ENDRER REGLER: Til EU-praksis.

Nye regler for studiestøtte

Norge bryter EØS-reglene om studiestøtte. Nå endres tildelingskriteriene.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha oppdatert seg på reglene og skrevet brev med ESA, kontrollorganet som ser til at pliktene fra EØS-avtalen følges, har Kunnskapsdepartementet (KD) sendt nye norske regler om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 ut på høring. I dag kreves det at studenter i familie med EU-borger som jobber i Norge, selv må bo i Norge for å få lån og stipend fra Lånekassen. Etter EØS-reglene har imidlertid barn av EU-borgere som jobber i Norge rett til støtte hvis de oppfyller ett av følgende krav:

Regjeringen vil nå tilpasse de norske reglene.

I samme høringsrunde foreslår KD å presisere reglene for utenlandske statsborgere generelt. I dag får utlendinger støtte på samme vilkår som norske statsborgere dersom de har tatt fulltidsutdanning i Norge uten støtte fra Lånekassen i de tre siste årene. De nye reglene understreker nå at utlendingen i treårsperioden ikke kan ha mottatt støtte gjennom: Lånekassen, Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Program for Development, Research and Education (NUFU) eller tilsvarende ordninger. Slik skal det gjøres klart at utlendinger taper opptjeningstiden kun hvis de får støtte fra et utdanningsprogram.

Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2009-2010 på alminnelig høring med høringsfrist 15. januar 2009.

Hverken statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland eller noen andre i politisk ledelse i KD hadde anledning til å kommentere Universitas' spørsmål om regelendringene.

  • Er under 21 år.
  • Blir forsørget av arbeidstakeren.
  • Bor i Norge.
Powered by Labrador CMS