Fornøyd: Sykepleiertudentene Hanna Augustin og Maia Otterlei underviser medstudenter.
Fornøyd: Sykepleiertudentene Hanna Augustin og Maia Otterlei underviser medstudenter.

Mindre stryk med studenter som forelesere

Å benytte toppstudenter som forelesere er ett av tiltakene Oslomet tester ut for å få bukt med høy strykprosent på sykepleierutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

– Opplegget før, hvor studentene i stor grad har vært overlatt til seg selv å lære vanskelige fag som anatomi, fysiologi og biokjemi, har vært langt fra ideelt, sier Heidi Kvalvaag.

Hun har vært prosjektleder for den nye ordningen på Oslomet hvor de har tatt i bruk de beste andreårsstudentene til å undervise førsteklassingene.

Et omfattende prosjekt

Den tidligere høyskolen har lenge jobbet med det som kalles Peer Assisted Learning (PAL), hvor studenter skal få muligheten til å hjelpe hverandre ved å dele egne erfaringer og kunnskap.

Som en del av dette arbeidet satset Oslomet ifjor på et prosjekt som involverte over 70 sykepleierstudenter. Seks toppstudenter fra andreåret fikk muligheten til å drive undervisning i førsteårets studiegrupper. Faget de jobbet med var det krevende faget «Anatomi, fysiologi og biokjemi» (AFB), som mange studenter har vanskeligheter med. Andreårsstudentene møtte førsteåringer en gang i uken, over en periode på seks uker. Resultatet tyder nå på et vellykket prosjekt.

Trengte forbedring

En av Kvalvaags hypoteser da de startet prosjektet, var at studenter som selv hadde greid å lære AFB, samt hadde ny detaljert og eksamensrelevant kunnskap, ville kunne fungere som gode ressurser for de ferske studentene i faget. Hun påpeker også flere vanskeligheter med den gamle undervisningsformen.

– Organisatoriske forhold ved studiet har tidligere gjort det vanskelig å lære faget skikkelig. Sykepleierstudenter skal lære hele dette faget på et kort høstsemester samtidig som de blant annet holder på med andre fag og gjennomfører sin første praksisperiode, sier hun til Universitas.

Kanskje er dette løsningen for farmasistudentene? – Har du risikert at pasienten dør må du nesten stryke

Sykepleierstudent ved Oslomet, Sanaz Maghsoudi, som i fjor fikk undervisning av andreårsstudenter, mener helt klart at ordningen hjalp henne i å få bedre karakter i faget.

– Jeg opplevde studiegruppene med undervisning fra tidligere toppstudenter i som meget nyttig. De fortalte oss om egne erfaringer, hjalp oss med leseteknikk, samt pekte ut det viktigste å fokusere på i pensum, sier hun.

Årets stryktopp: I dette faget strøk ni av ti

Hun forteller også at hun ble kjent med verktøy som tilbyr videolærebøker spesialtilpasset sykepleierstudenter på nett via andreårsstudentene. Dette fikk hun også et stort utbytte av.

– Jeg hadde aldri fått toppkarakter uten denne ordningen. Tipsene og undervisningen jeg fikk, betydde virkelig mye.

En av de tidligere toppstudentene som fikk undervise studentene, Ruben Pettersen, er også svært fornøyd. Han forklarer det hele som en vinn-vinn situasjon.

– Jeg personlig syntes det var fantastisk å kunne hjelpe førsteårsstudenter. Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å komme inn på studiet, og blant dem vi fikk undervise var det inspirerende å se hvor hardt de jobbet og motiverte de var, sier han.

Fikk du med deg denne? – Mastergradskravet er skremmende

Kan gi endringer

Studieleder ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på Oslomet, Judith Schröder, legger ikke skjul på at prosjektets resultat kan føre til endring i undervisningsoppbyggingen til universitetets bachelor i sykepleie.

– Vi tar dette absolutt til evaluering. Men i dette studieåret har vi ikke videreført prosjektet. Andreårsstudentene som har fungert som undervisere, har fått utbetalt timelønn for arbeidet, sier hun.

Schröder forteller at de nå ser på en løsning som gjør at veiledningen av studenter heller kan gi uttelling i form av studiepoeng.

Grunnen til at de ikke viderefører prosjektet i år, er for å ta seg tid til å jobbe med selve ombyggingen av faget. Når den nye modellen er ferdigstilt, vil de til neste år ta i bruk andreårsstudenter i undervisningen igjen.

Powered by Labrador CMS