Må bruke egne datamaskiner

Mangel på datarom gjør at sosiologistudenter må bruke egne bærbare datamaskiner på kurset i kvantitativ metode.

Publisert Sist oppdatert

På masterkurset i sosiologi SOS 4020 er studentene delt inn i grupper ut i fra hvor mange som har egne bærbare pc-er. Studentene selv mener undervisningen burde holdes på datarom, slik at alle får den samme datatilgangen.

DYR INVESTERING: Masterstudentene i sosiologi, (f.v.) Line Kleiven, Sturle Pedersen og Nina Langslet synes det er problematisk at masterkurset deres avhenger av at studentene har egen data.
DYR INVESTERING: Masterstudentene i sosiologi, (f.v.) Line Kleiven, Sturle Pedersen og Nina Langslet synes det er problematisk at masterkurset deres avhenger av at studentene har egen data.

Faget gambler på at studentene eier bærbare maskiner Sturle Pedersen, masterstudent i sosiologi

– Faget gambler på at studentene eier bærbare maskiner, mener masterstudent Sturle Pedersen.

Seminarleder på kurset Anders Bakken mener dette ville vært det optimale:

– Men det er vanskelig å få nok datarom til alle forelesningstimene, derfor er studentene nødt til å bruke egne maskiner, forklarer han.

Prinsippsak

– Det burde vi fått vite om før kurset startet, sier student Pedersen.

Studentene Universitas snakker med mener ordningen strider mot gratisprinsippet, og at instituttet ikke kan forvente at de har egne bærbare datamaskiner.

Fordi ikke alle har egne datamaskiner må studentene dessuten dele med hverandre. Masterstudentene Nina Langslet og Line Kleiven tror de lærer mindre når det er flere studenter på én maskin.

– Det er dumt at undervisningen baserer seg på at studentene må eie noe, det er jo ikke alle studenter som har råd til å kjøpe seg data, argumenterer Pedersen.

Kapasitetsproblem?

Ifølge seminarleder Bakken er mye av oppgaveløsningen på kurset tolkningsarbeid som studentene fint kan gjøre uten data.

– Vi har ikke fått noen klager på denne ordningen. Men det kan være snakk om et kapasitetsproblem når det gjelder datamaskiner på instituttet. Det er likevel ikke så lett å ha gruppeundervisning på masterstudentenes pc-stuer, for der skal det være stille. Det kan dessuten være vanskelig å gjennomføre gruppearbeid hvis alle sitter bak hver sin skjerm, mener seminarlederen.

Åsmund Røseid er studiekonsulent ved sosiologi, og understreker at det ikke forventes eller kreves at metodestudentene har egne maskiner.

Studentene Kleiven og Langslet mener imidlertid at høstens kurs kun fungerer fordi mange nok av studentene eier bærbare datamaskiner som de kan bruke i gruppeundervisningen. .

Powered by Labrador CMS