USIKKER FRAMTID: - Vi er bekymret, men alle oss medisinstudenter i Ungarn er forberedt på at vi må bevise at vi er flinke når vi kommer tilbake til Norge, sier Sandra Larsen.

Derfor stiller hun bakerst i turnuskøen

Norske studenter med medisinutdannelse fra utlandet må stille bakerst i køen når de søker turnusplass, foreslår Helsedirektoratet i ny rapport. Medisinstudentene i utlandet må i så fall skaffe seg praksis i landet de studerer i.

Publisert Sist oppdatert

Norske medisinstudenter i utlandet

  • Totalt: 2744 studenter
  • De tre landene med flest norske studenter er:
  • Polen: 1203 studenter
  • Ungarn: 515 studenter
  • Slovakia: 292 studenter
  • Bare én nordmann studerer medisin på Island.
  • Kilde: Lånekassen, tall fra 2011

Etter en lang periode med tumulter rundt medisinstudentenes turnusordning, konkluderte statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i fjor med at dagens turnusordning erklæres død.

Helsedirektoratet har nå laget et forslag til ny praksisordning. I stedet for at medisinstudentene skal trekke lodd om turnusplasser, skal de inn i såkalte «begynnerstillinger» i helsevesenet. Helsedirektoratet foreslår at studenter med norsk utdannelse får førsterett på begynnerstillingene. Norske studenter med utenlandsk utdannelse må ta til takke med upopulære restplasser.

Helsedirektoratet begrunner favoriseringen av norsk utdannelse med at Lånekassen er statlig finansiert. De viser også til at det stilles krav om turnustjeneste for å få autorisasjon etter avsluttet norsk legeutdanning. I rapporten skriver Helsedirektoratet derimot at «en slik forskjellsbehandling vil eventuelt komme i strid med fri flyt av arbeidskraft innen EØS-området.»

Lav status

Sandra Larsen studerer medisin i Ungarn. Hun planlegger å søke «begynnerstilling» når hun er ferdig utdannet i 2013. Larsen er ikke spesielt fornøyd med at Helsedirektoratet vil nedprioritere henne til fordel for studenter i Norge.

«Jeg skjønner ikke hvorfor norske studenter skal få alle godene.»

Sandra Larsen, medisinstudent i Ungarn

– Det er veldig urettferdig. Jeg skjønner ikke hvorfor norske studenter skal få alle godene, sier Larsen.

Hun poengterer at norske medisinstudenter som regel ender opp med å jobbe i Norge, uansett hvor i verden de studerer.

– Da blir det galt å gi studenter med norsk utdannelse førsteprioritet til stillingene. Det å være lege handler om å samarbeide med hverandre. Hvis vi skal forskjellsbehandles fra starten, hvor skal det hele ende? spør Larsen.

Hun forteller at norske medisinstudenter i utlandet ikke står høyt i kurs blant deres medstudenter hjemme i Norge.

– Det hender vi møtes med nedlatende holdninger fra medisinstudenter som studerer i Norge. Et system som nedprioriterer oss med utdannelse fra utlandet, vil legitimere slike holdninger, sier Larsen.

Diskriminering

Forslaget fra Helsedirektoratet har satt studentorganisasjonen ANSA i sving. ANSA er interesseorganisasjonen for norske studenter i utlandet. På sine nettsider oppfordrer de medlemmer til å melde seg til tjeneste i kampen mot forslaget.

– Det skal ikke være slik at de som har studert i utlandet må stille lenger bak i køen enn de som har studert i Norge. Dette er diskriminering, og slik skal vi ikke ha det, sier Kristiane Roe Hammer, president i ANSA.

Hammer mener at Sandra Larsen og hennes medstudenter i utlandet er en ressurs for Norge.

– Det er ikke nok plasser på medisinstudiet i Norge, så halvparten av norske leger må ta utdannelsen i utlandet. Vi er helt avhengig av dem, sier Hammer og viser til at Norge gjennom Lånekassen har investert i disse medisinstudentene.

Praksis på polsk

En annen del av forslaget som vekker reaksjoner, er at studenter fra tretten EØS-land, som tidligere har hatt krav på turnusplass i Norge, nå må skaffe seg nødvendig praksis i landet de studerer i. Medisinstudenter fra disse landene har tidligere ikke fått norsk autorisasjon uten å ha gjennomført turnustjeneste i Norge. Dette gjelder 2.026 norske studenter. Studenter som Universitas har snakket med, er sjokkerte og forteller om stor usikkerhet om hvilke muligheter de har etter endt utdanning.

– Disse studentene har reist ut med den forutsetningen at de skal få turnus i Norge. I Polen er det vanskelig å ta praksis fordi de fleste norske studentene der ikke kan kommunisere med pasientene på egenhånd, sier Hammer.

Andre kritikere av Helsedirektoratets forslag vektlegger at lønnsforskjellene mellom Polen og Norge gjør det lite attraktivt å gjennomføre praksisen i Polen.

– Vi i ANSA beroliger våre medlemmer med at dette kun er et forslag. Vi har blitt forsikret av Helse- og omsorgsdepartementet om at en overgangsordning vil bli innført, så vi er optimistiske, forteller Hammer.

Helsedirektoratet hadde ikke anledning til å kommentere kritikken før Universitas gikk i trykken tirsdag kveld.

Powered by Labrador CMS