KREVER BEDRING: Fakultetsledelsen må ta tak i den manglende evalueringen og finne frem til løsninger, mener leder i Juridisk Studentutvalg Ane Hege Nøstestad.
KREVER BEDRING: Fakultetsledelsen må ta tak i den manglende evalueringen og finne frem til løsninger, mener leder i Juridisk Studentutvalg Ane Hege Nøstestad.

Ønsker undervisningskontrollører

Norges Juristforbund foreslår ekstern kontroll og videofilming som tiltak for å skjerpe foreleserne ved Det juridiske fakultet. Dagens evalueringer øker ikke kvaliteten, mener forbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Det blir bukken og havresekken når foreleserne selv skal lage evalueringsopplegget for sine forelesninger. De flinkeste foreleserne er ofte de som lager de beste evalueringsoppleggene, sier Ronny Sødahl Furunes, styremedlem ved studentseksjonen i Norges Juristforbund.

Han har selv studert jus ved Universitetet i Oslo (UiO), og problemet med uforberedte forelesere med manglende pedagogisk kursing ble tatt opp med fakultetsledelsen da han satt i studentutvalget for et halvt år siden.

Regelverket for kvalitetssikring er strengere for forskning enn for undervisning, og dette rammer studentene, mener Furunes. Forbundet sendte et brev til fakultetet i vår, der det foreslås «jevnlige eksterne evalueringer av undervisningen.»

Til Universitas foreslår Furunes også videofilming av undervisningen. Med film og eksterne observatører på stikkprøver kan man måle kvaliteten mer nøye og rapportere til fakultetsledelsen.

– Dette er noe de har gjennomført på MIT (Massachusetts Institute of Technology, journ. anm.), og dette vil ikke bare gjøre det enklere å evaluere foreleserne. Ved å publisere filmingen på nettet vil studentene lettere kunne repetere stoffet, sier Furunes.

– Fakultetsansvar

– Undervisningen er i dag varierende, samtykker leder i Juridisk studentutvalg, Ane Hege Nøstestad.

Det er fakultetsledelsens ansvar å ta tak i den manglende evalueringen, mener hun.

– Fakultet bør finne løsninger for dette i samarbeid med Studentutvalget. Det viktige er at tilbakemeldingene blir tatt tak i og ikke bare stanser ved foreleser, sier hun.

Prodekan Finn Arnesen ved Det juridiske fakultetet bekrefter å ha oppfattet misnøye hos studentene. Fakultetet valgte nylig å fjerne undervisernes navn ved kursoppmeldingen, fordi noen forelesere var mer populære enn andre.

Vi valgte å fjerne navnet til kursholderne fordi studentenes valg var basert på rykter, og ikke var et velbegrunnet valg. Finn Arnesen, prodekan ved Det juridiske fakultetet.

– Vi valgte å fjerne navnet til kursholderne fordi studentenes valg var basert på rykter, og ikke var et velbegrunnet valg, sier Arnesen.

Han legger til at de både har eksterne og interne kursholdere, og at de ved å fjerne kursnavnene tok hensyn til at de interne har en undervisningskvote de skal dekke.

– Betyr dette at de eksterne var mer populære?

– Det er ingen tvil om at i en del tilfeller har det vist seg at de eksterne er mer populære. Ettersom de som underviser presenterer samme materiale, ønsket jeg at valgene til studentene skulle være basert på tidspunkt, fremfor et rykte om hvem som er bra og hvem som ikke er det, sier Arnesen.

Ønsker ikke underholdning

Filming av undervisningen stiller dekanen seg negativ til. Det kan gjøre at underholdning i forelesningen går foran det faglige, mener han.

– Noen ganger blir dette med pedagogiske evner blandet med underholdningsevne.Dette er også et pengespørsmål, en slik evaluering må brukes til noe, sier Arnesen.

Han mener at man ikke vil kunne klare å tilby foreleserne som mangler fremstillingsevne kursing, og stiller derfor spørsmål ved om kontrollvirksomhet ved hjelp av ekstern evaluering vil være en fornuftig bruk av midlene. I tillegg peker han på at eksterne observatører må ha faglig innsikt.

– På en del grunnleggende pedagogiske ting kan nok en ekstern person klare å gjøre en evaluering. Men skulle vi leid inn en forretningsadvokat, så sier det seg selv at det blir snakk om ressurser, sier han.

Powered by Labrador CMS