SKUFFET: Julie Andersen hadde håpet å få bruk for den franske ordboka si i Paris. Men Lånekassen gir ikke lenger støtte til The American University of Paris, og nå må hun kanskje bli i Oslo.
SKUFFET: Julie Andersen hadde håpet å få bruk for den franske ordboka si i Paris. Men Lånekassen gir ikke lenger støtte til The American University of Paris, og nå må hun kanskje bli i Oslo.

Får ikke støtte

At The American University of Paris er godkjent i USA og Frankrike, er ikke godt nok for Lånekassen.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg hadde tenkt å reise på utveksling helt til UiO informerte meg om at studiestedet ikke lenger var støtteberettiget, sier Julie Andersen.

Andersen hadde planer om å avslutte bachelorgraden sin i internasjonale studier ved The American University of Paris (AUP). At muligheten for støtte fra Lånekassen var bortfalt, fikk hun ikke beskjed om før etter at hun hadde søkt.

Lånekassen gir nemlig bare støtte til studiesteder hvor både lærestedet og studiet er godkjent i landet hvor studiet finner sted. Ettersom AUP-studiet følger et rent amerikansk studieløp, er det derfor akkreditert i USA, og ikke i Frankrike. Studiet og lærestedet er dermed godkjent i to forskjellige land – og det betyr kroken på døra for lånekassestøtte, selv om Lånekassen har pleid å gi det.

– Stivbeint regelverk

Dette får Svein Hullstein, seniorrådgiver i seksjon for internasjonalisering (SIS) ved Universitetet i Oslo (UiO), til å reagere.

– Ordlyden i regelverket er uheldig. Intensjonen i regelverket er at det skal skje en offentlig akkreditering av studiesteder. Her er universitetet godkjent, men likevel fyller det ikke kravet. UiO har også anerkjent universitetet, ved å forhåndsgodkjenne studier der, sier han.

Av universiteter UiO har utvekslingsavtale med, er det foreløpig bare AUP som rammes av Lånekassens godkjenningskrav. Men Hullstein tror Lånekassens regelverk kan by på flere problemer i fremtiden.

– Hvis regelverket opprettholdes så konsekvent, og så stivbeint, kan avtaler som rammes av regelverket bortfalle. Særlig engelskspråklige universiteter åpner i økende grad filialer i andre land, sier han.

– Åpner for utreise

Lånekassens regelverk skal opp til høring i januar, og seksjonssjef i SIS, Guri Vestad, sier de kommer til å be Lånekassen om å vurdere regelverket på nytt.

– I tilfellet med AUP er utdanningen godkjent og anerkjent av UiO, en norsk institusjon. Lånekassen bør ikke overprøve det vedtaket, sier hun.

Informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum, sier regelverket er opprettet for å beskytte studenter fra useriøse studiesteder. Hun understreker at de må operere under reglementet slik det er fastlagt, også når det gjelder AUP.

– Men hvorfor godkjenner ikke Lånekassen et universitet som er godkjent i både USA og Frankrike, og anerkjent ved UiO?

– Slik regelverket er i dag kan vi ikke gi støtte til denne utdannelsen.

– Er ikke regelverket da vel rigid?

– Nei, regelverket er tvert i mot en åpner for å reise ut. Vi jobber hele tiden for å gi studentene best mulige alternativer. Men det er Kunnskapsdepartementet som til syvende og sist utarbeider regelverket.

Kunnskapsdepartementet hadde ikke mulighet til å kommentere saken før Universitas gikk i trykken.

Håper på hastesvar

For studenter som vil til AUP over nyttår holder det uansett ikke med eventuelle senere endringer. SIS har derfor sendt et hastebrev om situasjonen ved det spesifikke universitetet til Lånekassen.

Julie Andersen håper på at det vil føre til at støtten gjeninnføres. Hun har kommet inn på studiene i Paris, men har ikke mulighet til å reise uten økonomisk støtte.

– Det som gjør meg ekstra sint er at jeg kunne vært ferdig med graden til jul, og kunne startet på master eller noe annet, men jeg bestemte meg for å dra til Paris. Nå er fristene til de alternativene jeg kunne tenkt meg gått ut, sier hun.

Powered by Labrador CMS