MISFORNØYDE: Underviserne er ikke nådige mot studentene i den ferske NOKUT-rapporten. Her legger analysedirektør Ole-Jacob Skodvin frem funnene på Frokostkjelleren ved Det juridiske fakultet.
MISFORNØYDE: Underviserne er ikke nådige mot studentene i den ferske NOKUT-rapporten. Her legger analysedirektør Ole-Jacob Skodvin frem funnene på Frokostkjelleren ved Det juridiske fakultet.

Forelesere mener egne studenter er kunnskapsløse og late

Forelesere er fornøyde med egen undervisning, men slakter både studentenes kunnskap og innsats, ifølge fersk NOKUT-rapport.

Publisert Sist oppdatert

– Nå har studentene sagt det de mener noen år, så da er det spennende å høre hva underviserne mener om utdanningskvaliteten, sier Gard Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT.

Underviserundersøkelsen

  • Undersøkelsens mål er å få frem «et representativt bilde av de vitenskapelige ansattes vurderinger av kvaliteten i norsk høyere utdanning»
  • I alt har 2561 undervisere svart. Dette er en svarprosent på 39,6
  • Tilsvarer Studiebarometeret for undervisere, og er den første i sitt slag. NOKUT ønsker å gjøre det til en rutine
  • Åtte utdanningstyper har deltatt i undersøkelsen. Disse er: Grunnskolelærer, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, historisk-filosofiske fag, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi

Det er grytidlig tirsdag morgen og NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) legger frem resultatene for Undervisningsundersøkelsen 2016 på Frokostkjelleren i Oslo sentrum.

Undersøkelsen viser at undervisere ikke bare er generelt misfornøyde med studentenes innsats på studiet. De mener også at studentenes kunnskap ikke er god nok.

– Studentenes startforutsetning er da også en av de faktorene som de generelt sett er minst tilfreds med. Men de er heller ikke spesielt fornøyd med studentenes arbeidsinnsats i studiet og særlig ikke med forberedelsene deres til undervisningen, heter det i rapporten.

– Må ha større forventninger

**Syv prosent av foreleserne på bachelorgradnivå er ikke tilfreds med studentenes faglige forutsetninger i det hele tatt. På en skala fra en til fem vurderer foreleserne egne studenters faglige forutsetninger til et snitt på 3,1. Det kan sammenlignes med en svak C.

**Studentenes studieinnsats vurderes til et snitt på 3,2, men studentenes forberedelser til undervisningen til et snitt på 2,7. Dette er vesentlig lavere enn vurderingen av den generelle utdanningskvaliteten og undervisernes egen innsats.

– Jeg mener vi skal ha større forventning til studentene. Vi har mindre forventninger til studentene i Norge enn på store internasjonale universiteter. Det er lov å forvente mer av studentene, sier professor Anne C. Elster ved NTNU på pressekonferansen.

Fjorårets Studiebarometer viste at norske studenter i snitt bruker [35 timer i uka på studiene sine](3). I tillegg jobber de ukentlig 8,5 timer ved siden av studiet.

Mer fra rapporten: Forelesere tviholder på forelesningsmetoden

Fornøyd med utdanningskvaliteten

Over 2500 undervisere har deltatt i undersøkelsen og selv om de er misfornøyd med studentenes innsats, mener de at utdanningskvaliteten og deres egen innsats er god.

– De vitenskapelige ansatte uttrykker gjennomsnittlig stor tilfredshet med kvaliteten på studiet de underviser i, sier analysedirektør i NOKUT, Ole-Jacob Skodvin.

I tillegg mener underviserne at utdanningsinstitusjonene gir gode bidrag for at studentene skal oppnå tilfredsstillende læringsutbytte.

– Generelt legger underviserne mye av ansvaret på lavere kvalitet på utdanning over på studentene, sier han.

Kommentar: Late studenter ødelegger humaniora

Powered by Labrador CMS