere. Leder for Rødt Blindern, Pål Halvorsen, ser ingen naturlige årsaker til at det er sånn.

– Det gir kanskje en pekepinn på at Rødts velgere er mer liberale. Og det at vi er et åpent og inkluderende parti kan ha noe med saken å gjøre, sier Halvorsen.

Bekrefter fordommer

Gamnes mener tallene underbygger en generell tendens i dag.

– Det er like vanlig at unge i denne aldersgruppa har én som 20 sexpartnere. Tallene i undersøkelsen viser at samfunnet er mangfoldig, sier hun.

Powered by Labrador CMS