Starbucks: Om studentene får det som de vil, kan dette bli en realitet på alle Oslos utdanningsinstitusjoner. – Monopol er generel crap, sier Julie Pettersen (21)
Starbucks: Om studentene får det som de vil, kan dette bli en realitet på alle Oslos utdanningsinstitusjoner. – Monopol er generel crap, sier Julie Pettersen (21)

Studentflertallet vil oppheve SiO-monopolet

Debatten rundt studentsamskipnadenes kantinemonopol har rast det siste året. I en fersk undersøkelse kommer det frem at flertallet av norske studenter ønsker å oppheve SiOs kantinemonopol.

Publisert Sist oppdatert
Frihet: På BI har ikke SiO monopol. Det lever studentene Julie Pettersen (21) og Maria Berget (23) godt med.
Frihet: På BI har ikke SiO monopol. Det lever studentene Julie Pettersen (21) og Maria Berget (23) godt med.

Undersøkelsen

  • Studentundersøkelsen er utført av Sentio på oppdrag fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Universitas
  • På spørsmål om studentsamskipnadenes kantinemonopol bør oppheves svarte 28 prosent ja, 20 prosent nei og 52 prosent vet ikke
  • På UiO var tallene 31 prosent «Ja» mot 17 prosent «Nei»
  • På OsloMet svarte 33 prosent «Ja» og 20 prosent «Nei»

Når man kommer inn hovedinngangen på Handelshøyskolen BI, er det ikke duften av kyllinglår og stekt torsk fra SiO-kantinen som slår i mot deg, men et stort, grønt Starbucks-skilt.

Mens Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har full kontroll over alle serveringssteder på Universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet, har de på BI kun sluppet til med helsetjenester og treningssenter.

Universitas-Mads: Knus SiO-monopolet

Vil ikke ha SiO-monopol

Julie Pettersen (21) og Maria Berget (23) studerer PR og markedskommunikasjon ved privatskolen, og er godt fornøyd med kantinetilbudet.

– Det er flere alternativer, men man kunne utvidet utvalget, sier Berget.

– Det blir jo dyrt i lengden, men det finnes alltid billigere alternativer.

– Kunne dere tenkt dere SiO her på BI?

– Nei, svarer jentene enstemmig.

– Det er greit å kunne velge selv. Monopol er generelt crap, sier Pettersen. Jentene utelukker likevel ikke at et samarbeid kunne vært en idé.

Venstrealliansen: Dersom SiO-monopolet ryker, frykter vi en fremtid der utallige generiske

Flertall mot monopol

Utvekslingsstudenten Bailey Nimmrichter (20) mener også dette kunne vært en god løsning, men er storfornøyd med løsningen på BI.

– Et partnerskap ville vært den beste løsningen etter min mening. Jo lenger SiO fortsetter med monopolet, jo flere er det som vil bli sinte, sier han.

I en studentundersøkelse kommer det nemlig frem at 28 prosent av norske studenter ønsker fri konkurranse på campus. Dette utgjør dermed flertallet. 20 prosent svarer nei, mens 52 prosent svarte vet ikke.

På Universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet er flertallet enda klarere.

Ole Marius Gaasø, leder for Blå Liste ved UiO, mener fritt marked er den beste måten å sikre godt utvalg, lave priser og høy kvalitet.

– Vi er veldig opptatt av at SiO kjemper fra markedets side, men opplever det nå som veldig politisk styrt, sier Gaasø, og mener markedet sier mer om hva studentene ønsker enn hva de vedtar i SiO.

– Vi vil ha billig og bra. Det gjelder utvalg og pris, det er for dyrt, og utvalget er dårligere enn på BI for eksempel.

Gammel debatt: I 2013 ønsket 47 prosent private aktører på campus

Kan bli endringer

Leder for Studentparlamentet ved UiO, Jens Legræid, synes det er spennende tall, og forteller at det i løpet av de neste tre årene kan bli endringer på Blindern.

Monopol er generelt crap

Julie Pettersen, BI-student

I det siste har Studentparlamentet vært i dialog med UiO, og skal delta under reforhandlinger av fristasjonsavtalen mellom universitetet og SiO over de neste tre årene.

– Vi har fått signaler på at det er viktig for UiO at studentene er med i byggesaker og utforming av campus, sier han. Jeg kan ikke peke på akkurat hva vi vil, men vi skal gjøre vår jobb for å få best mulig tilbud, forteller Legræid.

Enhet for lederstøtte ved UiO bekrefter at fristasjonsavtalen etter planen skal reforhandles i løpet av 2019, og at vurdering av de forskjellige avtaleområdene vil være del av disse diskusjonene. Alternative samarbeidspartnere har så langt ikke vært diskutert. Videre konstaterer de at Studentparlamentets meninger vil vektlegges på lik linje med de andre involverte. Dette kan bety at McDonald's eller Villa Paradiso på campus kan bli en realitet.

DKSF: Skal studentene måtte reise fra Blindern til BI for å få billig og god mat?

Endringer alltid mulig

Rune Keisuke Kosaka, leder for Studentparlamentet ved OsloMet, sier det selvfølgelig er mulig med endringer i dagens ordning, men at studentvelferdsordninger først og fremst skal leveres av samskipnad, stat eller studentene selv.

– Kantinedrift burde fremdeles driftes av SiO. SiO er på ingen måte perfekt, men de er et konsern vi som studenter er inne på eierskapssiden på, sier han, noe han mener gir studentene større påvirkningskraft enn de ville hatt overfor private aktører.

Styreleder i SiO, Vetle Bo Saga, sier studentstyring og et formål om studentvelferd skiller SiO fra andre aktører, men at denne prioriteringen betyr at SiO må skille seg positivt ut for å bli foretrukket.

– Det viktigste her blir hva som sikrer studentvelferden og et godt mattilbud på campus. Jeg hilser diskusjoner om hvordan vi sikrer dette velkommen, sier han.

Monopol kan være mest gunstig

Ifølge Tore Nilssen, professor ved Økonomisk Institutt på UiO, er det vanskelig å sikre kvalitet i samfunnet generelt; flere aktører betyr ikke automatisk lavere pris og høyere kvalitet. Men han understreker at denne balansegangen er desto vanskeligere når én bedrift eier alt selv – slik som SiO.

Likevel mener han at kommersiell drift på visse områder kan være nødvendig for at SiO skal kunne føre lavpristilbud på andre, slik som helse og trening.

Kantinedrift burde fremdeles driftes av SiO

Rune Keisuke Kosaka, leder av studentparlamentet ved Oslomet

– Det er jo enkelte ting SiO driver med som går med tap, og da må de definere en del ting de kan drive kommersielt for at det skal være mulig, sier han, og sier dette fører til at det helhetlig er studentene som kommer best ut.

Menneskekjenner: – Det er liksom to typer mennesker, da. De som kjøper billigkaffe og de som kjøper Starbucks, sier Cathrine Thom (22). Selv varierer hun.

Powered by Labrador CMS