Mest studenter: De fleste som trente på Athletica Blindern en tirsdag ettermiddag tok seg en pause fra eksamenslesingen, men omtrent 25 prosent av medlemmene til SiO Athletica studerer ikke.
Mest studenter: De fleste som trente på Athletica Blindern en tirsdag ettermiddag tok seg en pause fra eksamenslesingen, men omtrent 25 prosent av medlemmene til SiO Athletica studerer ikke.

Sats Elixia føler seg truet av SiO Atlethica

Sats Elixia mener studentsamskipnadene er på jakt etter kundene deres. – Vi satser på studenter, sier SiO.

Publisert Sist oppdatert

Fra underskudd og klagestorm til medlemsvekst og overskudd. SiO Athletica har reist seg fra asken og kan skilte med en sterk og trygg posisjon i treningssentermarkedet. Men alle er ikke like fornøyde: konkurrenten Sats Elixia reagerer på studentsamskipnadenes gode konkurransevilkår.

– Vi vil vite at konkurransen skjer på like betingelser, sier Svein Erik Nilsen, Development & Property Manager i Sats Elixia Norge.

I flere henvendelser til Kunnskapsdepartementet uttrykker Sats Elixia bekymring for ujevne konkurransevilkår mellom studentsamskipnadenes treningstilbud og treningssentrene. Blant annet er treningskjeden kritiske til at SiO Athletica også er åpent for ikke-studenter. Sats Elixia peker på at flere studentsamskipnader åpner store treningssentre i nærheten av deres og andre aktørers sentre.

– Det gjør de totalt uten økonomisk risiko, sier Nilsen.

Les mer: Eksplosiv vekst for SiO Athletica

Ingen statsstøtte

Sats Elixia mener Kunnskapsdepartementet må se på forutsetningene for studentsamskipnadenes treningssentre.

– Hvis studentsamskipnadene hadde startet med dagligvarebutikker eller bokhandler på det kommersielle markedet ville man selvfølgelig fått en reaksjon på dette, sier Nilsen.

Direktør i SiO Athletica, Fredrik Refsnes, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra konkurrenten.

– Kampanjene våre er rettet mot studenter. Når det gjelder lokalisering ligger sentrene være nær eller på campus, sier treningssjefen.

SiO Athletica mottar ikke statsstøtte, og ifølge SiO kommer all offentlig støtte til studentvelferd kun studentene til gode.

– SiO mottar såkalt «fri stasjon» fra flere læresteder, både i form av lokaler og tilskudd til å subsidiere medlemsprisen for semesteravgiftsbetalende studenter ved lærestedet. SiO fører separate regnskap for studentsegmentet og ikke-studentsegmentet for å sikre at fri stasjon bare kommer studentene til gode, sier SiO Athletica-direktør Fredrik Refsnes.

13 millioner av semesteravgiften står ubrukt: Går inn i SiOs egenkapital

Les også: Varsler kamp om velferdsmillionene

En av fire studerer ikke

– Er det urettferdig at dere konkurrerer mot kommersielle aktører uten den samme risikoen?

– SiO Athletica er en del av studentvelferden i Oslo, og har et annet formål enn kommersielle treningssentre. Det er en forutsetning i gjeldende lov- og regelverk at ikke-studentsegmentet går med overskudd, sier Refsnes.

Ifølge SiO Athletica-direktøren er inntekter fra medlemmer som ikke er studenter også til glede for studentene.

– Økonomisk overskudd kommer studentene til gode, blant annet i form av at SiO kan holde fem anlegg åpne og at det kan tilbys flere kurs, sier han.

Rundt 10 prosent av medlemsmassen til SiO Athletica er ikke-studenter. I tillegg kommer medlemmer som er ansatte på universitetet og høyskoler. De utgjør rundt 15 prosent.

Refsnes avviser likevel at SiO Athletica satser på å få flere ikke-studenter som medlemmer.

– Vi satser på studenter. Det er de vi er til for, sier han.

Ingen svar

Sats Elixia-Nilsen mener fortsatt at treningskjeden ikke har fått konkrete svar på spørsmålene sine, på tross av flere henvendelser til Kunnskapsdepartementet.

– Jeg vil understreke at vi ikke påstår at forskrifter ikke følges eller at det studentsamskipnadene gjør er ulovlig. Vi stiller rett og slett spørsmålstegn rundt målsetninger og hvordan ting blir fulgt opp, sier Nilsen.

Han mener at studentsamskipnadene burde prioritere annerledes.

– Studentsamskipnadene burde fokusere på studentvelferd og tilby et godt treningstilbud for studentene, sier han.

Powered by Labrador CMS