NÆRHET VIKTIG: –Dersom sakene er nære og gjenkjennelige appellerer de til studentene, sier Trygve Harlem Losnedal. Likevel er han enig i at tudentparlamentet bør løfte blikket mer i sine politiske saker.
NÆRHET VIKTIG: –Dersom sakene er nære og gjenkjennelige appellerer de til studentene, sier Trygve Harlem Losnedal. Likevel er han enig i at tudentparlamentet bør løfte blikket mer i sine politiske saker.

Vil ikke heve blikket før etter valget

– Studentparlamentet bør bry seg om saker utover Blindern, sier Trygve Harlem Losnedal. Men først vil han vinne valget ved å snakke om kaffepriser.

Publisert Sist oppdatert

Under valget er «prisen på kaffe»-saker viktige.

Trygve Harlem Losnedal, representant for Sosialdemokratene i Studentparlamentet ved UiO

Studentvalget ved UiO 2012:

  • Siste frist for å stemme er torsdag 26. april
  • Du kan avgi din stemme på valg.uio.no

– Vi er kanskje mest opptatt av å ha fokus på det lokale, fordi vi tror det er det studentene er mest opptatt av. Her er «prisen på kaffe»-saker viktige, sier Trygve Harlem Losnedal, representant for Sosialdemokratene i Studentparlamentet. Losnedal stiller i år igjen til studentvalget på Universitetet i Oslo (UiO) som representant for Sosialdemokratene.

I årets studentvalg er det sakene som handler om politikk innenfor universitetets rammer det snakkes mest om. Det er få nasjonale eller internasjonale saker på dagsorden. Losnedal mener nærhet til sakene er viktig i kampen om studentenes stemmer.

– I valgkampen er det viktig at sakene treffer studentene. Sakene må ha studierelevans. Når sakene er nære og gjenkjennelige appellerer de til studentene, mener han.

Må heve blikket

I året som er gått har studentenes tillitsvalgte ved UiO fått gjennomslag for en rekke saker. Likevel mener Stian Skaalbones, avtroppende leder av studentparlamentet ved UiO, at ambisjonene kunne vært høyere.

– Vi har hatt for lave ambisjoner når det gjelder nasjonal politikk, og vi må ta selvkritikk for at vi kanskje har vært for lokale, sier Skaalbones.

Årets studentvalg er nå i gang for fullt, og nye tillitsvalgte vil innen kort tid tre inn i som studentenes representanter. Skaalbones mener at det kommende studentparlamentet må legge seg på et vel så ambisiøst nivå som sine forgjengere, gjerne med enda større mål.

– Det neste studentparlamentet bør i større grad legge seg på et høyere nivå når det gjelder generell og nasjonal studentpolitikk. Mye kan gjøres ved UiO, men vi kan ha større ambisjoner i å påvirke myndighetene nasjonalt i spørsmål rundt utdanning og forskning, sier han.

Får støtte

Liv-Kristin Rød Korssjøen, leder av Studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), støtter Skaalbones, og mener det er viktig å se studentpolitiske saker i et større perspektiv.

– Vi ser at det er viktig å løfte lokale saker opp på nasjonalt plan. Eksempler på slike saker er problemstillinger rundt eksamensformer og vurderinger, der flere institusjoner har mange av de samme utfordringene. Ved å jobbe sammen kan vi lære av hverandre. Det er også lettere å spre budskap til mange mennesker og lettere å få gjennomslag jo flere man er, påpeker hun.

HiOA har på sin side etablert et samarbeidsforum med studentdemokratier ved andre utdanningsinstitusjoner.

– Vi ser at samarbeid kan bære frukter, og har erfart dette blant annet i arbeid med en kampanje for å forbedre praksisen til studentene. Her samarbeidet vi med Høgskolen i Bergen og Høyskolen i Sør-Trøndelag og fikk stor oppslutning om saken, sier Korssjøen.

Skaalbones mener at det så absolutt er på sin plass å ta opp mer generelle saker, selv om flere av sakene i det foregående år i større eller mindre grad kan anses som nasjonale. I året som er gått har saker som kjønnskvotering og kravet om studieprogresjon vært viktige for ham. I året som kommer peker Skaalbones blant annet på miljøforskning som aktuelt.

– Studentparlamentet må ta tak i klimavennlig forskning. Blant annet bør petroleumsforskning trappes ned, og det bør heller satses på klimavennlig forskning, eksempelvis fornybar energi.

Skaalbones får støtte av Losnedal når det gjelder studentparlamentets ambisjoner.

– Jeg er enig med Skaalbones. Studentparlamentet bør løfte blikket mer i sine politiske saker. UiO har en sterk posisjon i samfunnet, og Studentparlamentet bør bry seg om saker utover Blindern. Men Studentparlamentet må fortsatt være varsomme på at det de mener skal ha betydning for studentene, sier Losnedal.

Powered by Labrador CMS