INGEN ELITIST: - Lukkede universiteter og ensidig fokus på forskerutdanning vil svekke kvaliteten på universitetene fremfor å styrke den, mener Kristian Meisingset (MG) i Arbeidsutvalget.

Slaktes på hjemmebane

Flere profilerte akademikere vil ha et universitet forbeholdt de aller beste. Men forslaget faller ikke i smak, verken hos studentpolitikere eller rektorkandidater.

Publisert Sist oppdatert
Thomas Hylland Eriksen: Ønsker siling i høyere utdanning.
Iver B. Neuman: Elitist.

I forrige utgave av Morgenbladet kom profilerte akademikere med forslag for å heve kvaliteten på forskningen i Norge. Statsviter Iver B. Neuman vil ha et eget eliteuniversitet for de aller beste master- og doktorgradsstudentene. Thomas Hylland Eriksen, Arnulf Kolstad og Bernt Hagtvedt skisserer ulike løsninger, men fellesnevneren er mindre bredde og mer satsing på de aller flinkeste studentene. Resultatet kan bli et eliteuniversitet for de aller flinkeste.

Kritisk

Utspillet møter sterk motstand fra studentpolitikerne i Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU).

Utdannings- og studieansvarlig Kristian Meisingset fra Moderat gruppe er enig i at kvaliteten ved universitetene må bli bedre, men han mener dette best oppnås med konkurranse mellom flere institusjoner. Han mener det blir feil å monopolisere kvaliteten på ett universitet.

– Flest mulig må få tilgang på høyere utdanning. Vi må kjempe for et åpent universitet, som er i dialog med både forskermiljøet og samfunnet, og som tar et klart ansvar for å skape muligheter for studentene i arbeidslivet.

Meisingset mener hovedansvaret for å heve kvaliteten ligger på de vitenskapelig ansatte. Det er de som må sørge for at studentene får den veiledning og oppfølging de har krav på.

For slapt

Tett oppfølging er også Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved UiO, opptatt av. Til gjengjeld mener han kravene til studentene bør skjerpes. Kraftig.

– I dag har studentene det rett og slett for slapt. Det burde være knallhardt å studere. Det trenger ikke nødvendigvis å bli færre studenter, men det bør bli mer krevende å være student.

Hylland Eriksen ønsker seg åttetimersdager og mer personlig kontakt mellom forelesere og studenter. Sosialantropologen mener høyere arbeidspress vil sørge for at bare de mest motiverte studentene fortsetter på master og doktorgradsnivå.

Luftslott

Rektorkandidat Geir Ellingsrud har liten tro på noe eliteuniversitet i Norge. For å heve kvalitetsnivået vil Ellingsrud heller bedre vilkårene for forskerne. Universiteter skal fremdeles være både for nybegynnere og masterstudenter.

– Jeg er ikke tilhenger av å skille ut de beste forskerne i et eget universitet. Vi må sørge for å utdanne både forskere og folk som skal ut i arbeidslivet

Han får støtte fra en annen rektorkandidat, Fanny Duckert:

– Vi har et større samfunnsansvar enn å være et eksklusivt eliteuniversitet. For å sikre kvaliteten på hele utdannelsen er det nødvendig å undervise både bachelorstudenter og studenter på høyere grad.

De tre rektorkandidatene Stein Evensen, Kristian Gundersen og Lars Walløe var ikke tilgjengelige for kommentar.

Powered by Labrador CMS