Digitalisering: Studenter er ikke fornøyde med foreleserens digitale kompetanse. – Digitalisering er ikke mål i seg selv, men kun et hjelpemiddel for å bedre kvaliteten, sier Mats Beldo.

Norske studenter: Forelesere mestrer ikke digitale verktøy

Digitalisering er et uttalt mål for lærestedene. Likevel mestrer ikke forelesere digitale verktøy, skal man tro studentene. – NSO kommer ikke til å mase noe mindre om digitalisering i fremtiden, sier Mats Beldo.

Publisert Sist oppdatert

– En robot er like god som en advokat til å forutse utfallet i retten, men den kan fortsatt ikke føre saken, sier Anders Malthe Sørensen, professor ved Center for Computing in Science Education ved Universitetet i Oslo.

I morgentimene i dag publiserte NOKUT sitt årlige studiebarometer. Der kommer det frem at omfanget av digitalisering er noe lavt ved norske studiesteder.

«Studentene i utdanningstypene data-IT, politi og primærnæringer oppgir størst bruk av digitale hjelpemidler, mens studentene i arkitektur, medisin og antropologi oppgir minst grad av bruk av digitale hjelpemidler», skriver NOKUT i rapporten.

Lite digitale undervisere

Av rapporten kommer det også frem at mange studenter mener foreleserne ikke mestrer de digitale verktøyene de har til disposisjon.

– Studentene ønsker mer digitalisering, det er med på å aktivisere dem. I dag er det opp til hver enkelt foreleser, sier NSO-leder Mats Beldo.

I rapporten står det at det er «en del kritiske kommentarer knyttet til løsninger som ikke fungerer godt nok og forelesere/undervisere som ikke mestrer teknologien som brukes».

– NSO kommer ikke til å mase noe mindre om digitalisering i fremtiden, sier NSO-lederen.

Studiebarometeret: Disse studentene er mest fornøyd

– Ikke mål i seg selv

På spørsmålet om digitale hjelpemidler brukes aktivt for å involvere studenter i undervisninga, kommer grunnskolelærerutdanninga dårligst ut med et karaktersnitt på 2,1, mens politiutdanningen har den høyeste scoren, 3,8. Skalaen går fra 1 til 5.

– Digitalisering er ikke mål i seg selv, men kun et hjelpemiddel for å bedre kvaliteten, sier Mats Beldo.

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø sier digitaliseringsprosessen lykkes bedre noen steder enn andre, men at man fortsatt har en lang vei å gå.

– Vi kan ikke bruke elektroniske hjelpemidler sånn som vi brukte penn og papir før. Vi må endre måten vi tenker på, sier hun.

Digital eksamen

Digitalisering av utdanningen er et uttalt mål for alle utdanningsinstitusjonene i Norge. En av de store satsningsområdene til blant annet UiO, har vært digitale eksamener. I studiebarometeret kommer det frem at studenter er fornøyde med digital eksamen, eller at de ønsker seg digital eksamen.

«Studentene er positive til bruk av digitale hjelpemidler i tilknytning til vurderingsformene», står det i NOKUT-rapporten.

– Bildet her er jo at ting er veldig bra, og vi må ikke glemme dette når vi jobber med utfordringene. Det er en sektor som aldri kommer i mål. Dette er et lagarbeid og jeg gleder meg til å være med på laget, sier Iselin Nybø.

Powered by Labrador CMS