Studenter er greit fornøyde med undervisningen

Ikke dårlig, men ikke så veldig bra heller, er studentenes dom over undervisningen.

Publisert Sist oppdatert

Studiebarometeret 2016

  • Undersøkelsen viser studenters oppfatninger om kvaliteten på studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.
  • I år svarte 45 prosent på undersøkelsen. Det er en liten nedgang fra i fjor.
  • Undersøkelsen ble sendt ut til andre- og femte-årsstudenter på bachelor- og masterprogram.
  • Utføres av kvalitetsorganet NOKUT, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Nesten 29 000 studenter har rangert ulike deler av undervisningen sin på en skala fra én til fem i det ferske Studiebarometeret (se faktaboks). Graden av tilfredshet på de fleste områder ligger og vaker et sted mellom tre og fire. Det vil si at studentene gir foreleserne sine noe som en sterk C eller en svak B.

Mandag morgen ble resultatene presentert av analysedirektør i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Ole-Jacob Skodvin, og NSO-leder Marianne Andenæs på Handelshøyskolen BI.

Mens tilfredsheten på undervisningen er ok, er den totale tilfredsheten langt høyere.

– 8 av 10 er tilfreds eller svært tilfreds med studiet de går på. Det er mange ting et spørreskjema ikke fanger opp. Det er derfor det er stor forskjell mellom den totale tilfredsheten og de ulike faktorene, sier Skodvin.

– Rimelig fornøyd

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var også tilstede for å kommentere tallene som kom frem i studiebarometeret:

– Det som bekreftes i studiebarometeret er at alt i alt er studenter i Norge rimelig fornøyd med studiekvaliteten.

Han poengterte likevel at studiebarometeret viste til konkrete utfordringer.

– Vi vet at det er stor variasjon mellom studiene, både i tidsbruk og i hvordan man vurderer kvalitet, sa han fra scenen på Handelshøyskolen BI.

Så tilfredse er dagens studenter med undervisningen sin:

Hvordan undervisningen dekker pensum (3.8)

Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende (3,6)

Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig (3,5)

Den faglige veiledningen (3,4)

De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeid ditt (3,4)

Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid (3,1)

LA FREM RESULTATENE: NSO-leder Marianne Andenæs og analysedirektør i NOKUT Ole-Jacob Skodvin presenterte Studiebarometeret på Handelshøyskolen BI.

Mer fornøyd med studiekameratene

Verdt å nevne er at studentene er mer tilfreds med hverandre, enn de er med underviserne sine. Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet rangeres til en blank 4 og det faglige miljøet blant studentene får 3,9.

Lest denne? Foreleserne mener egne studenter er kunnskapsløse og late

– Det store bildet er at studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner er godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene de går på. Som forventet samsvarer resultatene i stor grad med resultatene fra tidligere år. Totalt sier 77 prosent av studentene at de er tilfreds eller svært tilfreds med den overordnede tilfredsheten med studieprogrammet, heter det i rapporten.

– Det temaet studentene er mest fornøyde med er arbeidslivsrelevans; hele 85 prosent mener studieprogrammet deres er relevant eller at det i stor grad er relevant. Studentene er minst fornøyde med medvirkning og undervisning og veiledning. Dette er tilsvarende resultater som i de foregående år, heter det videre.

Studenter rangerer ens egen mulighet for å påvirke innhold og opplegg i undervisningen til 3,1. Eller en svak C.

HAUKEBLIKK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fulgte nøye med på presentasjonen av Studiebarometeret.

Minst og mest fornøyd

Resultatene endrer seg ikke så mye fra år til år. I år igjen er det politiutdanningen som stikker seg klarest ut og har høyest tilfredshet med en gjennomsnittsscore på 4,7. Minst tilfredse er studentene på fem-årig grunnskoleutdanning (3,5).

– Gjennomgående opplever norske studenter at de faglig ansatte stiller klare forventninger, at det er forventet at studentene forbereder seg og at de deltar aktivt. I tillegg mener over halvparten av studentene at de faglig ansatte har høye ambisjoner på deres vegne, mens bare 12 prosent mener det ikke er tilfelle. NOKUT har tidligere funnet at de forventningene studentene opplever de møtes med fra de faglige ansatte har stor betydning for deres motivasjon og studieinnsats, står det i rapporten.

Fikk pris: Dette er en av Oslos beste undervisere

Skuffede studenter

Norsk studentorganisasjon mener at undersøkelsen viser at institusjonene ikke har forbedret seg på undervisning, veiledning og medvirkning.

– For fjerde år på rad viser studiebarometeret at studentene er minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning. Nå må institusjonene gjøre noe med dette. Det er skuffende å se at de ikke tar studentenes tilbakemelding på alvor og står på stedet hvil. Vi kan ikke få et femte år med de samme tilbakemeldingene, sier leder av NSO, Marianne Andenæs.

Powered by Labrador CMS