VARSLING: Anklager om mobbing, seksuell trakassering og overgrep, ubehagelig eller skremmende adferd, tyveri, vold og skadeverk er blant de alvorligste tema for varslingene i 2016, står det i ny rapport.
VARSLING: Anklager om mobbing, seksuell trakassering og overgrep, ubehagelig eller skremmende adferd, tyveri, vold og skadeverk er blant de alvorligste tema for varslingene i 2016, står det i ny rapport.

Dette ble det varslet om ved UiO i 2016

UiOs varslingssystem forteller blant annet om vold, mobbing og seksuell trakassering. Etter å ha blitt innklaget for «ubehagelig» oppførsel ble en foreleser tatt ut av undervisning.

Publisert Sist oppdatert

Hvor var det flest saker?

  • Humanistisk fakultet 38 (10 røde, 20 gule og 8 grønne)
  • Juridisk fakultet 25 (4 røde, 21 gule)
  • Medisinsk fakultet 15 (13 gule, 2 grønne)
  • Matematisk-naturvitenskapelige fakultet 20 (13 røde, 7 grønne)
  • Odontologisk fakultet 0
  • Samfunnsvitenskapelige fakultet 41 (4 røde, 31 gule, 6 grønne)
  • Teologisk fakultet 5 (3 gule, 2 grønne)
  • Utdanningsvitenskapelig fakultet 13 (2 røde, 8 gule, 3 grønne)

I mars kom den årlige rapporten til «Si fra-systemet», systemet til Universitetet i Oslo hvor studenter og ansatte kan varsle om positive eller kritikkverdige forhold.

I fjor ble det rapportert 171 saker. Det er en stor økning fra 2015, da det var 104 saker totalt. I 2014 var antallet imidlertid på omtrent samme nivå, med 168 innrapporteringer.

Systemet har tre linjer. 34 saker var på rød linje, 109 på gul og 28 på grønn. Rød er for varsling om farlige, uetiske og straffbare hendelser. Gul er hvis man har klager som omhandler dårlige fysiske eller sosiale sider ved læringsmiljøet. Grønn vil si positive tilbakemeldinger.

Professor advarer mot maktmisbruk i akademia: En kollega fikk så knallhard tilbakemelding at hun ville bli hundefrisør

Mobbing og overgrep

Mange av de røde varslingene i rapporten er svært alvorlige.

– Anklager om mobbing, seksuell trakassering og overgrep, ubehagelig eller skremmende adferd, tyveri, vold og skadeverk er blant de alvorligste tema for varslingene i 2016, står det i rapporten.

Totalt ble det avdekket tre saker med kritikkverdige forhold. I 2015 var det fire tilfeller av dette. To av sakene er fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og en er fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Selv om saker omhandler alvorlige temaer, betyr det ikke at de nødvendigvis blir definert som kritikkverdige forhold av universitetet.

– Enkelte saker har medført politianmeldelse – andre har medført bistand til konfliktløsning, advarsel eller bortvisning fra UiO, skikkethetssak, tilrettelegging for varsler, tilbud om ny veileder eller ny foreleser, skrives det.

Universitas-Magnus om fryktkulturen ved universitetet: Sannheten biter

Slått i forelesning

Dette er noe av det som kommer frem i rapporten:

Ved Det humanistiske fakultet:

«To studenter varslet om at de ble seksuelt trakassert av medstudent. De som varslet ble tilbudt samtale og deretter ble den det ble varslet om innkalt til samtale, for å kunne legge frem sin versjon. Saken endte med et varsel om bortvisning for påklagede om fakultetet mottar flere klager. De som varslet var godt fornøyd med oppfølgingen.»

«En student anklaget via epost medstudenter for mobbing. Etter samtale med de involverte har vi klarlagt at dette ikke dreier seg om mobbing, men faglig uenighet.»

«En student meldte om mobbing/trakassering fra faglærer. Samtaler ble gjennomført med både student og faglærer. Fakultetet konkluderte med at det ikke var hold i anklagen om mobbing/trakassering.»

«En faglærer meldte om en episode i undervisningen hvor en student klapset til en annen student i timen.»

Ubehagelig oppførsel

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

«Av de røde sakene gjaldt en sak det fysiske læringsmiljøet og tre saker det psykososiale læringsmiljøet.»

«Omtrent halvparten av sakene i gul linje har omfattet klager på bygninger og fasiliteter i Eilert Sundts hus og Harald Schjelderups hus (Psykologisk institutt). Klagene går blant annet på mangel på lesesalsplasser og kollokvierom. Noen av sakene i gul linje kunne gått direkte til Eiendomsavdelingen. Det gjelder for eksempel klager på manglende lyspærer og klager på dårlig luft. De øvrige sakene handler i stor grad om undervisningskvalitet (klager på forelesere, seminarledere eller undervisningsopplegg).»

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet:

«Saken gjaldt en foreleser som skal ha opptrådt ubehagelig i forbindelse med undervisning. Instituttleder hadde dialog med foreleseren, og foreleser ble tatt ut av undervisning.»

Kritikkverdige saker

Saken om foreleseren som «skal ha opptrådt ubehagelig» er en av tre kritikkverdige saker universitetet fant på bakgrunn av de 171 varslingene. De andre kritikkverdige forholdene blir ikke beskrevet i samme detalj, men den ene saken endte med politianmeldelse, mens den andre ble overført til linjeledelsen.

Det er flere saker som ifølge UiOs varslingsdefinisjon ikke har avdekket kritikkverdige forhold. Blant annet situasjonen der en student ble klapset.

– Situasjonen ble løst, men studenten som ble utsatt for klapset følte ikke at saken ble godt nok håndtert, uten at vi fikk en konkret tilbakemelding på hva som burde vært gjort annerledes. Studenten kritiserte også sikkerheten ved UiO, sier rapporten.

En opptur for universitetet er at antall grønne tilbakemeldinger er mer enn doblet fra 2015.

UiO-ansatte frykter ledelsen: Mener varslere straffes

Kan være mørketall

Noen fakulteter har hatt få eller ingen saker. På Det odontologiske fakultet var det ingen, mens Det teologiske fakultet bare hadde fem. Ifølge rapporten kan slike tilstander tyde på at både studenter og ansatte ikke er kjent med systemet.

– Systemet er fortsatt lite kjent både blant studenter og ansatte, til tross for plakater og årlige e-poster til alle studenter. Få eller ingen innkomne saker i løpet av et år indikerer et behov for ytterligere profilering og holdningsarbeid både blant ansatte og studenter for å henvise til, og benytte systemet, står det.

I de tre siste årene er 2015 da det var færrest saker. Det er også den eneste gangen av de tre hvor det ikke ble gjennomført en egen informasjonskampanje.

En felles informasjonskampanje blir gjennomført i mars 2017.

Powered by Labrador CMS