Håpefull: Curt Rice, rektor ved Oslomet mener høstsemesteret har vært preget av uforutsigbarhet. Han håper at storbyuniversitetet kan legge til rette for så mye campusundervisning som mulig til våren.
Håpefull: Curt Rice, rektor ved Oslomet mener høstsemesteret har vært preget av uforutsigbarhet. Han håper at storbyuniversitetet kan legge til rette for så mye campusundervisning som mulig til våren.

Vanskelig høst – ny vår?

Dette kan du forvente av vårsemesteret

Zoom, antibac og halvfylte auditorier. Etter en mildt sagt annerledes studiehøst er det tid for å gjøre opp status, og rette blikket frem mot et nytt vårsemester.

Publisert Sist oppdatert
Motivert: Rektor ved UiO Svein Stølen tror vårsemesteret ikke vil skille seg nevneverdig fra høsten, men trekker fram nyheten om mulige koronavaksiner som en viktig motivasjonsfaktor.
Motivert: Rektor ved UiO Svein Stølen tror vårsemesteret ikke vil skille seg nevneverdig fra høsten, men trekker fram nyheten om mulige koronavaksiner som en viktig motivasjonsfaktor.
Positiv: – Vi fryktet i vår at mange studenter ville falle fra, men opplevde altså det motsatte, sier prorektor ved UiO Gro Bjørnerud Mo.
Positiv: – Vi fryktet i vår at mange studenter ville falle fra, men opplevde altså det motsatte, sier prorektor ved UiO Gro Bjørnerud Mo.
Håpefull: Curt Rice, rektor ved Oslomet mener høstsemesteret har vært preget av uforutsigbarhet. Han håper at storbyuniversitetet kan legge til rette for så mye campusundervisning som mulig til våren.
Håpefull: Curt Rice, rektor ved Oslomet mener høstsemesteret har vært preget av uforutsigbarhet. Han håper at storbyuniversitetet kan legge til rette for så mye campusundervisning som mulig til våren.

Universitas har spurt ledelsen ved Oslos største universiteter og høyskoler om hvordan de vil oppsummere det første fullstendige semesteret under pandemiens trykkende slør, og hva studentene kan forvente seg av vårsemesteret.

Les også: Studentledere i kredittkort-krangel

UiO: – Vi skal være så åpne som mulig

Ved landets eldste og største universitet er rektor Svein Stølen fornøyd med gjennomføringen av høstsemesteret.

– Når vi nå nærmer oss jul kan vi slå fast at det har gått ganske bra. Vi kommer gjennom det på en god måte, vi får gjennomført eksamener og vi har hatt en god del fysisk undervisning underveis, sier han til Universitas.

Stølen fremhever videre studentenes innsats og tålmodighet. Selv om mange ønsker å være mer tilstede på campus, mener UiO-rektoren at de har vært gode i samhandlingen med de ansatte.

– Men det er nok også ulike tanker om dette. Det er sjelden jeg har fått så mange e-poster direkte fra bekymrede studenter og studentgrupper, og det er ikke slik at alle studentene entydig vil tilbake til campus, legger han til. Stølen mener det derfor er viktig å finne den riktige balansen mellom det fysiske og det digitale.

– Det å satse på mindre grupper med rotasjon av hvem som får lov til å være til stede eller ikke, slik at alle får en mulighet, er noe vi må jobbe videre med, sier UiO-rektoren.

Han er også tydelig på at UiO har fått til et mye bedre digitalt undervisningsopplegg i løpet av høsten, enn det som var tilfelle i vår. Ifølge Stølen er det også viktig å se de store linjene.

– Våren var krevende, men høsten har gått ganske bra. Og jeg tror vi skal se frem mot en ny vår med optimisme. Særlig med vaksinen som nå ligger foran oss som en motivasjonsfaktor, sier han.

Vårsemesteret ved UiO

Når det gjelder vårsemesteret sier Stølen at studentene kan forvente en blanding av digital og fysisk undervisning, ikke ulikt slik situasjonen har vært i høst. Han ser likevel ikke noen grunn til at det skal bli noe mindre fysisk undervisning til våren, eller til at lesesalene og bibliotekene ikke vil fortsette å holde åpent.

– Vi skal være så åpne som mulig, sier han og suppleres av prorektor Gro Bjørnerud Mo:

– Det er klart at det er smittesituasjonen som bestemmer hvor mye fysisk undervisning vi kan tilby. I sum er det en veldig stor kabal vi prøver å legge opp, og vi ønsker å få til et best mulig tilbud til alle, sier hun.

– Hvordan forbereder dere på mottaket av nye studenter i januar?

– Mottaket for våren planlegges helt i tråd med de erfaringene vi gjorde med høstens mottak av nye studenter. Da prøvde vi nettopp å lage en sterk sosial arena så tidlig som mulig, men i små grupper sånn at man klarer å videreføre det sosiale limet gjennom semesteret, sier prorektor Bjørnerud Mo.

Selv om det på nåværende tidspunkt er for tidlig å si noe om eksamen, understreker Mo at det våren 2020 ble tatt flere eksamener på UiO enn noensinne. Høstens tall er ikke klare ennå.

– Vi fryktet i vår at mange studenter ville falle fra, men opplevde altså det motsatte. I tillegg har langt flere bestått eksamen og dette budskapet vil vi få ut til studentene, da det er viktig å fatte mot og håp i en så vanskelig tid, avslutter hun.

HK: – Viktig å ivareta studentenes sikkerhet

I Oslogrytas boblende episenter holder Høyskolen Kristiana (HK) hus. Prorektor for utdanning, Helene Ingeborg Sætesdal forteller om et høstsemester planlagt og gjennomført under mye usikkerhet.

– Alt i alt har det gått bra, men vi som de fleste andre i verden i dag, opplever at fysisk kontakt mellom mennesker ikke fullt ut kan erstattes av digitale verktøy, selv om de fungerer som brukbare substitutter, skriver hun.

Ifølge Sætesdal ble det planlagt for en hybrid av digital og fysisk undervisning ved inngangen til semesteret, men som et resultat av byrådets tydelige oppfordringer om å holde seg hjemme, har det blitt mindre aktivitet på campus utover høsten.

Sætesdal mener også det er en utfordring å finne den rette balansen slik at studentene oppnår læringsutbytte, samtidig som smittevernet ivaretas.

– Vi vil derfor nå igjen gjennomgå våre rutiner og kvalitetssikre at vårsemesteret ivaretar alles sikkerhet så godt det lar seg gjøre.

Studentene skal få være så mye på campus som smittevernreglementet tillater

Helene Ingeborg Sætesda, prorektor ved Høyskolen Kristiania

Vårsemesteret ved HK

Ifølge Sætesdal er HK godt i gang med planleggingen av neste semester og timeplanene vil være klar før jul. Videre kan studentene forvente en oppgradering av streamingutstyret i storparten av undervisningsrommene fra og med semesterstart. Hun fremhever også at studentenes ønske om å få mer tid på campus og tilrettelegging for streaming i undervisningsrommene er et viktig premiss for planleggingen av vårsemesteret.

– Kan studentene forvente mer eller mindre digital undervisning?

– Studentene skal få være så mye på campus som smittevernreglementet tillater. Vi har utarbeidet fleksible rammer som medfører at vi raskt kan redusere studentantallet eller flytte undervisningen til digitale flater om det blir nødvendig, skriver Sætesdal.

Oslomet: Uforutsigbar høst, optimistisk vår

Noen trikkestopp unna forbereder også Oslos nye storbyuniversitet seg på en ny koronavår. Rektor Curt Rice sier til Universitas at høsten var preget av mye uforutsigbarhet for studenter og ansatte.

– Vi har vært gjennom raske og store omstillinger, nedstenginger og overgang til hovedsakelig digital virksomhet, og vi tilpasser oss kontinuerlig til endringer og justeringer i myndighetenes smittevernreglement, sier han.

Rice sier videre at de har lært mye om utfordringene med digital undervisning og smittevern denne høsten. Særlig det sosiale aspektet ved undervisningen har vært vanskelig å simulere digitalt, men Rice er tydelig på at det fortsatt ligger uutnyttede muligheter innenfor dette feltet.

– Nå må vi jobbe videre med å få en mer omfattende forståelse av hvilke muligheter som finnes på dette området, og bruke nye verktøy og digitale tilnærminger som motiverer og stimulerer studentene, og sikrer læringsutbytte.

Hva smittevern angår står Rice fast ved at det enkle fortsatt er det beste.

– Vi kjenner alle reglene om avstand, hygiene og munnbind, men det er ikke nødvendigvis like lett å ivareta dette i praktiske undervisningssammenhenger. Vi har imidlertid fokusert grundig på smittevern i alle sammenhenger, og har klart å holde smittenivået på universitetet lavt i hele perioden, sier han.

– Vil legge til rette for campusundervisning

Ifølge Oslomet-rektoren kan ikke studentene forvente noen store endringer til våren. Samtidig understreker han at ledelsen har fått bedre tid til å planlegge vårsemesteret enn hva som var tilfellet før sommeren.

– Dermed håper jeg også at vi klarer å gjennomføre enda bedre. Vi har diskutert om vi allerede nå kan si at eksamener blir digitale i mai og juni, men vi vil avvente situasjonen litt til før vi tar en avgjørelse. Men det er grunn til å tro at det blir digitale eksamener til våren, sier han.

– Kan vi forvente mer eller mindre digital undervisning til våren? Vil lesesalene og bibliotekene være åpne?

– Mye tyder på at det blir mye digital virksomhet også i vår. Vi ønsker å ha så mye campusundervisning som mulig, og vil prøve å få det til så langt smittesituasjonen og myndighetenes føringer tillater det, sier Rice.

Men med nyheten om mulige vaksiner på trappene fra nyåret, håper han derimot at studiehverdagen vil bli mer normal igjen når vi nærmer oss høstsemesteret 2021. Rice roser avslutningsvis studentene for å ha vist forståelse og raushet med ledelsen og de ansatte i en krevende situasjon. Ifølge Rice jobbes det også iherdig med å imøtekomme studentenes behov:

– En konkret ting studentene etterspør er forutsigbarhet, for eksempel når det gjelder eksamensform. Dette skal vi prøve å imøtekomme bedre.

Les også: Reagerer på SiO-krav om karantenehotell

Powered by Labrador CMS