FREDER UTDANNINGENE: Tora Aasland vil ikke slå sammen de sosialfaglige utdanningene, men få dem til å samarbeide bedre.

Strid om sosialfagene

Rykter om at alle de sosialfaglige utdanningene skulle slås sammen til én bachelor, skapte fullt opprør. Tora Aasland avviser nå fusjons-planene.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet (KD) arbeider i disse dager med en stortingsmelding om yrker i velferdsstaten. Underveis i denne prosessen har det blitt skapt et inntrykk av at KD ville slå sammen utdanningene sosionom, barnevernspedagog og vernepleier til én generalistutdanning. Ryktene om departementets planer skapte massiv furore fra grasrota i de sosialfaglige miljøene. Over 1200 mennesker underskrev et opprop som advarte mot det de mente ville være en nedleggelse av barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen.

Nå avkrefter Tora Aasland at utdanningene skal slås sammen.

– Den politiske beslutningen er tatt, sier Aasland til Universitas.

– Det er gjort helt klart at en sammenslåing av utdanningene ikke skal skje. De skal opprettholdes som tre søyler i den helse- og sosialpedagogiske utdanningen, sier hun.

Sosionom-Tora

Barnevernspedagog og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Jan Storø, var blant de ivrigste på barrikadene mot KDs sammenslåingsforslag.

– Jeg gratulerer Aasland med denne avklaringen, sier han.

– Man ville stått uten en utdanning som ivaretok hensynet til utsatte barn og unge. Det ville vært politisk vanskelig for den rødgrønne regjeringen, sier han.

Ifølge Storø har KD gjort helomvending etter press fra fagmiljøene.

– Det hele ligner en snuoperasjon, sier han.

Tora Aasland avviser denne påstanden.

– Det er ikke riktig at vi har snudd. Vi har gjennom prosessen vært tydelige på at ingen beslutninger var tatt, sier hun.

Storø har også beskyldt Tora Aasland for å fremme sin egen yrkesgruppes interesser.

– Når hun selv er sosionom, er det rimelig å utfordre henne på dette. Hun må ha et blikk som er bredere enn det sosionombrillene tillater, sier Storø.

Aasland mener påstanden faller på sin egen urimelighet.

«Det vil være dumt av en statsråd å fremme egne interesser.»

Tora Aasland, Kunnskapsminister

– Det vil være dumt av en statsråd å fremme egne interesser, parerer hun.

Manglende samhandling

Selv om kunnskapsministeren forsikrer at de tre utdanningene beholdes som selvstendige bachelorgrader, varsler hun endringer.

– Alle må tåle å forandre seg. Noen områder er ikke godt nok ivaretatt i dag, sier Aasland, og trekker frem rusproblematikken som eksempel.

– Rus er ikke bare en helseutfordring, men en sosialfaglig utfordring, sier hun.

Aasland peker også på manglende samhandling mellom sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger.

– Det er viktig at studentene tilegner seg god samhandlingskompetanse og bredere kunnskap om hele velferdssystemet. Det krever også mer kunnskap om andre utdanningsgrupper enn sin egen, sier Aasland og får støtte fra førstelektor Storø.

– Det er viktig å forbedre samhandlingen mellom fagmiljøene. Manglende samhandling går til syvende og sist utover barna, sier han.

– På HiOA har vi flere prosjekter der studenter fra de forskjellige utdanningene samarbeider. Hvis vi får mer ressurser, vil vi kunne gjennomføre flere slike prosjekter, sier Storø.

På tross av kunnskapsministerens løfter om å bevare barnevernspedagogutdanningen, tør ikke Storø å senke skuldrene. Med tanke på den videre prosessen i KD er han optimistisk, men avventende.

– Vi må være forberedt på å ta denne kampen på nytt når stortingsmeldingen kommer, sier Storø.

Powered by Labrador CMS