ØKER RAMMEN: Velferdstingets arbeidsutvalg presenterte sin innstilling hvor de foreslo å øke budsjettrammen under mandagens tildelingsmøte

Velferdstingets tildelingsmøte: DNS og OSI er vinnerne, SBIO og Universitas taperne

Mandag samlet Velferdstingets representanter for å vedta hvor 18 millioner av semesteravgiften din skulle gå. Det resulterte i dramatiske kutt og store hopp.

Publisert Sist oppdatert
Ampert: Jonas Virtanen

Vedtatt fordeling

  • Universitas: 2 885 000
  • Radio Nova: 1 800 000
  • Det Norske Studentersamfund: 1 346 000
  • Oslostudentenes Idrettslag: 1 350 000
  • Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo: 450 000
  • Jussbuss: 370 000
  • JURK: 350 000
  • BI Athletics: 300 000

Det var en amper stemning når Velferdstinget i Oslo og Akershus holdt sitt årlige tildelingsmøte på Handelshøyskolen BI mandag kveld. Hvert år bestemmer nemlig Velferdstinget hvor stor andel av semesteravgiften som skal fordeles ut til de ulike studentforeningene og studentmediene.

Arbeidsutvalget i Velferdstinget, de som jobber heltid i organisasjonen, hadde i forkant av møtet kommet med en innstilling. Under møtet ble det imidlertid store endringer fra deres opprinnelige forslag.

– Hvis man sier at Universitas skal kutte i antall utgivelser, kan man si at SBiO kan kutte i en del arrangementer, sa Jonas Virtanen fra A-lista da noen representanter fra BI foreslo å kutte kraftig i søknadssummen til Universitas, til fordel for foreninger på BI.

Velferdstinget: «Ukjent» organisasjon som forvalter millioner

Økt budsjettramme

Velferdstingets arbeidsutvalg foreslo i sin innstilling en budsjettramme på 18 015 000 kroner, en betraktelig økning fra foregående år.

Leder for Velferdstinget Oslo og Akershus Elisabeth Holien forteller at bakgrunnen for økningen bunner i et økt behov hos søkerne.

– Vi ønsker å fordele mer penger til de foreningene som har søkt om penger fra Velferdstinget enten gjennom direkte tilskudd som vi har behandlet under mandagens tildelingsmøte eller gjennom Kulturstyret som behandler søknadene løpende gjennom året.

Til tross for advarsler om det fryktede ostehøvelprinsippet ble det under møtet vedtatt å øke budsjettrammen med 350 000 kroner.

VT-tildelingen: Kortsiktighet og langsiktighet – samtidig

Dramatiske kutt i tildelingen

Arbeidsutvalget innstiller, men det er studentrepresentantene som til slutt bestemmer. Flere tok til orde for omprioriteringer og omfattende kutt fra det opprinnelige budsjettforslaget.

Det gikk spesielt utover Universitas og Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (SBiO) som begge ble kuttet med 200 000 kroner hver enn det de opprinnelig var innstilt på.

Redaktør i Universitas, Birk Tjeldflaat Helle, reagerer sterkt på det dramatiske kuttet i støtten til studentavisen og frykter det vil medføre færre utgaver.

– Kuttet fra Velferdstinget er uansvarlig og rammer oss hardt.

Siden 2012 har vi kuttet stillinger, lønn og utgaver på til sammen 769 000 kroner. I tillegg har vi jobbet knallhardt for å stoppe fallet i annonseinntektene. Det har vi klart. At studentrepresentantene straffer godt arbeid er helt uforståelig, sier Helle.

President i SBiO, Andreas Kustås, legger heller ikke skjul på at han også er misfornøyd med årets tildeling fra Velferdstinget.

– Når vi får en såpass redusert sum sammenliknet med hva vi søker i utgangspunktet så er det vanskelig å si seg fornøyd med utfallet, skriver han i en melding til Universitas.

Velferdstingets første seier: Utvider nattbussrutene i fadderuka

Tildelingens vinnere

Det Norske Studentersamfund (DNS) og Oslostudentenes Idrettslag (OSI) kan sies å være de som kom seirende ut av tildelingsmøtet. Velferdstinget vedtok å øke innstillingen til begge foreningene med 250 000 kr hver. BI Athletics ble på sin side tildelt en økning på 50 000 kr. Også de to studentdrevne rettshjelptiltakene Jussbuss og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) kunne smile bredt etter møtet da det ble vedtatt å øke deres tildeling med 100 000 kroner hver.

Fikk du med deg denne? Velferdstinget og OSI slutter fred

Styreleder i Oslostudentenes Idrettslag Cecilie Kappelslåen er takknemlig for årets tildeling. Hun er glad for at Velferdstinget erkjenner den viktige jobben OSI gjør og at de ser hvor viktig det er at studentene har et godt og bredt idrettstilbud. Likevel innrømmer hun at vedtaket ikke er tilstrekkelig.

– Det blir litt feil å si at det er en økning da vi ble trukket med 250 000 kr enn det vi søkte om, sier hun.

– Vårt mål og ønske er selvfølgelig å fortsette å vokse slik at enda flere studenter vil kunne få gleden av våre tilbud i fremtiden, sier hun før hun legger til:

– Men årets tildeling gir oss muligheten til å delvis starte dette arbeidet.

Formann i Det Norske Studentersamfund, Trygve Bernhardt Moen Haaland, kunne etter mandagens tildelingsmøte ta takke til med 250 000 kr økning i deres tildeling.

Han innrømmer også at de i likhet med OSI heller ikke fikk hele støtten som de hadde søkt om. Likevel stiller seg han veldig positiv til årets tildeling og roser Velferdstingets avgjørelse.

– Velferdstinget tok absolutt et viktig steg i riktig retning for studenthovedstaden, sier han.

Maktkåringen: Velferdstinget helt i makttoppen

Powered by Labrador CMS