ALENE MED OPPGAVEN: Å få en veileder som ikke gjør jobben sin, er enhver masterstudents store skrekk. Studentparlamentet ønsker å gi veiledningsordningen et ansiktsløft.
ALENE MED OPPGAVEN: Å få en veileder som ikke gjør jobben sin, er enhver masterstudents store skrekk. Studentparlamentet ønsker å gi veiledningsordningen et ansiktsløft.

Veiledere svikter

Du har fått en av fagets høvdinger som veileder, men vedkommende makter ikke å ta oppgaven på alvor. Du tror det skal bedre seg, men det gjør det ikke.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg fikk en dårlig følelse fra første stund. Kommentarene gikk kun på språk, ikke innhold. Selv på skissenivå hang veileder seg opp i kommafeil, og siden ble det verre. Veiledningen har blitt et mareritt.

Uttalelsen kommer fra en student ved Universitetet i Oslo (UiO) som for tiden gjennomgår alle masterstudenters skrekk: Å få en veileder som ikke fungerer. Studenten er nå på overtid og ønsker å være anonym for at ikke forholdet til veilederen skal bli enda verre.

Håpet på endringer

Studenten har kontinuerlig vurdert å «si opp» kontrakten og bytte veileder, men håpet i det lengste at ting skulle endre seg. Så har ikke skjedd.

– Det er en fortvilet situasjon på mange måter. Jeg ser opp til veilederen min, men han har ikke klart å gi meg noe drahjelp, og har ikke tatt meg på alvor. Jeg har hele tiden sagt hva jeg savner, men det har ikke gått inn.

Til slutt så studenten seg nødt til å kontakte instituttet, men da var det for sent.

– De sa jeg skulle sagt fra før, at toget hadde gått for min del. Jeg håpet på forståelse, men møtte stengte dører. Når du har jobbet i fem år mot et mål, er det slitsomt å måtte krige på oppløpssiden. Det er en menneskelig side ved dette, som jeg føler blir litt glemt.

Mesternes makt

– Det er ikke lett å hevde seg, når man har med slike maktpersoner å gjøre. Ingen tør å si dem opp, selv om de ikke gjør jobben sin, sier UiO-studenten.

Universitas kjenner til flere som har hatt problemer med denne veilederen, hvis anseelse på instituttet er høy.

Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) har også vært i kontakt med flere studenter som har problemer med dårlige veiledere. De tar nå til orde for å gi masterveiledningen en real ansiktsløftning.

– Vi vet at det gis mye dårlig veiledning ved UiO. Mange blir mer eller mindre overlatt til seg selv, og vet ikke hva de kan forvente, sier undervisnings- og studieansvarlig Kristian Meisingset.

Må bli mer gjennomsiktig

AU foreslår nå noen tiltak for kvalitetssikring: De ønsker at det skal utarbeides sentrale retningslinjer for kvaliteten på veiledningen, at det gjennomføres midtveisevaluering, samt medarbeidersamtaler med instituttet der veileder ikke er tilstede.

– Veiledning foregår bak kulissene. Vi må gjøre dette viktige arbeidet gjennomsiktig, sier Meisingset, som også savner en klageinstans, hvor studenter kan henvende seg.

– I dag finnes ingen formell klageadgang. Det mangler et sikkerhetsnett. Professorene får penger per veiledning og da bør det stilles klare krav.

Studiedirektør ved UiO Monica Bakken erkjenner at veiledningskvaliteten kan bli bedre.

– Studentspeilet viser at studenter på alle nivåer er lite fornøyd med de faglige tilbakemeldingene. Vi vet at gjennomstrømningen på masternivå er lav. Det er store variasjoner mellom instituttene, og her må vi gripe fatt i det som ikke fungerer, sier Bakken, som dog tror medarbeidersamtaler er et urealistisk tiltak.

– Min umiddelbare reaksjon er at medarbeidersamtaler blir for ressurskrevende.

Powered by Labrador CMS