MØRKETALL: Knut Eri Bjelland, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, mistenker underrapportering.

Frykter elendige lærerstudenter

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet frykter at læresteder lar være å kaste ut uskikkede studenter av økonomiske hensyn.

Publisert Sist oppdatert

– Vi opplever skikkethetsvurderingen på lærerstudiene som lite fungerende, sier Knut Eri Bjelland, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Universitas skrev i forrige nummer at Universitetet i Oslo skal vurdere hvor vidt studenter på ulike helsefag er skikket til yrket de utdannes til. Bjelland frykter at finansieringsmodellen for høyere utdanning, som baseres på studenters produksjon av studiepoeng, skal spille inn i innrapporteringen for disse studiene, på samme måte som for lærerstudiene.

– Når utdanningsinstitusjonene risikerer å tape 30.000 per år for studenter som ikke fullfører studiene, blandet med deres lokale frihet, er det en reell frykt at skolen setter lavere krav i forhold til å veilede studenter ut av kursene, sier Bjelland.

Han forteller at det gjennomsnittlig mottas 63 tvilsmeldinger i året fra hele landets lærerstudier. Av disse behandles gjennomsnittlig 11,5 saker i året, og av disse blir tre studenter kastet ut av kurs. Bjelland mener 63 studenter er mektig lavt i forhold til alle landets lærerstudenter, og frykter underrapportering og mørketall.

– Kravene til skikkethet for lærerutdanning er temmelig strenge, så her er det tydelig at institusjonene ikke har tatt disse til følge, sier han.

– Interessant kontrast

Nestleder Erik Nygaard i Pedagogstudentene hevder finansieringsmodellen står i kontrast til kravet om skikkethet. Han frykter at studenter blir sertifisert til tross for uskikkethet, og at enkelte institusjoner vil vente med å avvise studentene til sisteåret, hvilket medfører at disse studentene sitter igjen med bortkastet utdanning og høye studielån. Løsningen kan være økonomisk kompensasjon, mener Nygaard.

– Det er ikke fristende å veilede studenter ut, og det er mulig det burde finnes en form for økonomisk kompensasjon, slik at de skolene som faktisk veileder studenter ut ikke blir straffet økonomisk for dette.

Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i Universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet avfeier det hele som spekulasjoner.

– Hadde man lest forskriftene grundig, ville man forstått at dette ikke er en reell problemstilling. Det som er viktig å huske på er at skikkethetstest er den siste utvei når alt annet er prøvd. Vi har ingen grunn til å tro at utdanningsinstitusjonene vil være villige til å slippe uskikkede personer ut i samfunnet av økonomiske hensyn, bedyrer Larsen, som får støtte av Christine Moe Hovind i Sentralstyret til Utdanningsforbundet.

– Generelt er jeg overbevist om at de som vurderer skikketheten til studentene er så bevisst sitt ansvar at de ikke tenker penger når avgjørelsene tas.

Powered by Labrador CMS