Instruerer: Studentrådsleder Lasse Johan Thue (til høyre) instruerer utviklingsstudierstudenter i førstehjelp. Fra venstre: Jens Aga Malm, Marita Fagerheim, Elen Andrea Erikstein, Isabel Nærø.
Instruerer: Studentrådsleder Lasse Johan Thue (til høyre) instruerer utviklingsstudierstudenter i førstehjelp. Fra venstre: Jens Aga Malm, Marita Fagerheim, Elen Andrea Erikstein, Isabel Nærø.

4 av 10 sykepleiere strøk på sykdomslære

44 prosent av sykepleierstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus strøk på eksamen i sykdomslære.

Publisert Sist oppdatert

De høye stryktallene kan skyldes for lite undervisning i faget, mener Lasse Johan Thue, studentrådslederen for sykepleierstudentene.

– Vi burde hatt mer undervisning. Det er ikke bare fakultetets feil at så mange stryker, men det er heller ikke bare studentenes feil, sier Thue.

Det er likeve bare én av flere mulige forklaringer på hvorfor nesten halvparten av tredjeårsstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) strøk på eksamen i sykdomslære. På eksamen, som ble avholdt 19. desember, var det bare tre av studentene som klarte beste karakter (se grafikk).

Sykdomslære dreier seg blant annet om kunnskaper om årsaken til sykdom, og hvordan sykdommer utvikler seg over tid.

Nye eksamensspørsmål

Dag Karterud, instituttleder for sykepleie ved HiOA, avviser at undervisningsopplegget har vært for dårlig.

– Det har ikke vært store endringer i undervisningsopplegget i forhold til tidligere. De som var godt forberedt, har gjort det bra. Det er de studentene som ikke har lest nok, som stryker, sier han.

Ifølge Karterud har instituttet tidligere fått klager på at mange kom seg gjennom eksamen ved å pugge tidligere eksamensoppgaver. Derfor innførte instituttet et nytt sett med eksamensoppgaver som tester studentene i andre deler av pensum.

Han tror dette er mye av årsaken til den høye strykprosenten.

– Mindre og dårligere undervisning

Studentrådsleder Thue mener det er et generelt problem at det er for mange sykepleierstudenter på HiOA i dag.

– Det er en stor overbooking av sykepleierstudenter på høyskolen i dag. Det har ført til at det er blitt mindre og dårligere undervisning, sier han.

Han mener dette blant annet har ført til at studiegruppene er blitt for store.

– Forskning viser at studiegrupper bør være på seks elever, mens vi har ti til tolv på høyskolen. Da jeg begynte var det 6-8 studenter per veileder, sier Thue.

Ønsker mer tilbakemelding

Thue er heller ikke fornøyd med mengden tilbakemeldinger sykepleierstudentene får.

Studentene får for dårlig oppfølging. Mange føler at de ikke blir sett.

Lasse Johan Thue, Studentrådsleder for sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus

– Vi får veldig få tilbakemeldinger på studieoppgavene. Vi har bare krav på én tilbakemelding i året, og det er ikke godt nok. Studentene får for dårlig oppfølging. Mange føler at de ikke blir sett.

Selv om Thue mener mye kunne vært bedre, er han likevel godt fornøyd med samarbeidet mellom studentrådet og instituttledelsen.

– Vi har en veldig god dialog med instituttledelsen. Dette er ikke problemer som de ser gjennom fingrene på, eller som blir ignorert, sier han.

Powered by Labrador CMS