Kan forsvinne: Banen ved Vestgrensa kan forsvinne for godt til fordel for studentboliger. Arkivfoto: Håkon Benjaminsen

OSI i banestrid med SiO: – Hvorfor lar Velferdstinget dette skje?

SiO vil bygge studentboliger på fotballbanen Oslostudentens Idrettsklubb (OSI) benytter. Det får OSI-lederen, Marlene Persson, til å rase.

Publisert Sist oppdatert

– Det er fascinerende at studentenes eget organ ikke lytter, til tross for at samtlige instanser skriker ut mot planene slik de er lagt frem, nettopp med argumentasjon i studentenes velferdstilbud, sier OSI-leder Marlene Persson med et sukk.

Helt siden Velferdstinget stilte seg bak Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sin plan om å bygge 500 studentboliger på kunstgressbanen ved siden av Domus Athletica, har forholdet mellom Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) og det studentvalgte organet vært iskaldt.

Nå kan OSI bli stående uten en bane de bruker hver ettermiddag og kveld. Perssons irritasjon blir ikke mindre av at Velferdstingets vedtak trosset anbefalingene til både bydelsutvalget i Nordre Aker og Bymiljøetaten.

– Bydelen har foreslått en ny tomt for fotballbane ved Gaustadbekken, men den virker det ikke som om SiO har villet se på en gang.

Bakgrunn: – SiO tar livet av studentidretten

Irritert: OSI-leder Marlene Persson vil ikke la fotballbanen på Vestgrensa forsvinne uten videre.

Trenger studentboliger

Aleksander Gjøsæter, leder for Velferdstinget, understreker behovet for studentboliger i Oslo.

– Det er billigere for SiO, og dermed for studentene, å bygge på en tomt de allerede eier.

Dette gjelder selv om de må tilbakebetale tilskudd på opptil fem millioner kroner til Kunnskapsdepartementet dersom driften avvikles.

OSI-lederen er ikke imponert over argumentet.

– Vi er for studentboliger, men det nytter ikke å slå i hjel det ene velferdstilbudet med det andre. Det virker som dette først og fremst handler om vilje, og at Velferdstinget må tørre å kreve mer av samskipnaden.

Norsk Studentidrettsforbund: – Velferdstinget brekker ryggen på studentvelferden

– En fjern tanke

For Persson er ikke manglende vilje hos samskipnaden og Velferdstinget noe nytt.

OSI får etter hennes syn stadig mindre tilgang på anlegg gjennom studentsamskipnaden. Hun uttrykker bekymring for at SiO vil utkonkurrere OSIs tilbud.

Under reforhandlingen av samarbeidsavtalen med samskipnaden i 2015, ønsket OSI en klausul om ikke-konkurranse. Dette gikk SiO angivelig ikke med på, og forhandlingene brøt sammen.

I tillegg hevder Persson at samskipnaden nedprioriter OSI-arrangementer slik at de må si nei til studenter som vil delta. Særlig dans og kampsport er aktiviteter som rammes – aktiviteter SiO selv tilbyr kurs i.

Hun mener studenttilbudet blir dyrere og dårligere av at SiO styrkes på bekostning av OSI.

– Hvis du føler deg alene, hjelper det ikke å trene på treningssenter. Det er en helt fjern tanke at treningssentre skal være en fullgod erstatning. Hvorfor lar Velferdstinget dette skje?

Les: En uvanlig allianse vil stoppe bygging på fotballbanen

Kjenner seg ikke igjen

Velferdstingets leder er uenig i kritikken.

– Studentidretten skal ha gode forutsetninger. Men det er kommunen som har ansvaret for idrettstilbudet i Oslo. Når de svikter studentene, kan ikke alt legges over på SiO.

Gjøsæter ønsker at både Velferdstinget og OSI jobber opp mot kommunen og krever at studenter prioriteres ved deres anlegg.

Frederik Refsnes, direktør i SiO Athletica, kjenner seg heller ikke igjen i OSIs påstander.

– Vår oppgave er å skape et best mulig treningstilbud for samtlige studenter, uavhengig om de trener i idrettslag eller ikke.

Han bemerker videre at studentidrettslag mottar nesten all hall- og banetid ved SiO sine anlegg.

At samarbeidsavtalen strandet på grunn av en konkurranseklausul er også feil, ifølge Refsnes. Problemet var etter hans oppfatning at det ikke lenger var behov for en slik avtale, fordi OSI nå skulle få midler direkte fra Velferdstinget.

Velferdstingets Gjøseter mener dette har kommet studentidretten til gode.

– Resultatet er at de får mer penger. De har altså bedre forutsetninger enn de hadde før.

SiOs svar: Vi må prioritere flertallet

Powered by Labrador CMS