ELENDIGE FORHOLD: På Ullevål universitetssykehus må studentene ofte undersøke pasienter på gangen, toalettene og foran andre pasienter.
ELENDIGE FORHOLD: På Ullevål universitetssykehus må studentene ofte undersøke pasienter på gangen, toalettene og foran andre pasienter.

Undervises på gangen

I en befaringsrapport fra Ullevål universitetssykehus fremkommer det at undervisningen foregår under uverdige forhold for både studenter og pasienter. Blant annet på gangen, klysterrom og toaletter.

Publisert Sist oppdatert
PÅ GANGEN: Medisinstudentene må ta alternative undervisningslokaler i bruk.
PÅ GANGEN: Medisinstudentene må ta alternative undervisningslokaler i bruk.
-- NOE MÅ GJØRES: Studiedekan Per Brodal mener universitetssykehusets undervisningsforhold er langt fra tilfredsstillende.
-- NOE MÅ GJØRES: Studiedekan Per Brodal mener universitetssykehusets undervisningsforhold er langt fra tilfredsstillende.

– Det er bekymringsverdig. Det går både utover kvaliteten på undervisningen og hvordan pasienter blir behandlet i forhold til etiske normer, sier studiedekan Per Brodal ved Det medisinske fakultet, etter å ha vært på en befaring ved Ullevål universitetssykehus.

Befaringen tok for seg lokaler til klinisk smågruppeundervisning, og i det påfølgende referatet kommer det fram at universitetssykehuset mangler undervisningsrom for denne type undervisning. Resultatet er undervisning med andre pasienter til stede eller i uegnede lokaler.

Undervisning på do

Rapportene viser til at man har vært nødt til å benytte bord, gulv, klysterrom og toaletter på sengeavdelingene til pasientundersøkelser. Problemet går utover både studenter og pasienter.

– Studenter kan bli nødt til å stille mennesker intime og personlige spørsmål i en setting man ikke burde gjøre det i, for eksempel ute på gangen. Det kan medføre at studentene vegrer seg og lar være å spørre om ting, og dermed blir ikke undervisningen god nok, sier Brodal, som får støtte fra leder for Medisinsk Studentutvalg (MSU), Stian Østland.

– Sånn kan vi ikke ha det, det er det ingen tvil om. Det er jo kjent at dårlige undervisningsforhold påvirker undervisningen, sier Østland, og legger til at MSU vil følge opp problemstillingen.

– Beklagelig

Ifølge referatet bærer situasjonen på Ullevål preg av mye improvisasjon og lite forutsigbarhet, samt at rommene er dårlig vedlikeholdt. Leder i Norsk medisinstudentforening (NMF) i Oslo, Hanne Anita Johnsen, synes situasjonen slik den er beskrevet i referatet er beklagelig. Medisinerfraksjonen Morbus Medicus ber på sin side myndighetene ta ansvar for at undervingen skal kunne foregå etisk og forsvarlig. Brodal er helt enig i at situasjonen er svært uheldig:

– At lærerne må bruke tid på å finne ledige rom og frakte pasienter er misbruk av både tid og pasienter. Vi har jo pasientenes velvilje til å være med på undervisningen, og eventuelle rykter kan skape situasjoner som er lite hyggelige og ydmykende, sier Brodal, som påpeker at holdningen fra sykehusledelsen har vært positiv, og at han ser optimistisk på at det skal bedre seg.

– Samtidig er det teknisk vanskelig. Rommene er veldig utnyttet fra før, og bærer preg av lite fleksibilitet. Vi må finne arealer tett opp til der pasientene befinner seg, og det kan være en utfordring.

Må tas på alvor

Brodal mener man må ta på alvor at Ullevål er et universitetssykehus som dermed brukes i undervisningssammenheng. Det har i de siste årene blitt et økende antall studenter og et høyere tempo på sykehuset, i tillegg til en økende bevissthet om etikken rundt hvordan pasienter behandles.

– Bygningene har dessverre ikke fulgt med i den forandringen. Saken er enda ikke ferdigbehandlet, men vi følger den opp, og kommer ikke til å la det ligge, sier Brodal, som mener det er et prioriteringsspørsmål.

Administrerende direktør ved sykehuset, Tove Strand, mener befaringen har vært positiv, tross dens negative funn.

– Vi har nå en totalgjennomgang av arealene våre, hvor det vi ser på er en bedring av både pasientforløp og undervisning. Noe vi legger vekt på er at avdelinger som bør samarbeide med pasientgrupper legges ved hverandre, sier hun, og fortsetter:

– Vi vil jo lage gode løsninger og være attraktive for studentene.

Verken dekan for medisin i Bergen eller prodekan for studier i Trondheim kan fortelle om plassmangel.

– Det høres ikke akkurat ut som en ideell situasjon, sier studiedekan for medisin på NTNU, Are Holen om situasjonen i Oslo.

Dekan i Bergen, Per Omvik, har ikke hørt noe lignende om deres universitetssykehus, men utelukker ikke at plassmangel kan forekomme.

– Men så langt som til å ha undervisning på toalettet tror jeg ikke vi har kommet.

Powered by Labrador CMS