Alene om toppen: Marius Torsvoll er eneste kandidat til ledervervet i Velferdstinget.

Han vil bli Oslo-studentenes nye leder

Og så langt er han den eneste.

Publisert Sist oppdatert

30. mai skal en ny leder av Velferdstinget velges. Velferdstinget er en interesseorganisasjon for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden SiO.

Marius Torsvoll (23), som det siste året har vært nestleder, stiller nå som leder. Masterstudenten ved UiO skriver i sin kandidatpresentasjon at kommune- og fylkestingsvalget i 2023 blir det viktigste politiske arbeidet for Velferdstinget fremover.

– Jeg vil ha et offensivt og fremoverlent arbeidsutvalg med klare og tydelige mål for politisk påvirkning.

– Hvorfor burde du bli leder i Velferdstinget?

– Rent fundamentalt så mener jeg at Velferdstinget for det kommende året trenger kunnskap og kompetanse. Det er noe jeg har fått lov til å bygge det siste året, ved å sitte som nestleder. Det er jo ikke akkurat en direkte unaturlig overgang.

– Hva skiller deg fra dagens leder i Velferdstinget?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål. Vi er ikke enige om alt, men vi har mange av de samme prioriteringene. Rent fundamentalt har jeg en større frivillighetsbakgrunn enn sittende leder har. Jeg har mindre partipolitisk erfaring, men har hovedtyngden av min politiske erfaring fra Velferdstinget.

– Hvordan skal du få studenter til å bry seg om det Velferdstinget holder på med?

– Det å vise at det lønner seg å faktisk engasjere seg, det hender man får gjennomslag, og vise at man kommer fram til slutt hvis man er målrettet og jobber godt.

– Er det ikke litt dumt at det ikke er noen som har stilt mot deg som leder til Velferdstinget ennå?

– Det synes jeg er litt dumt. Jeg skulle gjerne sett at man hadde muligheten til å ha et reelt valg. Det å sitte i arbeidsutvalget i Velferdstinget er ikke trivielt. Det er et tungt alvor og man skal gjøre et stykke arbeid. Jeg synes det er viktig at man får muligheten til å velge mellom lederalternativer, så jeg synes det er synd at det ikke er et valg, men vi kan ikke tvinge noen til å stille heller.

– Og at det er så få kandidater til stillingene i Velferdstinget generelt?

– Det er jo selvfølgelig synd. Dessverre så er jo det en trend man har sett for studentfrivilligheten som en helhet også. Man mangler de som ønsker å ta det vervet som kanskje ikke muligens er det mest populære eller sexy. Man ser at man må bygge opp et engasjement fra bunnen av, til en viss grad.

– På spørsmål om samarbeid med SiO, nevnte du og de fleste åpenhet, under et studentpolitisk arrangement på Chateau Neuf. Gjelder dette kun mellom SiO og VT, eller også ut til studentmassen, som ved å få SiO til å underlegges offentlighetsloven?

– Min mening om SiO skal inn under offentlighetsloven eller ikke, den er irrelevant. Fundamentalt så mener jeg at SiO burde være mer åpne om hvordan de arbeider. Det er en organisasjon som er for og av studentene, og da må den gjengse student også være bevisst over hva det er SiO gjør for å bedre deres liv og være.

Les også: “Han er Oslomet-studentenes nye leder”

Powered by Labrador CMS