Vil ha din stemme: Dette er representantene til de politiske listene ved Studentparlamentet ved UiO.
Vil ha din stemme: Dette er representantene til de politiske listene ved Studentparlamentet ved UiO.

Guiden til studentvalget på UiO

Fortsatt usikker på hva som skiller de forskjellige listene i valget til Studentparlamentet? Les hva listelederne mener er grunnen til at de burde få din stemme.

Publisert Sist oppdatert

1. Hvorfor burde studentene stemme på dere? 2. Hva skiller dere fra de andre listene?

Jonas Nilsen, Grønn Liste

1. Studentene burde stemme på oss hvis de ønsker et miljøvennlig og bærekraftig universitet der studenter trives. Vår viktigste sak vil være å bidra til et grønt skifte på campus.

2. Vi har et tydelig og klart fokus, så studentene vet hva de får når de stemmer på oss.

Les også: Studentparlamentet ved UiO håper på rekordoppslutning

Hans Christian Paulsen, Liberal Liste

1. Vi vil at UiO skal bli et moderne universitet, et universitet for det 21. århundret. Derfor vil vi at forelesninger skal streames, så studenter kan studere når og hvor de vil.

2. Vi har et liberalt standpunkt, som videostreaming-saken er et eksempel på.

Vebjørn Andersen, Realistlista

1. Studentene burde stemme på oss fordi vi mener at vi har de beste sakene. Vår viktigste sak er å sørge for bedre og mer variert undervisning og vurderingsformer.

2. Vi er pragmatiske og tenker ikke ideologi. Sakene våre er gjennomførbare og konkrete, og tar opp de utfordringene studentene møter på campus.

Kristina Klakegg, Internationalista

1. Vår politikk er gjennomsyret av et internasjonaliserings-perspektiv. Inkluderingen i det faglige og sosiale studentfelleskapet er det internasjonale studenter opplever som vanskeligst. Derfor er inkluderingen av disse studentene i norske faddergrupper vår viktigste sak.

2. Vi ser på utdanningen ved UiO fra et «utenifra-og-inn» perspektiv – fra ståstedet til minoriteten. Prioriteringene på universitet bør være å inkludere og skape en plattform for dem å bli hørt.

Ingvild Stensrud, Sosialdemokratene

1. Hovedprinsippet vi legger til grunn er lik rett til utdanning, og vår viktigste sak er å jobbe for et mer likestilt universitet. Med det mener vi likestilling mellom kjønn, men også andre grupper på universitetet. Vi vil også bedre rådgivertjenesten og jobbe for et bedre første-år. Blant annet ønsker vi at nye studenter også skal ha akademiske faddere.

2. Vi er en politisk liste med hovedfokus på likestilling, så vi har litt andre løsninger enn de andre listene.

Katrine Petrine Sollid Olthuis, Venstrealliansen

1. Vi ønsker å jobbe for at Studentparlamentet blir så solidarisk, likestilt og miljøvennlig som mulig. Vår viktigste sak er å sikre lovfestet rett til læringsmiljø, lik den lovfestede retten til arbeidsmiljø arbeidere har.

2. Til forskjell fra de andre listene er vi en politisk liste som både er sosialistisk og feministisk.

Joachim Pacheco-Lie, HF-lista

1. Vi har en helt ny politikk som går ut på å skape mer fellesskap blant studentene på UiO. Selv om utgangspunktet vårt er HF-fakultetet, ønsker vi å nå ut til alle studentene.

2. Vi er helt nye, og kommer inn som et friskt pust i studentpolitikken. Vi ønsker å sette søkelyset på viktige saker som obligatorisk begrunnelse på eksamen, sterkere tilknytning til arbeidslivet hos studenter og jobbe for flere digitaliserte eksamener

Håkon Refsland Fougner, Blå Liste

1. Vi mener at et liberal-konservativt synspunkt er viktig for mange studenter, og vi tror at å jobbe for akademisk- og forsknings-frihet er veien å gå.

2. Vi har et mer liberalt perspektiv på hvordan universitetet skal drives.

Kaja de Ru, Samfunnsviterlista

1. Vi er partipolitisk uavhengig, det betyr at vi er opptatt av de konkrete sakene som går på studentenes beste. Vi er også veldig praktisk orienterte og vil jobbe for praksis i arbeidsmarkedet som del av alle bachelorprogrammene, primært på SV-fakultetet.

2. Vi fremmer de gjennomførbare sakene, selv om vi selvfølgelig deltar i de store debattene. Det at vi er partipolitisk uavhengig betyr at vi kan fremme en sak om lengre åpningstid på lesesalene på SV-fakultet, heller enn fred på jord.

magnusek@universitas.no

Powered by Labrador CMS