Må flytte hjemmefra før de kan ta opp studielån

Barnevernsbarn nektes studiestøtte.

Publisert Sist oppdatert

Studenter som bor i fosterhjem eller på institusjon nektes støtte fra Lånekassen. De har heller ikke rett til studiestøtte fra barnevernet, og står derfor igjen helt uten støtte til høyere utdanning.

– Barnevernsbarn mangler ofte et nettverk og trenger kanskje å bo noe lengre hjemme enn andre på samme alder. Da er det viktig at de får fortsette å bo i fosterhjemmet eller på institusjonen, og at de ikke blir tvunget til å flytte hjemmefra for å få støtte fra Lånekassen, sier Maria Reklev, organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb).

Ordningen har gjeldt siden 2002, da Utdanningsdepartementet endret på Lånekassens regelverk. Lfb og andre interesserorganisasjoner har lenge jobbet for å gjøre om på regelverket, som de anser som svært forskjellsbehandlende.

– I strid med FN

Rådgiver for barneombudet Ane Gjerde forteller at de får mange henvendelser fra ungdom som er fortvilet over Lånekassens regelverk. Hun mener at det er snakk om en urimelig forskjellsbehandling, og beskriver det som veldig beklagelig at regelverket har vært slik helt siden 2002.

– Barneombudet kommer til å ta ekstra tak i denne saken i år. Regelverket bør endres på, og vi kommer til å ta opp dette med Kunnskapsdepartementet. Det er i strid med barnekonvensjonen at man ikke har lik rett til utdanning, sier Gjerde.

Ekstra behov for utdannelse

Reklev mener at barnevernsbarn har ekstra behov for høyere utdanning, ettersom de ofte mangler en familie og et nettverk som kan hjelpe dem i voksenlivet.

– Er det noe barnevernsbarn virkelig trenger, så er det støtte til å ta høyere utdanning. Derfor er det veldig uheldig at de blir hindret av dagens regelverk. Jeg har hørt saksbehandlere i barnevernet si at barnevernsbarn like gjerne kan parkere en høyere utdanning. Myndighetene har vært alt for lite ambisiøse i denne saken, sier Reklev.

Tord Lien (FrP), stortings-representant i Kirke, utdannings- og forskningskomiteen, mener at barnevernsbarn er en gruppe som bør tas ekstra godt vare på. Han synes derfor det er veldig uheldig at de ikke har samme rett på støtte fra Lånekassen som andre studenter som fortsatt bor hjemme.

– Det er en veldig merkelig sak, det her. Det skal ikke være slik at man skal gjøre det vanskeligere for de studentene som bor hjemme. Og særlig ikke for denne gruppen som ofte har med seg en ekstra ballast, sier Lien.

Må forholde seg til regelverket

Kommunikasjonssjef i Lånekassen Astrid Mjærum forteller at årsaken til at de ikke gir støtte til fosterbarn, er at fosterbarna allerede får dekket livsoppholdet av det offentlige gjennom pengene som utbetales til fosterfamilien.

– Vi har ikke anledning til å se bort i fra et regelverk som er krystallklart på at man ikke skal få dobbel støtte til livsopphold. Lånekassen er nødt til å forholde seg til det regelverket, sier Mjærum.

Stortingsrepresentant Lien mener derimot at det blir helt urimelig å kalle det dobbel støtte. Han legger vekt på at pengene går til fosterfamilien og ikke til studenten selv, og at særutgifter i forbindelse med høyere utdanning ikke er en del av denne støtten.

– Dagens regelverk forskjellsbehandler og skaper ytterligere vanskeligheter for en gruppe som allerede er i en sårbar situasjon.

Tord lien (FRP)

– Det skal være lik rett til utdanning. Dagens regelverk forskjellbehandler og skaper ytterligere vanskeligheter for en gruppe som allerede er i en sårbar situasjon, sier Lien.

Universitas var tirsdag i kontakt med KD, men de hadde ikke mulighet til å kommentere saken.

Powered by Labrador CMS