DÅRLIG OPPMØTE: Kun rundt 60 av de over 2000 studentene som var påmeldt på Facebook møtte opp på demonstrasjonen for elleve måneders studiestøtte i forrige uke. I forgrunnen står Mali Steiro Tronsmoen, leder i Sosialistisk Ungdom, som holdt appell under demonstrasjonen.

Mislykket studentdemonstrasjon for elleve måneders studiestøtte

Demonstrasjonsleder mener uvillige studentpolitikere må ta deler av skylda.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har egentlig ikke lyst til å legge skylden på noen, men jeg slet med å få hjelp av studentpolitikerne i Oslo. Jeg synes de burde tatt dette mer alvorlig, sier Sindre Markussen, student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Onsdag i forrige uke arrangerte han demonstrasjon for elleve måneders studiestøtte i fem forskjellige byer i Norge. I Oslo hadde over 2000 personer meldt seg på gjennom Facebook, men likevel dukket det ikke opp flere enn rundt 60 demonstranter. Oppmøtet var også vesentlig dårligere enn i de andre store byene i landet. I Trondheim deltok mellom 150 og 200 personer, mens det var over 200 deltagere i Bergen.

Dagrun Eriksen (KrF), representant i Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité, mener at studenter må vise større engasjement enn som så.

– Hvis dette betyr mye for studentene, er det viktig at de møter opp og viser hva de mener. Det er bare gjennom press man får flyttet denne regjeringen, sier Eriksen.

Burde tatt seg tid

I forkant av arrangementet var Markussen i kontakt med både leder i Velferdstinget (VT) Mari Berdal Djupvik og Mari Helen Varøy, leder i Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Det var ingen av dem som var spesielt ivrige og engasjerte for å få noe gjort, og det var vanskelig å få noen til å ta hovedansvaret.

Sindre Markussen, initiativtaker.

– Det var ingen av dem som var spesielt ivrige og engasjerte for å få noe gjort, og det var vanskelig å få noen til å ta hovedansvaret. De beklaget seg og sa at de hadde veldig mye å gjøre. Men dette er jo en sak som også er veldig viktig for dem, så kanskje burde de tatt seg tid til demonstrasjonen, sier Markussen.

Heine Skipenes er tidligere leder av SP og forteller at de i 2007 valgte å ta seg tid til å prioritere en lignende demonstrasjon.

– Da var vi tre personer som satte av 16 lange arbeidsdager til demonstrasjonen. Jeg mener det var en viktig prioritering. Vi fikk god dekning og godt oppmøte. Men det er veldig mye jobb med en slik demonstrasjon, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig å finne tid det, sier Skipenes.

Tar ikke selvkritikk

Djupvik ønsker ikke å ta selvkritikk for å ha hjulpet til for lite.

– Vi er veldig ivrige på å kjempe for elleve måneders studiestøtte, og det er et viktig punkt på vår arbeidsplan. Men når vi blir ringt fem dager før, kan det være vanskelig å kaste seg rundt og ta hele ansvaret, sier Djupvik.

Varøy medgir at de kunne gjort mer for å hjelpe Markussen med demonstrasjonen.

– Vi i studentdemokratiene i Oslo har kommunisert for dårlig. Vi burde kanskje sett tidligere at ting ikke var ferdigarrangert. Vi kunne også ha mobilisert enda bedre og hengt opp plakater. Men dette var ikke vårt arrangement, sier Varøy.

Mer hjelp fra Bergen

Miljø-, Velferds- og Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Erik Nyman Rydningen mener det er viktig at studentpolitikere klarer å fange opp strømninger blant studentene. Han forteller at det derfor var nødvendig for dem å ta kontakt med Markussen.

– Kampen om utvidet studiestøtte er en av sakene som studenter oppfatter som svært viktig, sier Rydningen.

I Bergen ble det satt ned en arbeidsgruppe og de hadde flere møter i forkant av demonstrasjonen. De produserte også plakater, var i studentmedia og sendte ut pressemeldinger.

– Det viktigste vi gjorde var likevel å sende e-post til alle studentene, og oppfordre folk til å møte opp, sier Rydningen.

Powered by Labrador CMS