UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.

Aksjonerer mot utdatert undervisning

Ved hjelp av et postkort skal studenter utfordre gammeldagse forelesere til å fornye undervisningen ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim

Publisert Sist oppdatert
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.
UTFORDRING LEVERT: Aud Talle, professor ved sosialantropologisk institutt, mottok to postkort med oppfordring om å innføre eksamen på PC i sosialantropologi. Ingvild Holter og Maiken Alm (t.h.) var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser og håper nå at Telle kan oppfylle deres ønsker.

– Når nye studenter kommer til Blindern er det som å gå inn i fortiden. Det har skjedd veldig lite forandring i undervisningsformene de siste 60 årene, sier Wenche Åsheim, studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tirsdag formiddag satte Studentparlamentet i gang postkortkampanjen «Ulike tider – lik undervisning». På kortene er det listet opp fem ulike forslag til hva forelesere kan gjøre for å forbedre undervisningen: podcast av forelesninger, skriftlig eksamen på PC, problembasert læring, aktiv bruk av internett i undervisningen og involverende undervisning. Studentene kan krysse av på forslagene de savner i sin undervisning og gi eller sende postkortet til sin foreleser.

11 000 postkort

Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom studentene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Det skal deles ut totalt 11 000 postkort i løpet av de to neste ukene, og 4000 av dem ved UiO.

Ingvild Holter og Maiken Alm er begge førsteårsstudenter i sosialantropologi ved UiO. De var blant de første studentene som leverte postkort til foreleser tirsdag.

– Vi begynte her ved universitetet rett etter videregående og er derfor vant til å skrive eksamen på PC. At vi skal begynne å skrive for hånd på eksamen er derfor noe som er uvant og stressende, sier Alm.

– Forslaget om å skrive på PC under eksamen er noe vi håper disse postkortene kan hjelpe oss med å få innført, sier Holter.

Ønsker problembasert læring

Per Ariansen, førstelektor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, har tidligere stilt seg kritisk til bruk av podcast, men er likevel ikke negativ til postkortkampanjen.

– Jeg er i utgangspunktet positiv til at studentene kommer med tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre undervisningen bedre, sier Ariansen.

– Problembasert læring er for eksempel noe jeg gjerne vil gjøre mer av, men som jeg opplever at elevene ikke alltid tørster etter.

Selv om Ariansen stiller seg positiv til kampanjen og mange av forslagene holder han likevel fast ved sin skepsis til podcast.

– Jeg er redd for at det å innføre podcast i alle fag kan være å gjøre studentene en bjørnetjeneste. Det er strålende at studentene kommer med forslag til forbedring, men det er ikke dermed sagt at alle forslagene er like gode, sier Ariansen.

– Foreleser bør ikke bestemme

Studiedirektør ved UiO, Monica Bakken, håper postkortkampanjen vil være startskuddet for en ny diskusjon om bruken av teknologi og tilrettelegging av undervisningen ved UiO.

– Jeg håper denne kampanjen kan sette i gang diskusjoner i fagmiljøene knyttet til forbedring av undervisningen. Ut ifra tilbakemeldingene fra studentene og disse diskusjonene bør det legges langsiktige planer om hvordan man kan styrke læringsprosessen for studentene ved hvert fagmiljø. Dette bør ikke kun være opp til hver enkelt foreleser, sier Bakken.

Powered by Labrador CMS