Deler ut: Ti studentorganisasjoner har fått støtte.
Deler ut: Ti studentorganisasjoner har fått støtte.

Etter fjorårets katastrofekutt får Radio Nova full pott

Under Velferdstingets tildelingsmøte ble 16,5 millioner fordelt — uten debatt.

Publisert Sist oppdatert

Tildelte midler i kroner for 2022:

  • Velferdstinget: 3 600 000
  • Universitas: 3 250 000
  • Radio Nova: 2 400 000
  • Velferdtingets kulturstyre: 2 300 000 + Oslostudentenes idrettsklubb: 2 150 000
  • Det norske Studentersamfund: 1 375 000
  • BI Athletics: 425 000
  • Jussbuss: 350 000
  • Juridisk rådgivning for kvinner: 330 000 + Argument: 320 000

Pengene som deles ut, er midler Velferdstinget (VT) har fått tildelt fra SiO. Disse skal gå til Velferdstingets egen drift, til seks studentorganisasjoner og til tre studentmedier. Velferdstinget er en interesseorganisasjon for studenter som er knyttet til SiO sine læresteder.

Her sitter det valgte representanter fra flere av disse lærestedene, og på akkurat dette møtet skal de stemme over budsjettet som VTs arbeidsutvalg har lagt frem. Her fastslås det hvor mye penger hver av de søkende organisasjonene skal få tildelt til sin drift i 2022.

Les også: Velferdstinget i Oslo går motsatt veg av byrådet

Effektivitet, effektivitet!

Møtepizzaen er litt forsinket, og mens de siste i køen velger ut stykker, bes det om at alle setter seg. Mer pizza kan hentes i første pause — møtet må komme i gang. Det er nemlig lagt opp til at møtet skal vare i fem timer, men de som var til stede for et år siden, frykter det som verre er: Den gang ble de sittende i hele syv timer.

Skrekkmøtet fra i fjor

Det er kanskje nettopp frykten for en reprise av fjoråret som preger årets tildelingsmøte. I pauser og bisetninger får jeg et klarere inntrykk av nettopp hva som fant sted i det mytiske møtet for et år siden. Debatten var lang og endringsforslagene mange. Skal jeg tro ryktene som går under årets møte, var det til dels lite hyggelig å være til stede. I år er VT forberedt på det verste.

Debattfri tildeling

Når midlene omsider skal tildeles, skjer dette derimot problemfritt. De som søker støtte får to minutter hver på å begrunne søknaden sin. Velferdstingets arbeidsutvalg legger frem sitt forslag om fordeling og tildeling. Deretter kommer debatten ... ikke. Ingen endringsforslag, ingen talere. Dermed voteres – stemmes – det over VTs forslag. Vedtatt. Så fort kan det gå.

Les også: Halvparten av Blinderns spisesteder er fortsatt stengt

Seier for fjorårets taper

Radio Nova led mest etter endringsforslagene som ble vedtatt i fjor: Det var i utgangspunktet foreslått at de skulle få 200 000 kr mindre enn det de hadde søkt, og etter debattrundene stod de igjen med 400 000 kr under dette igjen. De fikk til slutt tildelt 1,7 millioner – en god nedgang fra tidligere år. I årets tildeling er det en annen klang. Radio Nova får hele den søkte summen på 2,4 millioner. Styreleder i Radio Nova Rune Keisuke Kosaka er meget fornøyd.

– Det er veldig bra at vi klarer å ta igjen det som har blitt et økonomisk etterslep fra i fjor, sier han.

I VTs begrunnelse for tildelingen, og i Radio Novas søknad, nevnes det at radiokanalen blant annet har et stort behov for å oppdatere gammelt og utslitt utstyr.

– Spesielt deler av serviceparken har slitt og er nesten kollapset, sier Kosaka.

Han forteller at de har søkt om en sum som de mener er fornuftig, og er fornøyd med at VT har kommet dem i møte på akkurat dette.

Velferdstinget fornøyd

Jeg huker tak i Velferdtingets leder Maika Marie Godal Dam.

– Akkurat nå er jeg nesten litt speechless, sier hun.

Dam understreker at de hadde et godt utgangspunkt for tildelingene, med mer penger fra SiO enn de har fått tidligere. Dermed var det også mindre å kutte på søknadssummene. Hun sier også at de har fått inn gode søknader i år, og vil gjerne rose de søkende organisasjonenes arbeid.

— De har levert søknader som både er transparente og lette for oss å lese. Det har vært god dialog hele veien, sier VT-lederen.

Godal Dam er veldig lettet, og tror at møtedeltakerne også er det. Hun håper også at søkerorganisasjonene er fornøyde med tildelingen.

Les også: Dette er studentenes nye minister

Delt om debatt

Møtets høydepunkt, tildelingene, er forbi. Godal Dam hevder at man skal en del år tilbake i tid for å finne en lettere stemning etter tildelingene. Og det er klart — stemningen er munter. De fleste er svært fornøyde med å unngå en langtekkelig debatt lignende den som skal ha foregått året før. Men i tilbakemeldingsrunden på slutten av møtet er det likevel mange som sier at de savner noe mer debatt. Ikke alle mener 16,5 millioner bør tildeles såpass lett:

— Jeg savner de flammende innleggene, sier en av representantene i hovedstyret.

— Det er snakk om veldig mye penger som blir gitt litt lett ut til folk, understreker en annen.

Andre mener derimot at arbeidsutvalget har lagt frem et forslag med stor konsensus, som de mener har ført til et mindre behov for debatt.

— Jeg synes at det var bra at vi kom oss gjennom dette her uten for mye debatt. Hvis alle er enige, kan vi gå hjem, mener en av Oslomet-representantene i tilbakemeldingsrunden.

Møtet er hevet

Omsider er møtet hevet, og det sukkes lettet ut. Det blir ingen gjentakelse av den store skrekken, fjorårets møteslutt kl. 23: 26. Årets møte heves 20: 31, en time før planlagt, og hele tre timer før i fjor. Dermed blir det tid til møtepils — «Nei, BRUS!» — på The Corner, men akkurat hva som blir diskutert her får forbli et mysterium.

Powered by Labrador CMS