Noen er likere enn andre: UiO-rektor Svein Stølen ønsker å sikre likebehandling med nye permisjonsregler for fakultetene. Men helt likt blir det ikke.

Endring i permisjonsregler:

Likebehandling med unntak

Universitetet i Oslo skal sikre likebehandling av studenter som tar permisjon. Likevel har flere fakulteter fått egne unntak fra regelverket.

Publisert Sist oppdatert

Disse studentene kan ikke søke om permisjon uten dokumentasjon

  • klinisk ernæring, medisin og odontologi, dersom du er midt i en modul som går over flere semester
  • masterprogram ved Det humanistiske fakultet, fjerde semester
  • masterprogram ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet
  • Kilde: uio.no

Regler for permisjon uten krav om dokumentasjon

  • Alle programstudenter kan søke om inntil to semestre permisjon fra studieprogrammet sitt, uten å måtte oppgi grunn
  • Du kan få permisjon i ett semester dersom strukturen til programmet gjør det mulig. Hvis ikke må du søke om permisjon i to semestre
  • Kilde: uio.no

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen har i år utarbeidet et nytt felles regelverk for studiepermisjon ved UiO. Motivasjonen for et felles regelverk skal i tillegg til å spare administrative ressurser ha vært likebehandlingsprinsippet. Det skal nemlig sikre alle studenter lik behandling uavhengig av hvilket fakultet de tilhører. Likevel er det etter konsultasjon med fakultetene foretatt endringer ved flere fakulteter. Unntakene gjelder søknad om generell permisjon uten krav til dokumentasjon. Bestemmelsene om permisjon på grunnlag av dokumenterte behov er felles for alle.

— Det nye permisjonsregelverket er felles for hele UiO og gjelder for alle fakulteter og studieprogram. Dette gir enklere informasjon til studentene samt mulighet for felles nettskjema som er digitalt og kryptert, skriver avdelingsdirektør Hanna Ekeli fra Avdeling for studieadministrasjon i en e-post til Universitas.

— Når regelverket er felles for hele UiO, åpner det også for mer felles arbeidsprosesser internt, blant annet knyttet til arkivering, fortsetter hun.

Studenter illsinte etter oppussing: –⁠ SiO aner ikke hvordan ting faktisk er her

Utøver skjønn

Ifølge likebehandlingsprinsippet kan studentene forskjellsbehandles kun dersom forskjellsbehandlingen er saklig og rimelig. Da må unntakene fra det nye regelverket kunne begrunnes i strukturen til studieløpene det gjelder.

— Likebehandling har vært et viktig formål med det nye regelverket, men også å ta høyde for faglige og organisatoriske behov i de tilfellene hvor studieprogram eller fakulteter allerede hadde velfungerende og godt innarbeidede opplegg som man ønsket å ta hensyn til, skriver Ekeli.

For medisinstudiet er det gjort unntak fra de nye reglene slik at studentene normalt bare kan få permisjon mellom moduler. Moduler defineres som emner. Medisinstudiet er delt inn i åtte moduler, hvorav fire strekker seg over mer enn ett semester. Dette betyr at medisinstudenter i praksis ikke har mulighet til å søke om permisjon uten dokumentasjon omtrent halve studieløpet sitt.

— Det er flere utdanninger med lengre praksisperioder. Hva skiller disse fra medisinstudiet?

— Studiene ved UiO har ulikheter i oppbygging. Medisinstudiet melder at det på grunn av obligatoriske aktiviteter og praksis er svært vanskelig å innvilge permisjon uten dokumentasjon mens studentene tar moduler over flere semestre, svarer Ekeli.

Hun opplyser om at det derfor er gjort unntak for medisin, klinisk ernæring og odontologi slik at disse studentene normalt bare kan få permisjon uten dokumentasjon mellom moduler.

Nyvalg AUF-leder: Et hjem bør ikke være en handelsvare

Ønske om normert løp

Unntak fra de nye reglene er også gitt til masterstudenter i fjerde semester ved Det humanistisk fakultet (HF). Disse studentene kan ikke søke om permisjon uten dokumentasjon i denne perioden. Begrunnelsen er at de nye reglene ville gjort det vanskelig å videreføre det etablerte opplegget for oppfølging av studentene.

— HF har et annerledes opplegg for å følge opp studenter i avslutningsfasen av masterstudiet sitt, skriver Ekeli i e-posten og viser til fakultetets begrunnelse for ønsket om unntak.

Der vektlegges blant annet frafallsproblematikk, gjennomføring på normert tid og veiledning på masteroppgaven.

Heller ikke masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Matnat) har mulighet til å søke om generell permisjon uten dokumentasjon. Dette gjelder alle fire semestre.

— Matnat har argumentert med at deres masterstudenter ofte arbeider tett på forskningsprosjekter hvor det er vanskelig å la studenter ta en pause uten at det på forhånd er lagt en god plan for dette, skriver Ekeli om begrunnelsen for denne beslutningen.

— Unntaket gjør også at studenters gjeninntreden i prosjektene etter permisjon kan planlegges bedre.

Les også: –⁠ De hørte ikke på oss da de stengte oss ned

Powered by Labrador CMS