Krever endring: Vaktmester har gjentatte ganger gått inn i Agathe Brautaset Waages SiO-bolig, hevder hun.

Opplever uanmeldte besøk i SiO-boligen:

– En veldig ubehagelig opplevelse

Agathe Brautaset Waage (24) har fått gjentatte uanmeldte besøk i sin SiO-bolig. SiO bør passe ekstra på, mener Jussbuss-medarbeider.

Publisert Sist oppdatert

Husleieloven

  • Regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.
  • Ligger tilgjengelig på lovdata.no.
  • Gjør seg gjeldende når det er gjort en avtale mellom leier og utleier om at leier skal få bruke en bolig mot å betale for bruken.
  • Den er ufravikelig. Dette innebærer blant annet at leier ikke kan gis dårligere rettigheter eller strengere plikter enn det som følger av husleieloven.
  • Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I ni-tiden en mandag morgen satt jusstudent Agathe Brautaset Waage (24) på do i SiO-hybelen på Kringsjå idet hun hørte skritt på kjøkkenet, utenfor baderomsdøren. Det viste seg at en vaktmester hadde låst seg inn på hybelen, og videre inn på soverommet hennes, for å sjekke en persienne som hun hadde varslet om at trengte å repareres.

I februar skrev Universitas om Embla Simonsen som opplevde at SiO-ansatte og renholdsarbeidere kom inn i kollektivet hennes med kort eller ingen forvarsel. Da la direktør i SiO Bolig Gunn Kirsti Løkka seg flat på spørsmål om dette var forsvarlig praksis, og la til at SiO skulle ta en runde internt. Waage leste saken og skjønte at hun ikke var alene om å ha ubehagelige opplevelser med uanmeldte gjester.

– Det gikk en stund der jeg følte at jeg kanskje ikke var helt trygg der jeg bodde

Agathe Brautaset Waage (24), student

Les også: “SiO kommer på uvarslede besøk: Bryter med husleieloven ifølge advokat”

Flere tilfeller

– Jeg ble sjokkert og ba han gå ut av rommet mitt, for det var en veldig ubehagelig opplevelse. Det gikk en stund der jeg følte at jeg kanskje ikke var helt trygg der jeg bodde.

Waage stod i morgenkåpen da vaktmesteren kom på besøk, men hadde hun stått opp en halvtime senere hadde han kommet inn mens hun sov. Forvarselet hadde kommet en time i forveien, og hun måtte logge inn på sio.no for å se beskjeden.

Der kunne hun lese en standardmelding om at vaktmester kan gå inn i boligen dersom man ikke svarer på meldingen man mottar og beboer ikke er hjemme. Det overrasket Waage, som mener denne praksisen strider med både husleieloven og kontrakten hun har tegnet med SiO.

– På meldingen stod det at han kunne gå inn hvis jeg ikke var hjemme, men jeg var jo hjemme.

To dager senere opplevde Waage en liknende hendelse. Da skulle det skiftes batteri på låsene på inngangsdøren i dubletten hun bor i. Da banket det på døren, men Waage rakk ikke å gå bort til døren, selv om hun sto i gangen, før vaktmesteren hadde kommet seg inn på egenhånd.

Waage har siden sendt to klager til SiO. Som svar har hun fått beklagelser og forståelse for at opplevelsene har føltes ubehagelig.

Etter påsken kom jusstudenten tilbake til hybelen og så at noen hadde vært der og fikset persiennen i forkant av datoen hun hadde blitt varslet. Hun presiserer at det ikke er et problem at ting blir reparert når hun ber om det, men snarere følelsen av å ikke ha et privatliv lenger. Waage har i etterkant fått beskjed om at saken følges opp.

Les også: “Kampen for leiligheten”

Strider med husleieloven

I Universitas-saken fra februar slo advokat i Leieboerforeningen Tom Risa fast at loven er på studentenes side: SiOs praksis strider med husleielovens paragraf 5-6. Likevel opplever SiO-beboere liknende hendelser igjen.

Waage mener studenter blir lært til å ta til takke med mye forskjellig, og at det samme aldri ville ha skjedd hvis det var snakk om voksne eller etablerte familier.

– Mange tenker sikkert at dette er enda en av de kjipe tingene man må oppleve som student, men det er ikke sånn det skal være.

Hun mener SiO systematisk krenker studentenes privatliv og at det er drøy og uansvarlig atferd.

– Hadde det vært snakk om en annen aktør, for eksempel OBOS, hadde det jo blitt ramaskrik og det hadde blitt endret med én gang.

– Har du tillit til at SiO endrer praksis og blir mer ansvarlige utleiere?

– Nei, når jeg har sendt to klager og det samme skjer en måned senere merker jeg jo at de ikke har gjort noe med deres praksis.

–⁠ Det er nesten så man burde ha startet et massesøksmål mot SiO for å se om det er det som skal til

Agathe Brautaset Waage (24), student

Waage har benyttet seg av rettshjelp i håp om at opplevelsene skal bli tatt på alvor og at andre skal slippe å oppleve det samme.

– Det er nesten så man burde ha startet et massesøksmål mot SiO for å se om det er det som skal til. Jeg håper jo at man ikke trenger å dra det så langt.

Behov for rettsavklaring

Et av tilbudene for fri rettshjelp er Jussbuss som drives av jusstudenter. De tilbyr rettshjelp i blant annet husleierett. Tilbudet er for alle, men mange av klientene er studenter.

William Fosdahl (23) er en av studentene i husleie- og gjeldsgruppa i Jussbuss. Han kan ikke si noe om Waages konkrete tilfelle, men har noen generelle råd til studenter som er leietakere. I møte med utleiere som potensielt handler i strid med husleieloven anbefaler han å finne ut av hva man har krav på og hvilke plikter man har. Han oppfordrer til å kontakte Jussbuss eller andre rettshjelpstilbud for å få klarhet i dette.

– Dessverre opplever vi at jussen ikke er like tilgjengelig for folk, som vi skulle ønske at den var, sier Fosdahl over telefon til Universitas.

Studenter er ofte førstegangsleietakere og mange vet ikke hva de har krav på fordi de mangler erfaring. Han mener studenter er en gruppe som er viktig å verne om og gi rettsavklaring til. Å opprettholde en god dialog med utleier er også en nøkkel for å få løst uklarheter, sier Fosdahl.

Bevis og dokumentasjon kan også bli avgjørende i senere tid. I siste instans nevner han Husleietvistutvalget, som treffer saker med bindende virkning. Å få behandlet saken sin her koster 244 kr for leietaker og 1223 kr for utleier.

Les også: “Øker leia med fire prosent: – Kan ikke øke stillingsprosenten min hver gang husleia stiger”

Bør se seg selv i kortene

Fosdahl kommer med krass kritikk mot SiO, og mener de har et særskilt samfunnsansvar som utleier overfor studenter, som ofte er førstegangsleietakere.

– SiO burde virkelig ivareta pliktene sine i kontraktsforhold som en stor og sterk motpart til studentene.

Han mener de har en ekstra plikt til å oppfylle minimumskravene som loven stiller og eventuelt må se at de kan begrunne adferden med unntakene i husleieloven.

– Det er viktig at de gjør sitt for å bidra til gode boforhold hos studenter. Gode boforhold er det man bygger tilværelsen sin på, det er viktig for god helse så SiO bør passe litt ekstra på.

SiO: – Menneskelig feil

Boligdirektør i SiO Gunn Kirsti Løkka fastslår i en e-post til Universitas at de varsler i god tid i forkant av vedlikeholdsarbeid i deres studentboliger. Hun beklager likevel overfor Waage.

«Først av alt må jeg si at jeg forstår at dette har vært en ubehagelig opplevelse for studenten. Jeg må derfor få beklage til studenten det gjelder.»

Hun skriver også at hun kan kontaktes direkte.

«Dersom beboeren det gjelder ønsker det tar jeg gjerne en prat med henne for å høre hvordan hun har opplevd dette, og hvordan hun ellers opplever SiO», avslutter Løkka.

Hun informerer også om en ny funksjonalitet inne på deres nettsider hvor beboere kan velge mellom at vaktmester kommer ved første anledning eller på et bestemt tidspunkt syv til fjorten dager frem i tid.

Boligdirektøren opplyser om at alle varslingsrutinene ennå ikke er automatisert og at en del varsling gjøres manuelt fram til systemløsninger er på plass, og at SiO dessverre vil gjøre «menneskelig feil».

«Det gjør at vi dessverre vil gjøre menneskelig feil en gang iblant, selv om vi jobber mye med å følge opp disse rutinene internt og med våre underleverandører», sier hun.

Les også: “Bustadsektoren er strukturelt skakkøyrd”

Powered by Labrador CMS